Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de burgers en de overheid. Onze bestuursrechtadvocaten hebben ervaring met ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, sociaal zekerheidsrecht, onteigeningsrecht, omgevingsrecht en overheidsprivaatrecht waaronder ook overheidsaansprakelijkheid.

Onze cliënten

Wij werken voor overheden, projectontwikkelaars, ondernemers, instellingen en particulieren. Samen met hen zoeken wij naar oplossingen waarbij we een zo groot mogelijk draagvlak creëren bij alle betrokkenen.

Advies en ondersteuning

Overheidsbesluiten betreffen uiteenlopende zaken. Denk aan uitkeringen, subsidies, vergunningen, bestemmingsplannen, terugvorderingen etc. Onze advocaten geven advies over de gevolgen van dergelijke besluiten en ondersteunen u bij bezwaar- of beroepsprocedures. Aan de sectie bestuursrecht is prof. mr. J.M.H.F. Teunissen, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Open Universiteit Nederland.

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of mail naar bestuursrecht@dekempenaer.nl

Actueel


Kennis

Mijn pand moet energiezuiniger: moet ik daarvoor zorgen?

De overheid vraagt veel van u als vastgoedeigenaar als het aankomt op verduurzaming. Dát het energiezuiniger moet is duidelijk, maar wie moet daarvoor zorgen?

maart 2021

Uitstel – geen afstel – inwerkingtreding Omgevingswet

De verlegging van de bestuurlijke aandacht naar de corona maatregelen maken dat de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet moet worden opgeschoven.

april 2020

Mag ik een afhaalservice starten in mijn restaurant?

Nu gewone exploitatie tijdelijk verboden is i.v.m. het coronavirus, kiezen veel exploitanten van restaurants en andere eetgelegenheden ervoor om maaltijden te gaan bezorgen. Check de mogelijkheden en maak goede afspraken.

maart 2020

Weet u of uw huurder de maatregelen in verband met het coronavirus naleeft?

Voorkom dat een boete of sluiting aan u als verhuurder kan worden opgelegd.

maart 2020

De ambtenaar als getuige. Wat moet je weten?

Er zijn meerdere situaties denkbaar waar een ambtenaar wordt opgeroepen als getuige. Wat moet de ambtenaar weten en kan bijstand van een advocaat helpen?

juli 2019

ABRvS 18-07-2018

Gemeentestem 2018/178: Functiewijziging door vestiging van een leisurecentrum in bestaand leegstaand gebouw waarop een bedrijfsbestemming rust.

december 2018

ABRvS 18-04-2018

De Gemeentestem 2018/177 | Beperkte functiewijziging en gedeeltelijke brancheverruiming door vestiging van Decathlon in een campingwinkel is geen (wijziging van een) stedelijke ontwikkelproject.

december 2018

AvBrS 21-02-2018

De Gemeentestem 2018/135 | Verhouding Bor-regeling versus bestemmingsplanregels met het oog op vergunningenvrij bouwen.

oktober 2018

AVBrS 25-10-2018

De Gemeentestem 2018/37 | Indirecte planschade. Het normaal maatschappelijk risico (NMR). Geen toepassing van de wettelijke forfaitaire drempel van 2% van de waarde van de onroerende zaak.

maart 2018

ABRvS 25-10-2017

De Gemeentestem 2018/32 | Vergewisplicht betreffende de onafhankelijkheid van e door de gemeente geraadpleegde deskundige.

maart 2018

ABRvS 13-09-2017

De Gemeentestem 2018/20 Wel sprake van een provinciaal belang. Geen noodzaak tot het geven van een reactieve aanwijzing. Exceptieve toetsing algemeen verbindende voorschriften van provinciale verordening. (Hilvarenbeek)

februari 2018

ABRvS 08-03-2017

Gemeentestem 2017/98. Bestemmingsplan. Planregel met dynamische verwijzing naar Parkeerregels. Flexibiliteit versus rechtszekerheid. Noot P.C.M. Heinen.

januari 2018

ABRvS 12-04-2017

De Gemeentestem 2017/158. Intrekking reactieve aanwijzingsbesluit door GS. Noot: P.C.M. Heinen

november 2017

ABRvS 30-11-2016

De Gemeentestem 2017/157. Reactieve aanwijzing is voldoende herleidbaar tot zienswijze. Noot: P.C.M. Heinen

november 2017

De Erfgoedwet 2016: meer rechten voor eigenaren, gebruikers en kopers van cultureel erfgoed

De Erfgoedwet verandert inhoudelijk niets aan de huidige beschermingsregels van cultureel erfgoed. Wel is nieuw dat eigenaren, gebruikers en kopers beter in de gelegenheid worden gesteld om actief bij te dragen aan het behoud van belangrijk cultuurbezit voor Nederland.

november 2016

ABRvS 01-06-1016

De Gemeentestem, 2016, 109

juni 2016

ABRvS 23-03-2016

De Gemeentestem 2016, 113

maart 2016

Een kruimel is niet altijd brood

Veel ruimtelijke ontwikkelingen zijn vergunningsvrij. Voor die ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor nog wel een vergunning nodig is, is er een andere lijst, de zogenaamde 'kruimelgevallenlijst'.

maart 2016

ABRvS 03-02-2016

De Gemeentestem 2016, nr. 58

februari 2016

Recreëren kun je leren

Blog in Vastgoedjournaal 14 december 2015 over de inpassing van nieuwe recreatievormen.

december 2015

ABRvS 17-12-2014

De Gemeentestem 2015 (7419), 34 (Helmond).

december 2014

ABRvS 15-10-2014

De Gemeentestem 2015 (7418), 18 (Groningen)

oktober 2014

ABRvS 08-10-2014

De Gemeentestem 2015 (7418), 25 (Grootegast).

oktober 2014

HR 04-04-2014

De Gemeentestem 2014 (7409), 86 (Deventer).

april 2014

Hof Den Haag 25-03-2014

de Gemeentestem 2014 (7404), 51 (Dordrecht).

maart 2014

ABRvS 27-03-2013

De Gemeentestem 2013 (7392), 88 (Goes): p. 480-483, samen met J.M.H.F. Teunissen.

maart 2013

ABRvS 27-12-2012

De Gemeentestem 2013 (7387), 42 (Hardenberg II): p. 233-238.

december 2012

ABRvS 10-10-2012

De Gemeentestem 2013 (7383), 16 (Marum): p. 95-100.

oktober 2012

ABRvS 28-09-2012

De Gemeentestem 2013 (7384), 22 (Schiedam): p. 124-128.

september 2012

ABRvS 29-08-2012

De Gemeentestem 2013 (7381), 5 (Gouda): p. 22-25.

augustus 2012

ABRvS 28-09-2012

De Gemeentestem 2012 (7369), 22 (Schiedam): p. 124-127.

augustus 2012

ABRvS 22-02-2012

De Gemeentestem 2012 (7369), 51 (Hardenberg I): p. 241-248.

februari 2012

ABRvS 15-02-2012

De Gemeentestem 2012 (7371), 66 (Horst aan de Maas).

februari 2012

ABRvS 05-10-2011

De Gemeentestem 2012 (7364), 7 (Beesel): p. 29-34, samen met J.M.H.F. Teunissen.

oktober 2011

ABRvS 10-08-2011

De Gemeentestem 2011 (7361), 110 (Zuidplas): p. 599-608.

augustus 2011

ABRvS 17-06-2011

De Gemeentestem 2011 (7359), 96 (Medemblik): p. 511-514.

juni 2011

ABRvS 01-06-2011

De Gemeentestem 2011 (7353), 54 (Heemstede): p. 259-265, samen met C.O.L. Luttmer.

juni 2011

ABRvS 18-05-2011

De Gemeentestem 2011 (7361), 109 (Limburg): p. 592-599, samen met J.M.H.F. Teunissen.

mei 2011

Een (verkapte) civielrechtelijke immuniteit voor toezichts- en handhavingsfalen van overheidsorganen?

De Gemeentestem 2010 (7343), 101, p. 501 t/m 510, samen met C.L.G.F.H. Albers.

november 2010

ABRvS 01-09-2010

De Gemeentestem 2011 (7347), 5 (Gelderland): p. 22-29, samen met J.M.H.F. Teunissen.

september 2010

BRvS 04-05-2010

De Gemeentestem 2010 (7340), 81 (Buren): p. 399-406, samen met J.M.H.F. Teunissen.

mei 2010

ABRvS 17-03-2010

De Gemeentestem 2010 (7337), 61 (Rucphen): p.295-299.

maart 2010

ABRvS 17-03-2010

De Gemeentestem 2010 (7337), 58 (Utrecht): p. 285-290, samen met J.M.H.F. Teunissen.

maart 2010

ABRvS 17-03-2010

TBR 2010/146 (m.e.r.-drempelwaarden Rucphen): p. 797-800.

maart 2010

ABRvS 13-01-2010

De Gemeentestem 2010 (7334), 36 (Haarlemmermeer): p. 157-162.

januari 2010

ABRvS 08-07-2009

TBR 2009/218 (Yab Yum Amsterdam): p. 1101-1111.

juli 2009

ABRvS 10-06-2009

de Gemeentestem 2009 (7326), 111 (De Marne): p. 524-533, samen met J.M.H.F. Teunissen.

juni 2009

ABRvS 18-02-2009

De Gemeentestem 2009 (7318), 57 (Rotterdam): p. 274-281, samen met A.E.M. van den Berg

februari 2009

Civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van gemeenten bij falend bouw- en woningtoezicht (deel 2)

De Gemeentestem

januari 2009

Civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van gemeenten bij falend bouw- en woningtoezicht (deel 2)

De Gemeentestem 2009 (7309), 1: p. 1 t/m 13, samen met C.L.G.F.H. Albers.

januari 2009

Civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van gemeenten bij falend bouw- en woningtoezicht (deel 1)

december 2008

ABRvS 27-02-2008

De Gemeentestem 2008 (7297), 68 (Dordrecht): p. 319-323, samen met A.E.M. van den Berg.

februari 2008

ABRvS 27-02-2008

De Gemeentestem 2008 (7297), 69 (Groningen): p. 323-328, samen met A.E.M. van den Berg.

februari 2008

Wet Bibob en wetsvoorstel Bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid

De Gemeentestem 2007 (7285), 141: p. 611-621, samen met A.E.M. van den Berg.

november 2007

ABRvS 19-09-2007

De Gemeentestem 2008 (7287), 4 (Assen): p. 16-21, samen met A.E.M. van den Berg.

september 2007

ABRvS 18-07-2007

De Gemeentestem 2008 (7292), 33 (Papendrecht): p. 154-159, samen met A.E.M. van den Berg.

juli 2007

ABRvS 31-01-2007

De Gemeentestem 2007 (7277), 88 (Roosendaal): p. 396 - 400.

januari 2007

ABRvS 03-01-2007

De Gemeentestem 2007 (7273), 60 (Maastricht): p. 274 - 276, samen met A.E.M. van den Berg.

januari 2007

ABRvS 22-11-2006

De Gemeentestem 2007 (7271), 44 (Den Haag): p. 208 - 213, samen met A.E.M. van den Berg.

oktober 2006

ABRvS 09-08-2006

De Gemeentestem 2007 (7265), 3 (Den Bosch): p. 10 - 15.

augustus 2006

ABRvS 05-07-2006

De Gemeentestem 2006 (7263), 168 (Boxmeer): p. 661 - 665.

juli 2006

ABRvS 07-12-2005

Bouwrecht (BR) 2006, 243 (Deventer): p. 1081 - 1085, samen met J.M.H.F. Teunissen.

juli 2005

ABRvS 06-07-2005

Bouwrecht (BR) 2006, 242 (Bathmen): p. 1077 - 1081, samen met J.M.H.F. Teunissen.

juli 2005

Serieus toezien op bouwen en wonen! Hoever reikt de civielrechtelijke (mede)aansprakelijkheid van de gemeente in geval van gebrekkig bouw- en woningtoezicht?

Bouwrecht (BR) 2005, maart 2005, nr. 50, p. 183 - 192

maart 2005

ABRvS 17-03-2004

De Gemeentestem 2004 (7206), 74 (Wijk bij Duurstede): p. 253 - 255.

maart 2004

De Wet geluidshinder en het oneigenlijk gebruik van de 30 km-zone, Programma Duurzaam Veilig onvoldoende afgestemd op ruimtelijk beleid en geluidsbeleid,

Milieu en Recht 2004, m2: p. 68 - 75, samen met J.M.H.G. Teunissen.

februari 2004

ABRvS 21-01-2004

Bouwrecht (BR) 2004, 108 (Geluidhinder Utrecht): p. 596 - 601 samen met J.M.H.F. Teunissen.

januari 2004

De Wet geluidhinder en het oneigenlijk gebruik van de 30 km-zone.

M&R 2004, nr. 2, p. 68 – 75, samen met J.M.H.F. Teunissen.

januari 2004

ABRvS 03-09-2003

M&R 2004, nr. 14 (Gouda) samen met J.M.H.F. Teunissen.

september 2003

ABRvS 28-05-2003

De Gemeentestem 2003 (7194), 168 (Tilburg): p. 565 - 568, samen met J.M.H.F. Teunissen.

mei 2003

Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer. Een analyse van de jurisprudentie.

Bouwrecht (BR) 1999, mei 1999, nr. 5, p. 375 – 389

mei 1999

Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer, een analyse van de jurisprudentie

Bouwrecht (BR) 1999, 5: p. 375 - 389, samen met H.E. Woldendorp.

januari 1999

Agrarische activiteiten en de Wet milieubeheer. Het begrip ‘inrichting’, de integrale milieuvergunning, bestaande vergunningsrechten.

Agrarisch recht, december 1998, nr. 12, p. 633 – 656, samen met H.E. Woldendorp.

december 1998

ABRvS 19-10-1998

De Gemeentestem 1999 (7098), 9 (Uden): p. 299 - 302, samen met R.D. Boesveld.

oktober 1998

Agrarische activiteiten en de Wet milieubeheer: het begrip ‘inrichting’, de integrale milieuvergunning, bestaande vergunningrechten

Agrarisch recht 1998: p. 633 - 656, samen met H.E. Woldendorp.

januari 1998

Rechtbank Leeuwarden 09-07-1997

De Gemeentestem 1998 (7078), 7 (Tytsjerksteradiel): p. 363 - 365, samen met R.D. Boesveld.

juli 1997

ABRvS 30-10-1996

De Gemeentestem 1997 (7056), 10 (Arnhem): p. 383 - 385, samen met I.E. Nauta.

oktober 1996

ABRvS 14-05-1996

De Gemeentestem 1996 (7040), 7 (Wymbritseradiel): p. 537 - 538.

mei 1996

ABRvS 16-02-1996

De Gemeentestem 1996 (7040), 8 (Rotterdam): p. 538 - 542.

februari 1996

ABRvS 01-02-1996

De Gemeentestem 1996 (7027), 8 (Waspik): p. 151 - 155.

februari 1996

Het bodemsaneringsbevel

MZ Integrale Milieuzorg 1996, afl. 28, Kluwer, losbladig: p. 101 - 136, samen met H.E. Woldendorp.

januari 1996

ABRvS 19-12-1995

De Gemeentestem 1996 (7031), 8 (Icopower): p. 264 - 267.

december 1995

ABRvS 06-10-1995

De Gemeentestem 1996 (7025), 7 (Neede): p. 90 - 93

oktober 1995

nterventie preadvies J.A. Lok voor de Ned. Ver. voor Bouwrecht,

Bouwrecht (BR) 1995, 4: p. 65 - 71.

juli 1995

Vz. ABRvS 21-06-1995

De Gemeentestem 1996 (7023), 8 (Utrecht): p. 26 - 30

juni 1995

ABRvS 12-04-1995

De Gemeentestem 1996 (7031), 7 (Aluminium Hardenberg) p. 261 - 263

april 1995

ABRvS 25-03-1995

Bouwrecht (BR) 1995, 7 (welstandstoets Ede): p. 579 - 584, samen met W.H.J.O. Wolters.

maart 1995

Artikel 24 WRO: bedenkingen tegen een hybride bepaling!

De Gemeentestem 1995 (7003), 1: p. 65 - 71, samen met A.F.J.M. Janssen.

januari 1995

Het bodemsaneringsbevel I

Gemeentestem 1995 (7019), 1: p. 553 - 560, samen met H.E. Woldendorp.

januari 1995

Het bodemsaneringsbevel II

De Gemeentestem 1995 (7020), 2: p. 594 - 602, samen met H.E. Woldendorp.

januari 1995

Verkennende beschouwingen over conversie in het Nederlandse bestuursrecht

Bestuursrecht aan de horizon 1994 ('Van Wijnbergenbundel'), met H.Ph.J.A.M. Hennekens e.a. (Zwolle): p. 35 - 52.

juli 1994

Reactie in de Gemeentestem 1993 (6959), 3: p. 71 – 72.

juli 1993

Reactie in de Gemeentestem 1992 (6938), 3: p. 106 – 108.

juli 1992

Op weg naar partiële planhiërarchie in de ruimtelijke ordening?!

Toekomstige rechtsbescherming bij streekplan en PKB, de Gemeentestem 1992 (6950), 1: p. 457 - 465.

juli 1992

Besluit horecabedrijven Hinderwet per 1 december 1992 in werking getreden!

De Gemeentestem 1992 (6956), 3: p. 651 - 653, samen met H.E. Woldendorp.

juli 1992

Administratieve sancties punitief?

Nederlands Juristenblad (NJB) 1992 : p. 455.

juli 1992

Algemeen burgerlijk recht

onder redactie van N.E. Algra, J.B.J.M. ten Berge en P.H. Sleurink, in samenwerking met anderen: Poly-juridisch zakboek P.B.N.A. 1991, supplement bij de 3e druk: p. 1 - 80.

juli 1991

Bestuursrechtelijke handhaving van het milieurecht en bewijs

Gemeentestem 1991 (6919), 1: p. 189 - 195.

juli 1991

Horecabedrijven en indirecte gevolgen: Hinderwet of APV?

De Gemeentestem 1991 (6934), 1: p. 661 - 668.

juli 1991

De doorzendplicht naar huidig en komend administratief recht

De Gemeentestem 1990 (6908), 2: p. 420 - 423.

juli 1990