Onderhuurder krijgt schade vergoed als hoofdhuurder pand moet verlaten

Leestijd 3 min - Kennisbank - 27 september 2023

Wat gebeurt er als een huurder van een winkelruimte het pand moet ontruimen, terwijl hij dat heeft onderverhuurd aan een ander? Die onderhuurder moet ook vertrekken, terwijl hem niets kan worden verweten. Wie betaalt dan zijn schade?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Feitelijk handelen als bouwteam maakt dat sprake is van bouwteamovereenkomst

Leestijd 5 min - Kennisbank - 11 juli 2016

Wanneer een opdrachtgever en een aannemer, ondanks het ontbreken van een schriftelijke bouwteamovereenkomst, feitelijk handelen en samenwerken als ware het een bouwteam, kan dit ertoe leiden dat tóch sprake is van een bouwteamovereenkomst.

Let op de aansprakelijkheid bij het inschakelen van derden!

Leestijd 5 min - Kennisbank - 5 juli 2016

Het gebeurt vaak dat een opdrachtnemer een verkregen opdracht overlaat aan een derde. Als deze schade maakt, kan de opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld.

Vordering op een debiteur in een (ander) land in de Europese Unie

Leestijd 3 min - Kennisbank - 4 juli 2016

Het wordt gemakkelijker om beslag te leggen op de bankrekening van een debiteur.

Gevolgen van de Wet doorstroming huurmarkt 2015

Leestijd 9 min - Kennisbank - 28 juni 2016

Het wetsvoorstel Doorstroming huurmarkt 2015 is op 12 april 2016 door de Eerste Kamer aangenomen en zal op 1 juli 2016 in werking treden. Consequentie van de wet is dat de mogelijkheden van tijdelijke verhuur worden uitgebreid.

Aansprakelijkheid na oplevering, nu en naar komend recht

Leestijd 10 min - Kennisbank - 27 juni 2016

Wanneer kan ik een beroep doen op de garantieregeling? En als dat niet (meer) kan, kan ik dan nog een beroep doen op de verborgen gebrekenregeling? In dit artikel worden zowel de huidige regelingen als nieuwe regelgeving kort besproken.

BREXIT: Hoe nu juridisch verder?

Leestijd 3 min - Kennisbank - 24 juni 2016

Een BREXIT is een feit. Groot-Brittannië gaat de EU verlaten. Wat voor juridische gevolgen heeft dat?

Op welke manieren kun je een overeenkomst beëindigen?

Leestijd 9 min - Kennisbank - 22 juni 2016

Opzegging overeenkomst voor bepaalde tijd in beginsel niet mogelijk, opzegging overeenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel altijd mogelijk.

Boetebeding heeft waarschuwingsfunctie: boete moet direct worden gevorderd

Leestijd 5 min - Kennisbank - 10 juni 2016

Onlangs heeft het hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat het boetebeding een waarschuwingsfunctie heeft voor tijdige betaling van de huurpenningen, met als gevolg dat de verhuurder het boetebeding direct zal moeten inroepen en niet pas jaren later kan overgaan tot het innen van de boete.

Recht van reclame: een sterk middel voor leveranciers om goederen terug te krijgen

Leestijd 6 min - Kennisbank - 9 juni 2016

Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, heeft het recht van reclame niets met de reclame op televisie te maken. Het recht van reclame is een recht van verkopers om hun goederen terug te halen.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn