Inhoudsopgave

Transitievergoeding en billijke vergoeding

Transitievergoeding en billijke vergoeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de kantonrechtersformule verdwenen. Thans gelden de zgn. transitievergoeding en de billijke vergoeding, die wettelijk geregeld zijn.

Transitievergoeding verschuldigd?

Indien een werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest, heeft deze bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract in beginsel recht op een transitievergoeding.

De werknemer heeft vanaf het einde van het dienstverband drie maanden te tijd om aanspraak te maken of de transitievergoeding, mocht de werkgever de transitievergoeding niet betalen.

Een transitievergoeding is o.a. niet verschuldigd wanneer:

  • de werknemer korter dan twee jaar in dienst is;
  • de arbeidsovereenkomst eindigt door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer;
  • de arbeidsovereenkomst eindigt doordat de werknemer de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten.

Hoogte transitievergoeding

De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst. En 1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest.

Er kan nogal discussie ontstaan over het maandsalaris, eventuele toeslagen en het aantal dienstjaren. Bereken daarom goed het salaris en het aantal dienstjaren. Dat kan in sommige gevallen een hoop schelen.

Wanneer kan de werknemer een billijke vergoeding vragen?

Naast de transitievergoeding kan de werknemer onder omstandigheden recht hebben op een billijke vergoeding. Dat is het geval wanneer het einde van de arbeidsovereenkomst is te wijten aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de zijde van de werkgever. Het is aan de rechter voorbehouden om de hoogte van het bedrag vast te stellen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn