Zorg

Aanbestedingen in de zorg

Aanbestedingen in de zorg

Tegenwoordig zijn aanbestedingen binnen de zorgsector aan de orde van de dag. Bij het inkopen van zorg door gemeenten spelen verschillende onderwerpen een rol. Als zorgverlener/zorginstelling kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met de volgende vragen: Wij staan graag voor u klaar bij vraagstukken op het gebied aanbestedingsrecht in de zorg. Geen aanbestedingsplicht voor zorginstellingen,…

Zorg en overheid

Zorg en overheid

Op zorggebied zijn er diverse ontwikkelingen die volop in de belangstelling staan en forse uitdagingen met zich meebrengen. Te denken valt aan de toenemende vraag naar zorg op afstand, de vergrijzende samenleving met bijbehorende zorgbehoefte en het feit dat wonen en zorg steeds meer gescheiden raken. Met de introductie van marktwerking in de zorg hebben…

Overeenkomsten in de zorg

Overeenkomsten in de zorg

Overeenkomsten worden aan de lopende band gesloten. Ook binnen de zorg. De wet stelt bijzondere eisen aan bepaalde zorgovereenkomsten, zoals de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Het is essentieel om te weten of de zorgovereenkomst voldoet aan deze eisen. De Kempenaer Advocaten helpt bij vragen over overeenkomsten binnen de zorg. Opstellen zorgovereenkomsten De Kempenaer Advocaten assisteert bij het…

Privacy en gegevensbescherming in de zorg

Privacy en gegevensbescherming in de zorg

Privacy en gegevensbescherming spelen een cruciale rol in de zorgsector. Zorgverleners zijn verplicht om gezondheidsinformatie van patiënten te beschermen en de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens te waarborgen. De verwerking van persoonsgegevens Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens in de zin van art. 9 AVG, waardoor gelet op hun gevoelige aard specifieke regels gelden voor de verwerking van…

Arbeid in de zorg

Arbeid in de zorg

In de zorg zijn ongeveer 1,4 miljoen mensen werkzaam. Arbeidsrechtelijke kwesties zijn daarmee onontkoombaar.  Wij zijn specialisten in de branche Zorg en Welzijn en kunnen u (proactief) adviseren, u bijstaan in onderhandelingen of voor u procederen. Enkele aspecten van het arbeidsrecht waar wij in onze dienstverlening mee te maken hebben zijn: Arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden Dit…

Samenwerken in de non-profit sector; voorkom onnodige BTW heffing !

Samenwerken in de non-profit sector; voorkom onnodige BTW heffing !

Het leerstuk Kosten voor gemene rekening (KVGR), de VIJF vereisten Samenwerken in de non-profitsector (veelal organisaties in de zorgsector of woningcorporaties) wordt nog al eens onaangenaam beïnvloed doordat aan de samenwerkingspartners btw in rekening moet worden gebracht over kosten die zij samen dragen en/of diensten die zij elkaar verlenen. Die betaalde btw kan de betreffende…

NOW 2.0: de (aangepaste) NOW en de TOFA

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid en Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten Op onze website hebben wij eerder gepubliceerd over de  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. De regeling houdt in dat ondernemers tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten door de coronacrisis ten minste 20% omzet te verliezen over 3 maanden. Inmiddels…

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail