mr. M. (Minouche) Egbers

Advocaat - Senior


Minouche is een bevlogen persoonlijkheid met oog voor wat mensen beweegt. Ze houdt rekening met de gevoelens van haar cliënten, neemt hen problemen uit handen en besteedt veel aandacht aan de menselijke kant van haar zaken. Hoofdpijndossiers zijn haar specialiteit.

Specialistenverenigingen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Nevenfuncties

Contact

Kennis

Het arbeidsrecht opnieuw gewijzigd door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020

Doel van deze nieuwe wet is werkenden meer zekerheid te geven maar tegelijk flexwerk mogelijk te maken waar dat nodig is.

november 2019

Kennis

NOW3 | Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud verlengd van 1 oktober tot 1 juli 2021

De NOW3 is net als de twee eerdere versies bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies.

november 2020

Corona in de arbeidsrechtspraak: enkele recente uitspraken besproken

Het coronavirus heeft een behoorlijke impact op hoe we samen leven en samen werken. Dit stelt werkgever en werknemers voor de nodige uitdagingen. In dit artikel brengen we graag kort een aantal ‘corona’ uitspraken uit de afgelopen periode onder uw aandacht.

augustus 2020

NOW 2.0: de (aangepaste) NOW en de TOFA

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid en Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten

mei 2020

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW): de details

Vandaag heeft minister Koolmees de details bekend gemaakt van de NOW-regeling. Het goede nieuws: de loketten gaan bijna, namelijk op 6 april a.s., open.

maart 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

De regeling geldt voor een periode van drie maanden, ingaande vanaf 1 maart 2020 en wordt eventueel met een periode van drie maanden verlengd.

maart 2020

Tijdelijke maatregel noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) in plaats van de regeling werktijdverkorting (WTV)

Met de nieuwe tegemoetkomingsregeling NOW wil kabinet werkgevers graag meer en sneller financieel tegemoetkomen.

maart 2020

Werktijdverkorting? Loondoorbetaling is niet verplicht!

maart 2020

WAB: Wijzigingen flexibele arbeid per 1 januari 2020

Flexibele arbeid moet minder flexibel en minder aantrekkelijk worden. Om dat te bereiken wordt de zgn. ketenregeling aangepast en de positie van flexwerkers (oproepkrachten en payrollers) verstevigd.

november 2019

WAB: wijzigingen ontslagrecht per 1 januari 2020

De WAB heeft ten doel dat er meer werknemers aan de slag komen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarvoor is een heel pakket aan maatregelen voorgesteld.

november 2019

Breaking news: Hoge Raad verplicht werkgever om mee te werken aan beëindiging van slapend dienstverband

Werkgevers kunnen een dienstverband met een langdurig zieke werknemer niet in stand houden om de enkele reden dat ze geen transitievergoeding willen betalen.

november 2019

Het studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst: let op de juiste formulering!

Scholing is bij uitstek het middel om te investeren in de inzetbaarheid van uw werknemers. Met een studiekostenbeding kunt u voorkomen dat een werknemer spoedig na het afronden van de opleiding bij uw bedrijf vertrekt.

augustus 2019

Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers makkelijker en goedkoper

De situatie van loondoorbetalingsverplichting nu en wat er gaat veranderen.

januari 2019

Langdurig arbeidsongeschikt en minder werken: aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 heeft de werknemer die langer dan 24 maanden in dienst is geweest in geval van opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst een wettelijk recht op een transitievergoeding. Die aanspraak bestaat ook als het gaat om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

oktober 2018

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. De WAB bevat een pakket aan voorgenomen maatregelen dat de juridische en financiële verschillen tussen vaste en flexibele werknemers moet verkleinen. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2020.

mei 2018

#MeToo in het arbeidsrecht

Het was in de afgelopen weken een ‘hot topic’ in de media; seksueel intimiderend en ander grensoverschrijdend gedrag in de film- en theaterwereld.

december 2017

Vakantiedagen en (langdurig) zieke werknemers: hoe zit het ook al weer?

De zomervakantieperiode breekt al bijna aan. Nog even en het is weer: ‘Prettige vakantie!’. Een goede aanleiding om eens stil te staan bij de vakantierechten van zieke werknemers.

juni 2017

Deskundigenoordeel en second opinion: zoek de verschillen

Een deskundigenoordeel, daar bent u vast al mee bekend. Is dat niet een second opinion? Na het lezen van dit artikel weet u dat dit niet hetzelfde is en wat precies de verschillen zijn.

mei 2017

Van gezelligheid tot schadeclaim: werkgeversaansprakelijkheid voor nieuwjaarsbijeenkomsten

Heeft u er weleens bij stilgestaan dat een werknemer tijdens een borrel letsel kan oplopen of schade kan veroorzaken? En dat u als werkgever dan aansprakelijk kunt worden gesteld? Gelukkig kunt u dat risico beperken.

januari 2017

Tweede kamer stemt in met wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet

Tweede Kamer is akkoord gegaan met voorgestelde wetswijziging van de Arbowet om meer grip te krijgen op ziekteverzuim en instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen.

november 2016

Slapend dienstverband: to end or not to end?

Een dienstverband met een zieke werknemer in stand houden om een transitievergoeding te mijden lijkt een trend. Wat zijn de gevolgen?

februari 2016

Afwikkeling letselschade in de praktijk

Een toelichting op het verloop van het schaderegelingsproces in letselschadezaken en op de gevolgen van een echtscheiding voor een letselschade-uitkering.

november 2015

Arbeidsrecht

27 november 2014 - Veranderingen in het arbeidsrecht; welke weg kiest u?

november 2014

Minder loon bij ziekte door eigen schuld

De verplichting tot doorbetaling hoeft niet te gelden als werknemer opzettelijk risicovol gedrag vertoont met als gevolg ziekte.

juni 2012

Staat aansprakelijk voor schade werknemers door te weinig uitbetaalde vakantiedagen

De Staat had kunnen weten dat de Nederlandse vakantiewetgeving in strijd was met Europese arbeidsrichtlijn en kan claims verwachten van werknemers die wegens ziekte te weinig vakantiedagen hebben gekregen.

april 2012