Inhoudsopgave

Aanzegtermijn

Aanzegtermijn

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid geldt dat werkgever tijdig aan de werknemer dient aan te geven of de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd. Dat gaat nog vaak mis. Zie ook arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd.

Wanneer geldt de aanzegtermijn?

Bij overeenkomsten voor de duur van zes maanden of langer geldt voor de werkgever een aanzegtermijn.

Hoe lang is de aanzegtermijn?

De werkgever dient uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk aan de werknemer mede te delen of de overeenkomst wel of niet wordt voortgezet. Als de overeenkomst wordt voortgezet, dan moet de werkgever mededelen onder welke voorwaarden de overeenkomst wordt voortgezet.

Indien de werkgever direct bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aangeeft dat er niet wordt verlengd, dan is ook aan de aanzegverplichting voldaan.

Wat als de werkgever de aanzegtermijn niet in acht neemt?

Het niet in acht nemen van een aanzegtermijn, laat het einde van de overeenkomst onverlet, tenzij de werkgever de werknemer ook na het einde van de overeenkomst werkzaamheden laat verrichten.

Laat de werkgever niet weten of de overeenkomst wel of niet wordt voortgezet, dan is de werkgever aan de werknemer een vergoeding van één maandsalaris verschuldigd. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht maar doet hij dat te laat, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd.

Betaalt de werkgever een vergoeding niet aan de werknemer, dan kan de werknemer binnen uiterlijk twee maanden een verzoekschrift bij de rechter indienen waarin hij een beroep doet op de niet nakoming van de aanzegplicht en daarom een vergoeding eist. Deze termijn wordt berekend vanaf de dag dat de arbeidsovereenkomst eindigt of zou zijn geëindigd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

mr. C.M. (Claudine) Hermesdorf...

Advocaat - Partner

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn