Inhoudsopgave

Einde van een arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen beëindigd worden. Met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 juli 2015 is ingevoerd is er voor de wijze waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen het nodige veranderd. 

De verschillende beëindigingsmogelijkheden  

  1. Einde van rechtswege van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  2. Opzegging
  3. Opzegging met toestemming van het UWV
  4. Het intreden van een ontbindende voorwaarde
  5. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
  6. Beëindiging met wederzijds goedvinden

Einde van rechtswege van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst kan eindigen door het verstrijken van de bepaalde tijd. Er dient bij overeenkomsten van langer dan 6 maanden wel tijdig een aanzegging plaats te vinden door de werkgever aan de werknemer. Zie ook aanzegtermijn.

Opzegging

De arbeidsovereenkomst kan eindigen zonder dat er een rechter aan te pas komt door opzegging in de volgende gevallen:

Opzegging met toestemming van het UWV

Dit is mogelijk in het geval van:

Het intreden van een ontbindende voorwaarde

Het gaat dan om een voorwaarde die vooraf is overeengekomen in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter

Er moet sprake zijn van een geldige reden en de werknemer kan niet herplaatst worden.

Geldige redenen zijn o.a.:

Beëindiging met wederzijds goedvinden

De werkgever en werknemer kunnen ook afspraken maken over o.a. de datum van beëindiging, een financiële vergoeding, de betaling van vakantiedagen, het inleveren van bedrijfseigendommen en dit vastleggen in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Mag ontslag?

Voor een rechtsgeldige opzegging of beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet er in de meeste gevallen worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Het is daarom aan te raden vooraf te laten checken of aan de vereisten wordt voldaan.

Zie ook:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

We zijn er voor u!

Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u verder adviseren.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail
De specialist(en):

DELEN

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn