Faillissementsrecht

Wanneer uw onderneming dreigt failliet te gaan, krijgt u te maken met het faillissementsrecht. Met de juiste voorzorgsmaatregelen en door adequaat optreden is het vaak mogelijk de schade te beperken. De Kempenaer kan u adviseren en begeleiden bij insolventiesituaties.

Onze cliënten

Wij werken voor ondernemers die in een faillissement situatie dreigen te raken. Daarnaast adviseren wij bestuurders, commissarissen en aandeelhouders over vennootschapsrechtelijke verplichtingen en persoonlijke aansprakelijkheidsprocedures.

Advies en ondersteuning

De Kempenaer adviseert ondernemers bij reorganisaties, saneringen, vorderingen van crediteuren, doorstart en verkoop van (een deel van) een onderneming. Daarnaast treden we in opdracht van de rechtbank op als curator in faillissementen en/of bewindvoerder in surséances van betaling en schuldsaneringsregelingen.

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of mail naar faillissementsrecht@dekempenaer.nl

Kennis

Mag een bank uw lening verkopen aan een niet-bank?

U heeft een lening afgesloten bij een bank. Ineens blijkt dat de bank de lening heeft verkocht aan een andere partij. Wat betekent dat voor u?

juli 2020

Faillissementszittingen en het Coronavirus: worden faillissementsaanvragen nog behandeld?

Sinds 17 maart 2020 zijn rechtbanken gesloten en de zittingen opgeschort. Wat gebeurt er met spoedeisende zaken?

maart 2020

Mijn klant is failliet. Hoe krijg ik de door mij afgedragen BTW terug?

Elke ondernemer krijgt helaas te maken met klanten die failliet gaan. De ondernemer kan de door hem ‘voorgeschoten’ BTW terugvragen.

januari 2020

Faillissement: wel of geen vordering?

Laat u als schuldeiser goed adviseren over een vordering, want het gebeurt nog steeds dat de rechtspraak niet geheel juist wordt uitgelegd.

november 2019

Moet je als eigenaar/bestuurder een lening terugbetalen aan je eigen bedrijf?

Ook als je van je eigen bedrijf geld leent, ontstaat een terugbetalingsverplichting. Als deze niet wordt nagekomen en er raken buitenstaanders bij betrokken, kan dit grote problemen leiden!

maart 2019

Positie van werknemers bij een doorstart

Treden werknemers automatisch in dienst bij een doorstarter als er sprake is van overgang van onderneming tijdens faillissement?

oktober 2018

Seminar Bestuurders en Aansprakelijkheid | 14 maart 2018

Voor bestuurders en adviseurs: Welke verplichtingen hebben bestuurders? Welke risico’s lopen zij? Hoe wordt in de recente praktijk omgegaan met de aansprakelijkheid van bestuurders? Hoe kunnen zij een claim afwenden?

januari 2018

Het faillissement van een doodskistenbouwer

In de zomer van dit jaar is doodskistenbouwer Bogra in Enkhuizen failliet verklaard. Drie weken na het uitspreken van het faillissement kwam er een doorstart waarmee de activiteiten werden overgedragen aan een doorstarter en een derde van de werknemers op straat kwam te staan. Mag dit zo maar?

november 2017

Familierechtelijke vraagstukken en de rol van de bewindvoerder/curator

Mag een onder curatele gestelde cliënt trouwen, een testament op laten stellen of scheiden zonder toestemming van zijn bewindvoerder of curator?

oktober 2017

De reikwijdte van het retentierecht in het kader van het arbeids- en insolventierecht: een uitspraak belicht.

Een schuldeiser mag de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak opschorten totdat die schuldenaar zijn vordering heeft voldaan.

september 2017

Bewindvoerder of curator zijn doe je er niet eventjes bij.

Een benoeming tot bewindvoerder of curator brengt een hoop verantwoordelijkheden en veel werk met zich mee. Onderschat niet wat de gevolgen kunnen zijn als er iets fout gaat!

juli 2017

De pre-pack

De methode waarbij de beoogd curator voordat faillissement wordt uitgesproken in stilte onderzoek doet naar doorstart of verkoop. Met als voordeel een betere prijs en minder onrust bij toeleveranciers.

december 2016

Vordering op een debiteur in een (ander) land in de Europese Unie

Het wordt gemakkelijker om beslag te leggen op de bankrekening van een debiteur.

juli 2016

Recht van reclame: een sterk middel voor leveranciers om goederen terug te krijgen

Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, heeft het recht van reclame niets met de reclame op televisie te maken. Het recht van reclame is een recht van verkopers om hun goederen terug te halen.

juni 2016

Aandachtspunten voor de verhuurder bij faillissement van de huurder

Met de recente huurdersfaillissementen in de retail is voor veel verhuurders een onzekere periode aangebroken. Er ontstaat een compleet nieuwe situatie: de huurder komt zelf volledig buiten spel te staan, zijn positie wordt van de ene op de andere dag door de curator overgenomen.

januari 2016

Indiensttreding bij doorstartend bedrijf na faillissement werkgever

Bij een doorstart na faillissement kan het doorstartende bedrijf personeel in dienst nemen van het failliete bedrijf. Het risico bestaat dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met die personeelsleden als arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden aangemerkt.

mei 2014