Inhoudsopgave

Faillissement: wel of geen vordering?

Een faillissement wordt door de rechtbank uitgesproken als iemand of een rechtspersoon geen mogelijkheden meer heeft om schuldeisers te betalen. Dat kan op verzoek van de schuldenaar zelf of op verzoek van twee of meer schuldeisers. Het begrip schuldeisers is echter ruimer dan het lijkt, want daar vallen vele ‘soorten’ onder.

Boedelvordering of vordering betreffende de periode voor het faillissement (pré faillissement vordering)

Grofweg valt een tweedeling te maken tussen zogenaamde pré faillissement vorderingen en zogenaamde boedelvorderingen.  Vervolgens kan in beide categorieën nog onderscheid worden gemaakt tussen preferente en concurrente schuldeisers. Dit onderscheid is van belang voor de onderlinge rangorde, maar blijft in dit artikel verder buiten beschouwing.

Belangrijker is immers dat een schuldeiser überhaupt door de curator wordt genoteerd als schuldeiser en zo ja dan bij voorkeur als boedelschuldeiser. En in een en ander heeft zich de laatste jaren een wijziging voorgedaan.

Een boedelvordering ontstaat – kort gezegd- over de periode vanaf het faillissement en heeft voordeel voor de schuldeiser omdat die (als er voldoende actief door de curator is vergaard om uit te betalen) als eerste een uitkering krijgt. Die gaat dus voor de pré faillissement vorderingen die betrekking hebben op de periode voorafgaande het faillissement.

Nu zou de rechtspraktijk de rechtspraktijk niet zijn als er in de loop der tijd geen discussie en rechtspraak over de status van deze vorderingen zou zijn ontstaan en dat is ook hier dus het geval.

Geen boedelvordering, dan mogelijk pré faillissement vordering

Voor schuldeisers zijn in dit kader relevant uitspraken van de Hoge Raad van enkele jaren geleden waarin het voorheen geldende ‘alles of niets’ is aangepast: waar voorheen voorkwam dat de curator op goede gronden vaststelde dat de ingediende vordering geen boedelvordering was en de crediteur helemaal geen vordering zag genoteerd, is dat nu aangepast en kan de vordering in sommige gevallen toch als pré faillissement vordering worden genoteerd. Niet dat dit nu meteen de ‘hoofdprijs’ oplevert (omdat de curator vaak niet aan het uitkeren aan deze categorie schuldeisers toekomt), maar het komt incidenteel voor en dan is het toch jammer als de schuldeiser niet op de lijst staat!

Advies

Moraal van dit verhaal: laat u in voorkomend geval als schuldeiser adviseren, want het gebeurt nog steeds dat de rechtspraak niet geheel juist wordt uitgelegd. Neem gerust contact op met een van onze curatoren.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. R.J. (René) Borghans...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn