Einde van een arbeidsovereenkomst

Trefwoorden arbeidsrecht, Arbeidsrecht Datum: 21 februari 2017

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen beëindigd worden. Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 juli 2015 is ingevoerd is er voor de wijze waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen het nodige veranderd. 

De verschillende beëindigingsmogelijkheden  

  1. Einde van rechtswege van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  2. Opzegging
  3. Opzegging met toestemming van het UWV
  4. Het intreden van een ontbindende voorwaarde
  5. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
  6. Beëindiging met wederzijds goedvinden

Einde van rechtswege van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst kan eindigen door het verstrijken van de bepaalde tijd. Er dient bij overeenkomsten van langer dan 6 maanden wel tijdig een aanzegging plaats te vinden door de werkgever aan de werknemer. Zie ook aanzegtermijn.

Opzegging

De arbeidsovereenkomst kan eindigen zonder dat er een rechter aan te pas komt door opzegging in de volgende gevallen:

Opzegging met toestemming van het UWV

Dit is mogelijk in het geval van:

Het intreden van een ontbindende voorwaarde

Het gaat dan om een voorwaarde die vooraf is overeengekomen in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter

Er moet sprake zijn van een geldige reden en de werknemer kan niet herplaatst worden.

Geldige redenen zijn o.a.:

Beëindiging met wederzijds goedvinden

De werkgever en werknemer kunnen ook afspraken maken over o.a. de datum van beëindiging, een financiële vergoeding, de betaling van vakantiedagen, het inleveren van bedrijfseigendommen en dit vastleggen in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Mag ontslag?

Voor een rechtsgeldige opzegging of beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet er in de meeste gevallen worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Het is daarom aan te raden vooraf te laten checken of aan de vereisten wordt voldaan.

Zie ook:

Wij zijn er voor u!

Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u helpen om het dossier te beoordelen dan wel u verder adviseren over deze onderwerpen en meer. Neem daarom voor verdere informatie of de mogelijkheden die wij u kunnen bieden gerust even contact op via ons telefoonnummer +31 (0)26 3522 888 of via de mail arbeidsrecht@dekempenaer.nl en vraag naar een van onze arbeidsrechtspecialisten sectie arbeidsrecht.