Inhoudsopgave

Corona in de arbeidsrechtspraak: enkele recente uitspraken besproken

Sinds medio maart 2020 kunnen we er helaas niet omheen: het coronavirus heeft een behoorlijke impact op hoe we samen leven en samen werken. Dit stelt werkgever en werknemers voor de nodige uitdagingen. Op onze Coronadesk kunt u onder het kopje ‘Arbeidsrecht en privacy’ een antwoord vinden op een veelheid aan vragen.

In dit artikel brengen we graag kort een aantal ‘corona’ uitspraken uit de afgelopen periode onder uw aandacht.

Thuisblijven vanwege coronamaatregelen is geen reden voor ontslag op staande voet

Dat het belangrijk is om met elkaar in overleg te blijven daar waar werkgever en werknemer een verschillende visie hebben op de noodzaak om ‘zoveel mogelijk’ thuis te werken, blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter Alkmaar.

Die kantonrechter oordeelde onlangs dat het een werknemer met een qua gezondheid kwetsbare vrouw, een ziek kind en zelf ook een korte periode coronaklachten, niet is te verwijten dat hij in elk geval tijdelijk niet op het werk kon en wilde zijn. Het overheidsadvies was immers werk ‘zo veel mogelijk’ thuis en blijf thuis bij klachten van huisgenoten. Werknemer is wel te verwijten dat hij in de periode die daarop volgde niet duidelijk communiceerde over waarom hij nog langer thuis bleef. Werkgever heeft echter niet de juiste weg bewandeld door de werknemer eerst een officiële waarschuwing te geven, vervolgens het loon stop te zetten en nadat  een beëindiging met wederzijds goedvinden niet mogelijk bleek, uiteindelijk zelfs op staande voet te ontslaan.

Thuisquarantaine en recht op loon

Een werknemer die zelf (nog) niet ziek is, maar vanwege contact met een (mogelijk) met corona besmet persoon of die een zieke huisgenoot heeft en thuis moet blijven, is volgens de kantonrechter Maastricht niet ziek en heeft recht op betaling van zijn volledige loon. De werknemer geeft immers gehoor aan een door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregel. Indien de werknemer niet thuis kan werken omdat dit in zijn/haar beroep onmogelijk is, is dat een omstandigheden die niet in de risicosfeer van de werknemer ligt.

Bij twijfel aan het verhaal van de werknemer dat een huisgenoot of vriend(in) corona(achtige) verschijnselen heeft, kan de betreffende werknemer gevraagd worden om een verklaring van de (huisarts van) de betreffende persoon te overleggen.

Zie uitspraak ECLI:NL:RBLM:2020:4465.

Twijfel aan corona-ziekmelding maar geen bedrijfsarts ingeschakeld

Recht op doorbetaling van loon, in dit geval loon tijdens ziekte, had volgens de kantonrechter Rotterdam ook een werknemer van wie de werkgever twijfels had over een ziekmelding wegens lichte coronaklachten, maar die de ziekmelding niet liet controleren door de bedrijfsarts. De werknemer had recht op het ingehouden loon, ondanks dat hij voor werkgever niet goed bereikbaar was geweest. Het was aan de werkgever om de bedrijfsarts op de hoogte te stellen van de ziekmelding en die te laten beoordelen. Nu die beoordeling niet heeft plaatsgevonden, is volgens de kantonrechter niet uit te sluiten dat de werknemer inderdaad niet heeft gewerkt omdat hij ziek was.

Zie uitspraak op rechtspraak.nl ECLI:NL:RBROT:2020:5902.

Werkgever in financieel zwaar weer mag niet zonder nader overleg minder loon betalen

Een werkgever die door de coronacrisis te maken heeft met een onvoorziene, bedrijfseconomische noodsituatie en een beroep deed op de NOW mag volgens de kantonrechter Amsterdam niet eenzijdig en zonder nader overleg de uitbetaling van het salaris van werknemer voor 50% opschorten. De slechte financiële situatie maakt dat de werkgever een zwaarwichtig belang heeft dat in beginsel met zich brengt dat van de werknemers verlangd kan worden om in overleg bepaalde arbeidsrechtelijke aanspraken op te schorten of zelfs helemaal prijs te geven. Verlangen dat de werknemer over meerdere maanden de helft van zijn loon prijsgeeft gaat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid echter te vér. De werknemer is van zijn loon afhankelijk voor zijn levensonderhoud. Bovendien staat niet vast, wanneer de werkgever weer over voldoende financiële middelen zal beschikken.

Zie uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2020:2734

Advies om ‘zo veel mogelijk’ thuis te werken geen recht op thuiswerken

De werkgever die meerdere maatregelen heeft genomen om een veilige werkplek te waarborgen en kan aantonen dat werken op kantoor nodig is, heeft volgens de kantonrechter Nijmegen geen verplichtingen geschonden die voortvloeien uit goed werkgeverschap, de instructiebevoegdheid en/of zijn zorgplicht. Het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies over ‘zo veel mogelijk’ thuis werken grijpt niet zover in op de specifieke rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer dat de werkneemster daaruit een ‘recht op thuiswerk’ kan putten, aldus de kantonrechter. Het verzoek tot arbeidsplaatswijziging van de werkneemster is afgewezen.

Zie uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2020:2954

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen? Bel 026 – 35 22 825 of mail naar arbeidsrecht@dekempenaer.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn