Inhoudsopgave

Kurzarbeit: enkele belangrijke wijzigingen in Corona-tijden | Arbeidsrecht in Duitsland

Ook in Duitsland heeft het Coronavirus tot de vraag geleid of de procedure tot het aanvragen van Kurzarbeit (verkorting van werktijd) vergemakkelijkt moet worden. Het voordeel van Kurzarbeit is namelijk dat werkgevers loonkosten sparen, maar hun werknemers wel in dienst kunnen houden. Kurzarbeitergeld is een uitkering bij een tijdelijke arbeidsduurverkorting en bedraagt in Duitsland 60% of 67% van het nettosalaris. In het geval dat er helemaal geen werk meer is en de werknemer een verlies heeft van 100%, ontvangt hij dus 60% van zijn inkomsten van de Agentur für Arbeit. 67% geldt voor het geval dat de werknemer kinderen heeft. Kurzarbeitergeld kan voor maximaal 12 maanden worden betaald.

Algemene vereisten voor de aanspraak op Kurzarbeit

Om aanspraak te kunnen maken op Kurzarbeitergeld moet er sprake zijn van een gedeeltelijk of volledig gebrek aan werk vanwege een onvermijdelijke en tijdelijke gebeurtenis. Er moet dan geen mogelijkheid meer zijn om werknemers op een andere manier aan het werk te houden. Voordat Kurzarbeitergeld kan worden aangevraagd, is het belangrijk dat wordt gekeken of overuren kunnen worden afgebouwd of dat vakantiedagen kunnen worden opgenomen. Pas als overuren zijn afgebouwd en als de resterende vakantiedagen uit het afgelopen jaar zijn opgenomen, kan Kurzarbeitergeld worden aangevraagd. Als algemene voorwaarde geldt daarnaast dat in het bedrijf minimaal een werknemer werkzaam moet zijn die onder de socialeverzekeringsplicht valt. Deze en ook de overige algemene vereisten voor het aanvragen van Kurzarbeitergeld zijn te vinden in het Sozialgesetzbuch III in § 95 –  § 109.

De nieuwe wet: wijzigingen in verband met Corona

In verband met de Corona crisis heeft de Duitse wetgever het aanvragen en toekennen van Kurzarbeit gemakkelijker gemaakt. Daartoe is een nieuwe wet aangenomen: ‘Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld‘. De regelingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  1. Er kan, indien ook aan de overige vereisten is voldaan, al aanspraak worden gemaakt op KUG (Kurzarbeitergeld), indien 10% van de werknemers getroffen zijn door arbeidstijdverkorting. De lat, die eerder bij 30% van de werknemers lag, ligt dus nu maar bij 10%.
  2. Daarnaast moeten ondernemingen die gebruik maken van zogenaamde Arbeidszeitkonten niet meer aan de plicht voldoen om negatieve arbeidstijdsaldo’s op te vullen om Kurzarbeit aan te vragen.
  3. Ook kan volledige of gedeeltelijke overname van de socialezekerheidsbijdragen door de staat plaatsvinden.
  4. De laatste wijziging houdt in dat Kurzarbeitergeld ook aangevraagd kan worden voor uitzendkrachten.

Feitelijke procedure

In het geval een werkgever genoodzaakt is om arbeidstijdverkorting aan te vragen zal deze de navolgende procedure moeten volgen:

Meer informatie over Kurzarbeitergeld is ook te vinden op https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld

www.bundesregierung.de

Slot

Dit artikel is geschreven naar de stand van 25 maart 2020.

De Duitse regering is doende met het ontwikkelen van steunmaatregelen voor ondernemingen. Hoe die er uit gaan zien en of die gevolgen hebben voor de regeling omtrent Kurzarbeit is nog niet duidelijk.

Klik hier voor meer blogs die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. L.D. (Lotte) Braakhuis...

Advocaat

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn