Zorg

Zorg en overheid

Zorg en overheid

concentratietoezicht ACM, NZa boetebesluiten van ACM, NZa of CBP privatisering bestemmingsplan en planontwikkeling herbestemming vastgoed subsidies – verstrekken of intrekken toelating WTZi/WTZa vastgoed vergunningen – verlenen of intrekken zorgfinanciering bouwen/renoveren normatieve huisvestingscomponent

Samenwerken in de zorg

Samenwerken in de zorg

samenwerking en samenwerkingsvormen samenwerking met private partij sectoroverschrijdende samenwerking ZBC’s oprichting ZBC’s fusies/overnames en andere samenwerkingsvormen governance (Bestuur, Raad van Toezicht, OR, CR, medisch eindverantwoordelijke) concernvorming overnames

Overeenkomsten in de zorg

Overeenkomsten in de zorg

(zorg) overeenkomsten Overeenkomsten kunnen worden opgezegd als dit is afgesproken. Dit geldt ook voor zorgovereenkomsten. Aan de opzegging van zorgovereenkomsten kunnen zware eisen worden gesteld. De gedachte hierachter is dat de zorgvrager afhankelijk is van de zorghulpverlener en het onwenselijk is als de zorgvrager plotseling zonder zorg komt te zitten.  In een reeks van artikelen…

Arbeid in de zorg

Arbeid in de zorg

arbeidsongeschiktheid CAO faillissement en doorstart zorginstelling kwaliteit – wie is verantwoordelijk? medezeggenschap (discussies met ondernemingsraden, advies- en instemmingsaanvragen) mededinging MSB én de individuele specialist – wettelijke verantwoordelijkheden Ondernemingsraad Ontslag Cliëntenraden Opdrachtovereenkomst pensioen RvB – wettelijke verantwoordelijkheden Reorganisatie Sociaal plan WNT Winstuitdeling Arbeidsvoorwaarden WAB: Wijzigingen flexibele arbeid per 1 januari 2020

Samenwerken in de non-profit sector; voorkom onnodige BTW heffing !

Samenwerken in de non-profit sector; voorkom onnodige BTW heffing !

Het leerstuk Kosten voor gemene rekening (KVGR), de VIJF vereisten Samenwerken in de non-profitsector (veelal organisaties in de zorgsector of woningcorporaties) wordt nog al eens onaangenaam beïnvloed doordat aan de samenwerkingspartners btw in rekening moet worden gebracht over kosten die zij samen dragen en/of diensten die zij elkaar verlenen. Die betaalde btw kan de betreffende…

NOW 2.0: de (aangepaste) NOW en de TOFA

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid en Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten Op onze website hebben wij eerder gepubliceerd over de  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. De regeling houdt in dat ondernemers tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten door de coronacrisis ten minste 20% omzet te verliezen over 3 maanden. Inmiddels…

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail