Inhoudsopgave

Wanneer het medische beroepsgeheim knelt

In een recente uitspraak moest de rechtbank Gelderland zich buigen over de vraag of het medisch beroepsgeheim doorbroken mocht worden.

Een meerderjarige dochter woont vanwege haar medische situatie nog bij haar ouders. Zij is gehandicapt en wordt volledig door haar ouders verzorgd. In 2019 krijgt zij ademhalingsproblemen en de vader belt daarvoor de Meldkamer Ambulancezorg. In dat gesprek heeft de centralist ook gesproken met de dochter. Later op de dag overlijdt de dochter.
Zoals gebruikelijk worden de gesprekken met de Meldkamer automatisch opgenomen en zo ook het genoemde gesprek. De ouders hechten veel waarde aan dit laatste gesprek van haar dochter en zij willen graag een kopie van de geluidsopname. Bij dit verzoek komt de vraag naar voren of dat wel mag, omdat de Meldkamer rekening moet houden met het medische beroepsgeheim.

Mag de Meldkamer een kopie van de geluidsopname verstrekken aan de ouders?

Het medisch beroepsgeheim zorgt ervoor dat een zorgverlener geen informatie mag delen met derden, tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Wij hebben vaker geschreven over hoe om te gaan met het medische beroepsgeheim. Onder meer hebben wij geschreven wat de zorgverlener mag doen als de patiënt een verdachte is in een strafzaak en de recente wijzigingen in de rechten van nabestaanden

In deze zaak gaat het om de rechten van de ouders. De geluidsopname valt namelijk onder het medische beroepsgeheim (dat heeft de rechter al eerder geoordeeld, zie hier voor de uitspraak) en dat betekent dat uitgangspunt is dat de Meldkamer de geluidsopname niet aan derden mag verstrekken. Dit geldt ook voor de ouders, ondanks dat zij de dochter verzorgden en volledig op de hoogte waren van alle medische omstandigheden van hun dochter.

Zijn er uitzonderingen om toch de geluidsopname beschikbaar te stellen?

In de uitspraak in deze zaak bespreekt de rechter dit juridisch kader en het lijkt er dan ook op dat de Meldkamer de geluidsopname niet mag verstrekken. Het uitgangspunt is immers dat de geluidsopname onder het beroepsgeheim valt en niet aan derden mag worden verstrekt. Op dit punt bestaan echter (strenge) uitzonderingen en de rechter vindt in één van de uitzonderingen de mogelijkheid om toch de geluidsopname aan de ouders te verstrekken.

Met verwijzing naar de Kamerstukken over dit onderwerp, is de rechter van oordeel dat er in deze zaak een ‘zwaarwegend belang is’ omdat volgens een zorgverlener van de ouders de geluidsopname nodig is voor de nazorg en de verwerking van het overlijden van de dochter. In combinatie met de specifieke omstandigheden in deze zaak, zoals de volledige verzorging van de dochter door de ouders, oordeelt de rechter dat in deze zaak een uitzondering op zijn plaats is. De ouders krijgen dus de geluidsopname.

Verrassende uitspraak

Het oordeel van de kantonrechter is te volgen en ik ben persoonlijk ook tevreden met de uitkomst. In deze specifieke zaak zou het schrijnend zijn als de ouders niet de beschikking zouden krijgen over de laatste geluidopname van hun dochter, vooral omdat uit de omstandigheden lijkt te volgen dat de dochter daar ook geen bezwaar tegen zou hebben. Desondanks is het een verrassende uitspraak, aangezien de rechter in vergelijkbare zaken meestal oordeelt dat het beroepsgeheim niet doorbroken mag worden. De uitzondering op het beroepsgeheim is door de wetgever bewust streng geformuleerd en de vraag is of deze zaak zo afwijkt van de vergelijkbare zaken dat de uitzondering juridisch gezien van toepassing is. Voor de medische en juridische praktijk kan de uitspraak voor twijfels zorgen.

Bijstand door een advocaat

De Kempenaer Advocaten staat meerdere zorginstellingen en zorgverleners bij. Hoe om te gaan met het beroepsgeheim is lastig en het kan helpen om te sparren met een specialist. Neem voor overleg vrijblijvend contact op met Guido Roest op 026 – 352 2888 of g.roest@dekempenaer.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

mr. G.W. (Guido) Roest...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn