Inhoudsopgave

Kosteloze schadeverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Een groot aantal Nederlandse gemeenten heeft een speciale vrijwilligersverzekering afgesloten voor haar vrijwilligers en mantelzorgers. Deze verzekering bestaat vaak uit een of meer van de volgende onderdelen:

  1. een ongevallen-, ongevalleninzittenden- en werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigenverzekering voor de vrijwilliger;
  2. een aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilliger/mantelzorger zelf;
  3. een aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie waarvoor de vrijwilliger zijn werkzaamheden verricht;
  4. een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders van die organisatie; en
  5. een rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers/mantelzorgers.

Daarnaast gelden meestal algemene verzekeringsvoorwaarden voor (ieder onderdeel van) de verzekering.

Voor wie geldt de verzekering?

  1. alle vrijwilligers die in de desbetreffende gemeente wonen, daar ook zijn ingeschreven en ergens in Nederland vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verrichten;
  2. het omgekeerde geval: dus voor alle inwoners van andere Nederlandse gemeenten die in de verzekerde gemeente vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verrichten.

In de meeste gevallen geldt de verzekering ongeacht leeftijd, ook bij eenmalige activiteiten, bij kerkelijk werk en bij activiteiten die door buurtverenigingen zijn georganiseerd. Let op: de verzekering geldt vaak niet voor de vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie. Als je dus tot een van die categorieën behoort, controleer dan goed of de verzekering wel voor u geldt.

Een ‘vrijwilliger’ voor vaak omschreven als: degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of ten behoeve van de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, waaronder ook begrepen mantelzorgers. Onder het begrip ‘mantelzorger’ wordt veelal verstaan: degene die langdurig en onbetaald de zorg op zich neemt van familieleden, vrienden, kennissen of buren die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend zijn.

Voorbeeld: u bent als vrijwilliger werkzaam bij een plaatselijke kerkparochie. Een ladder die u beklimt bij het ophangen van de kerkversiering zakt in elkaar, waardoor u letsel oploopt. U kunt dan mogelijk aanspraak maken op de ongevallenverzekering. Wel zullen medische kosten waarschijnlijk alleen vergoed voor zover deze niet door uw zorgverzekeraar worden gedekt. Een ander voorbeeld is degene die mantelzorg verleent aan zijn buurvrouw die een lichamelijke beperking heeft. Per ongeluk stoot de mantelzorger een kop koffie om, waardoor de buurvrouw een brandwond oploopt. De buurman kan dan mogelijk een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering.

Hoe kan ik een beroep doen op de verzekering?

Vrijwilligers en mantelzorgers hoeven zich niet te laten registreren om gedekt te zijn door de verzekering; de verzekering geldt automatisch voor hen. Als u (mogelijk) in aanmerking komt voor de verzekering en u wilt een beroep daarop doen, raadpleeg dan de website van de desbetreffende gemeente. De gemeente Arnhem heeft bijvoorbeeld een stappenplan voorgeschreven voor een beroep op de vrijwilligersverzekering. Daar vindt u ook het schadeformulier van de verzekeraar (in Arnhem: AON Risk Services) dat u dient in te invullen.

Kan ik mijn eigen aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering opzeggen?

De verzekering vervangt niet uw eigen aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering. Het is een zogenaamde ‘vangnetverzekering’. Dat betekent dat als u of uw vrijwilligersorganisatie een eigen verzekering heeft, er eerst een beroep op die verzekering moet worden gedaan. U doet er dus verstandig aan die verzekering niet op te zeggen. Daarnaast is het mogelijk dat de vrijwilligersverzekering onvoldoende dekking biedt voor uw specifieke schade. Ook daarom kunt u uw eigen verzekering beter niet opzeggen.

Vragen over (de dekking van) de verzekering?

Bent u benieuwd of uw activiteiten ook onder de verzekering vallen? Of hebt u als vrijwilliger of mantelzorger schade geleden en wilt u een beroep doen op een gemeentelijke vrijwilligersverzekering? Voor advies of vragen kunt u contact opnemen met Erik Duinkerke via 026 – 352 28 25 of mail naar e.duinkerke@dekempenaer.nl.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. E.P.C. (Erik) Duinkerke...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn