Inhoudsopgave

Positie van werknemers bij een doorstart

Overgang van onderneming

Een overgang van onderneming vindt plaatst als een onderneming, of een gedeelte daarvan, wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Bij zo’n overgang van onderneming treden de werknemers in dienst bij het overnemende bedrijf. De gedachte hierachter is dat het niet de bedoeling is dat een onderneming wordt overgedragen, terwijl de werknemers achter worden gelaten in het oude bedrijf. Dat zou namelijk een makkelijke manier zijn om van werknemers af te komen. Daarom zegt de wet dat de werknemers bij zo’n overgang ook mee gaan en automatisch in dienst treden bij het overnemende bedrijf. Hiermee zorgt de wet voor bescherming van de werknemers.

Een belangrijke uitzondering hierop is dat in een faillissementssituatie de werknemers bij een overgang van onderneming niet automatisch mee gaan naar het overnemende bedrijf. In een faillissementssituatie mag de overnemende partij kiezen welke onderdelen van het bedrijf hij overneemt en welke werknemers hij een arbeidsovereenkomst aanbiedt.

Pre pack en faillissement

Helaas kan van deze faillissementsuitzondering ook misbruik worden gemaakt. Door een voorgenomen doorstart tijdens een faillissement te laten plaatsvinden kan geprobeerd worden om de bescherming van werknemers te omzeilen. De laatste tijd spitst de discussie zich toe op gevallen waar een pre pack regeling heeft plaatsgevonden en vervolgens, in een later uitgesproken faillissement, een overgang van onderneming heeft plaatsgevonden.

De Kempenaer Advocaten heeft al eerder geschreven over de pre pack in combinatie met de werknemersbescherming. In het artikel de prepack wordt de regeling uitgelegd en in het artikel over het faillissement van een doodskistenbouwer wordt onder meer uitgelegd in welke gevallen de uitzondering in een faillissementssituatie niet opgaat.

De belangen in deze discussies zijn groot. Indien de rechter vaststelt dat er geen beroep kan worden gedaan op de faillissementsuitzondering dan moet de doorstarter alle werknemers tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden overnemen. Dit betekent dat de doorstarter gehouden is om ook de salarissen van de niet-overgenomen werknemers te betalen. En omdat dat juist niet de bedoeling is bij een overname in een faillissement, werd men huiverig wat betreft het verzoeken van het verlenen van een pre-pack.

Transportbedrijf Princen Transmission

In het faillissement van Princen Transmission te Weert kwam er ook discussie over de vraag of er misbruik was gemaakt van de faillissementsuitzondering. De werknemers, met hulp van de FNV, waren van mening dat de pre pack en het faillissement onterecht werden gebruikt om makkelijk van de werknemers af te komen. Zij vonden dat er eigenlijk sprake was van een ‘normale’ overgang van onderneming en dat zij dus allen in dienst waren getreden van de doorstarter.

De kantonrechter heeft de werknemers gelijk gegeven. Volgens de kantonrechter was reeds tijdens de pre pack duidelijk dat een doorstart het doel was. Onder deze omstandigheden gaat de faillissementsuitzondering niet op en zijn de werknemers in dienst getreden van de doorstarter.

De financiële gevolgen blijven uiteindelijk voor de doorstarter beperkt. De kantonrechter stelt vast dat de curator de werknemers had ontslagen voordat de overgang van onderneming had plaatsgevonden. Dit betekent dat op het moment dat de werknemers ‘over gingen’ naar de doorstarter, hun arbeidsovereenkomsten al waren opgezegd. Zij bleven daarom enkel nog in dienst van de doorstarter voor de duur van de toen al lopende opzegtermijn van zes weken. De doorstarter heeft dan ook alleen de werknemers in dienst gekregen tijdens deze lopende opzegtermijn. Het oordeel van de kantonrechter zal desondanks een bittere pil zijn voor de doorstarter.

Toekomst

Dit zal niet de laatste zaak zijn waar geprocedeerd wordt over de vraag of de werknemers in dienst zijn getreden bij de doorstarter. Onze faillissementsrechtadvocaten houden zich dagelijks bezig met dit soort kwesties als curator of als adviseur van bedrijven en werknemers. Voor vragen over het bovenstaande en meer informatie kunt u contact met ons opnemen per mail op faillissementsrecht@dekempenaer.nl of bellen naar 026 3522 888.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. G.W. (Guido) Roest...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn