Inhoudsopgave

Mijn klant is failliet. Hoe krijg ik de door mij afgedragen BTW terug?

Faillissement

Elke ondernemer krijgt helaas te maken met klanten die failliet gaan. Naast het feit dat de factuur door de klant dan niet meer betaald zal worden, zal de BTW van die niet-betaalde factuur door de ondernemer moeten worden ‘voorgeschoten’ aan de Belastingdienst. Ik zal dit toelichten en aangeven hoe de ondernemer dit ‘voorgeschoten’ bedrag kan terugvragen.

Aangifte BTW

In de meeste gevallen zijn diensten en goederen belast met BTW. Dit houdt in dat een ondernemer die deze zaken verkoopt verplicht is om BTW in rekening te brengen bij de klant. Vervolgens moet de ondernemer de in rekening gebrachte BTW afdragen aan de Belastingdienst.

In Nederland maken de meeste ondernemingen gebruik van het factuurstelsel. Deze manier van boekhouding draait om de datum waarop de facturen zijn gemaakt (in tegenstelling tot het kasstelsel, dat de data van betalingen centraal stelt). Het factuurstelsel heeft onder meer tot gevolg dat bij het afdragen van BTW aan de Belastingdienst alle facturen van de afgelopen periode moeten worden meegenomen.

Dit betekent dat het kan gebeuren dat de BTW nog niet is ontvangen van de klant op het moment dat de ondernemer de BTW moet afdragen aan de Belastingdienst. De ondernemer is dan toch verplicht tot betaling van de BTW aan de Belastingdienst. De ondernemer heeft dan de BTW ‘voorgeschoten’ en moet maar hopen dat hij de voorgeschoten gelden alsnog betaald krijgt door de klant.

Teruggave BTW voor 2017

En wat als de factuur helemaal niet wordt betaald, bijvoorbeeld doordat de klant van de ondernemer failliet is gegaan?

In dat soort gevallen kan de ondernemer de door hem ‘voorgeschoten’ BTW terugvragen van de Belastingdienst. De Belastingdienst zal het verzoek echter pas accepteren als de ondernemer kan onderbouwen dat de BTW oninbaar is geworden. Recht op een teruggave van BTW ontstaat pas op het moment dat door de Belastingdienst kan worden vastgesteld dat de vordering niet (meer) zal worden voldaan.

Voor 2017 hield dit, in het geval van een faillissement van de klant, in dat de ondernemer moest wachten tot het einde van de afwikkeling van het faillissement. Pas op dat moment kon de curator verklaren dat de ondernemer de factuur niet meer betaald zal krijgen. De Belastingdienst wilde pas tot restitutie van het ‘voorgeschoten’ bedrag overgaan als de curator schriftelijk had verklaard dat de ondernemer niet meer betaald zou worden. Dit kan bij sommige faillissementen jaren duren.

Teruggave BTW na 2017

Vanaf 1 januari 2017 is deze regeling veranderd. De Belastingdienst gaat er van uit dat de factuur oninbaar is geworden één jaar nadat de betalingstermijn is verlopen. Als er geen betalingstermijn is afgesproken, dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door de klant.

De ondernemer kan dus een jaar na de uiterlijke betaaldatum bij de Belastingdienst om een restitutie van BTW verzoeken. Een verklaring van de curator is dan ook niet meer nodig. Deze wijziging heeft het voor ondernemers makkelijker gemaakt om ‘voorgeschoten’ BTW terug te vragen aan de Belastingdienst.

Voor vragen over bovenstaande of voor meer informatie kunt u contact met een van de leden van onze  faillissementssectie opnemen per mail op faillissementsrecht@dekempenaer.nl of bellen naar 026 3522 888.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. G.W. (Guido) Roest...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn