Inhoudsopgave

Cumulatiegrond i-grond

De i-grond is een extra ontslaggrond die met de invoering van de WAB per 1 januari 2020 ingevoerd. Deze grond houdt in dat ook een redelijke grond voor ontslag bestaat als een combinatie van omstandigheden, die relevant zijn voor de ontslaggronden c tot en met  h van artikel 7:669 lid 3 BW, maakt dat de werkgever niet in redelijkheid kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Er moeten omstandigheden van minstens twee van de genoemde ontslaggronden aan de orde zijn.

Artikel 7:669 BW

 
1.       De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer als bedoeld in lid 3, onderdeel e.
 
(…)
 
3.Onder een redelijke grond als bedoeld in lid 1 wordt verstaan:
(…)
 
i.  een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden, bedoeld in de onderdelen c tot en met e, g en h, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Cumulatie van de a. grond (arbeidsongeschiktheid) of de b. grond (bedrijfseconomische redenen) met een van de gronden genoemd onder c tot en met h is niet mogelijk.

Herplaatsing

Ook bij de i. grond geldt dat een vereiste is dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is.

Vergoeding

Gaat de kantonrechter over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de i-grond, dan kan hij aan de werknemer een extra vergoeding toekennen van ten hoogste 50% van de wettelijke transitievergoeding. Dit is de cumulatievergoeding.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn