Zorg

Samenwerken in de non-profit sector; voorkom onnodige BTW heffing !

Samenwerken in de non-profit sector; voorkom onnodige BTW heffing !

Het leerstuk Kosten voor gemene rekening (KVGR), de VIJF vereisten Samenwerken in de non-profitsector (veelal organisaties in de zorgsector of woningcorporaties) wordt nog al eens onaangenaam beïnvloed doordat aan de samenwerkingspartners btw in rekening moet worden gebracht over kosten die zij samen dragen en/of diensten die zij elkaar verlenen. Die betaalde btw kan de betreffende…

NOW 2.0: de (aangepaste) NOW en de TOFA

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid en Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten Op onze website hebben wij eerder gepubliceerd over de  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. De regeling houdt in dat ondernemers tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten door de coronacrisis ten minste 20% omzet te verliezen over 3 maanden. Inmiddels…

Zorgverlener: de Meldcode Huiselijk Geweld aangescherpt met ingang van 1 januari 2019

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals als het gaat om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met ingang van 1 januari 2019 wordt deze meldcode aangepast en zullen alle zorgprofessionals moeten werken volgens deze aangepaste methode. Voor wie geldt de wijziging van de meldcode? De meldcode geldt voor alle zorgverleners, waaronder zelfstandige zorgverleners,…

Beroepsgeheim en verschoningsrecht

Regelmatig worden de begrippen ‘beroepsgeheim’ en ‘verschoningsrecht’ door en in de media gebruikt, maar wat betekenen ze en in welke relatie staan ze tot elkaar? Beroepsgeheim Voor een aantal beroepen bestaat het beroepsgeheim en dat hangt nauw samen met de functie: de betreffende beroepsbeoefenaar wordt in zijn beroepsuitoefening met informatie geconfronteerd waarvan het duidelijk niet…

Bestuurder van een zorginstelling? Weet wat er van u wordt verwacht!

De afgelopen jaren is er in de media veel aandacht geweest voor de rol van bestuurders bij zorginstellingen. Aanleiding hiervoor waren bijvoorbeeld de misstanden bij Meavita, de IJsselmeerziekenhuizen en vrij recent nog bij Careyn. Dit vraagt om een nadere blik op wat er van bestuurders en toezichthouders van een zorginstelling wordt verwacht. In dit blog…

Werkgeefster stelt werkneemster op non-actief; de rechter beveelt tewerkstelling.

Ons artikel van 24 februari 2017 geeft een nadere toelichting op en tips over de zgn. schorsing, op-non-actief-stelling en vrijstelling van werk. Nu de rechter zich weer eens over dit onderwerp heeft uitgelaten, is dat een mooie aanleiding om hier nog eens op in te gaan. Op non-actiefstelling uit vrees voor disfunctioneren werkneemster gehandicaptenzorg In…

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail