Inhoudsopgave

NOW en faillissement – deel 1

Wat er moet gebeuren als een onderneming die NOW ontving failliet gaat?

Wat is de NOW?

Sinds eind  maart 2020 heeft het kabinet voor ondernemers die te kampen hebben met de negatieve gevolgen van de coronacrisis een aantal steunmaatregelen ingevoerd, waaronder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Met het voortduren van de coronacrisis, is ook de NOW inmiddels al twee keer verlengd. Na de NOW en de NOW2 geldt inmiddels de NOW3 met drie aanvraagperiodes van drie maanden.

Met de NOW kunnen ondernemers een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming en vervolgens een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Doel van de regeling is bedrijven in staat te stellen om een periode van substantiële omzetdaling te overbruggen. Door ondersteuning te geven voor de loonkosten, wordt  die component van de bedrijfskosten gedekt en hoeven er geen ongewenste ontslagen te vallen. De verwachting was dat hierdoor bovendien minder faillissementen zouden plaatsvinden.

De NOW is een subsidieregeling waarvan de uitvoering plaatsvindt door het UWV.

Voorschot gedurende aanvraag definitieve tegemoetkoming

Door  de noodzaak van een snelle invoering van de regeling is voor een systeem gekozen waarbij in eerste instantie een voorschot wordt uitgekeerd en op een later moment de daadwerkelijke toetsing plaatsvindt.  Het systeem werkt kort samengevat als volgt: de ondernemer die steun nodig heeft, doet bij UWV een aanvraag op basis van het verwachte omzetverlies. UWV voldoet, als aan de voorwaarden voor de NOW is voldaan, in eerste instantie een voorschot van 80%. Na afloop van de periode waarop de NOW ziet, als het daadwerkelijke omzetverlies bekend is, doet de ondernemer bij UWV een aanvraag voor de definitieve tegemoetkoming.

Aanvraag (definitieve) tegemoetkoming

Op dit moment loopt de aanvraagperiode voor de definitieve tegemoetkoming NOW1.

Bij de aanvraag dient de ondernemer de daadwerkelijke bedragen van loonsom en omzet aan UWV voor te leggen. Als het voorschot of de tegemoetkoming boven bepaalde grenzen uitkomt, dient de ondernemer bij de aanvraag bovendien een zogenaamde derdenverklaring van de boekhouder of, bij hogere bedragen, een verklaring van een accountant te overleggen. Een duidelijk schema over in welke gevallen welke verklaring nodig is, staat op de website van UWV.

De toetsing door UWV kan leiden ofwel tot  de definitieve vaststelling en uitkering van de subsidie ofwel tot een (gedeeltelijke) terugvordering van het eerder betaalde voorschot. Dat is onder meer aan de orde in die gevallen waarin het daadwerkelijke omzetverlies lager is uitgevallen dan verwacht. Terugvordering is ook aan de orde wanneer de ondernemer geen aanvraag voor de definitieve tegemoetkoming doet.

Gang van zaken na een faillissement

Hoewel de NOW  zoals gezegd tevens was bedoeld om faillissementen te voorkomen, is dat in een aantal gevallen niet gelukt. Tot nu toe is het aantal faillissementen mede door de steunmaatregelen nog steeds lager dan gemiddeld. Nu we inmiddels ruim een jaar verder zijn valt te verwachten dat meer bedrijven zullen omvallen. Veel bedrijven blijven ondanks de verschillende  steunmaatregelen ‘tekort’ komen, met name in branches als de horeca en detailhandel.

De vraag wat er in een faillissement moet gebeuren als eerder NOW is aangevraagd zal zich derhalve vaker voordoen.

Hoewel daar bij de totstandkoming  van de regeling begrijpelijkerwijs niet lang bij stil is gestaan, is dit toch wel een belangrijke vraag. Het  niet doen van de definitieve aanvraag zal immers leiden tot terugvordering en daarmee tot een flinke vordering van het UWV in het faillissement.

Aanvraag definitieve tegemoetkoming door curator

Inmiddels heeft het UWV zich hierover uitgelaten en is het beleid dat ook de curator (in plaats van de ondernemer) een  aanvraag voor een definitieve tegemoetkoming indient. Bij die aanvraag dient de curator conform de normale regels zo nodig een derdenverklaring of accountantsverklaring te overleggen. Omdat de curator zich in het faillissement moet verantwoorden richting de rechter-commissaris die de gang van zaken in het faillissement toetst, kan hij bij UWV een verklaring aanvragen. Het UWV geeft dan een brief af waarin staat dat de curator de aanvraag moet doen om een terugvordering van het eerder betaalde voorschot te voorkomen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact op. Dat kan telefonisch via 026-3522825 of per mail: r.borghans@dekempenaer.nl.

NOW en Corona

Meer artikelen over de NOW en andere coronagerelateerde onderwerpen vindt u op onze Corona pagina.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. R.J. (René) Borghans...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn