Inhoudsopgave

Kan ik mijn huurder met een tijdelijke huurovereenkomst uitstel van ontruiming geven?

Te midden van de coronacrisis roept de overheid verhuurders op om huisuitzettingen zoveel mogelijk uit te stellen. De verhuurder die een tijdelijke huurovereenkomst met zijn huurder heeft gesloten waarvan de termijn binnenkort afloopt, staat nu voor een dilemma: de huurder op straat zetten is onwenselijk, maar een gewone huurovereenkomst met volledige huurbescherming ook. Welke risico’s zijn er voor de verhuurder die zijn huurder uitstel van ontruiming geeft?

De wet geeft als hoofdregel dat de huurder die met goedvinden van de verhuurder na afloop van een tijdelijke huurovereenkomst in de woning blijft, automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt. De verhuurder die met zijn huurder afspreekt dat hij vanwege de coronacrisis langer in de woning mag blijven, loopt daarmee het risico dat de huurder volledige huurbescherming krijgt.

Het kabinet maakte op 26 maart 2020 bekend dat de hoofdregel tijdelijk via een spoedwet zal worden versoepeld, zodat tijdelijke huurcontracten tijdens deze crisis kunnen worden verlengd. De verhuurder behoudt daarmee de mogelijkheid om het contract op korte termijn te beëindigen. De verhuurder die met zijn huurder al heeft afgesproken dat de huurovereenkomst wordt verlengd, kan geen beroep doen op deze wet.

Loopt de tijdelijke huurovereenkomst met uw huurder binnenkort af? Dan doet u er vooralsnog goed aan om het einde tijdig aan uw huurder aan te zeggen. Meer weten over de inhoud van het wetsvoorstel? Lees dan onze blog: Het wetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten: wat verandert er voor mij als verhuurder?

Direct schakelen met een specialist over uw specifieke situatie? Bel met een van onze advocaten op de sectie huurrecht: 026 – 352 28 24 of mail: huurrecht@dekempenaer.nl.

 

klik hier voor meer artikelen die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn