Inhoudsopgave

Drieluik ‘Scheiden op leeftijd’? | Deel 3: Hoe gaat het met mijn pensioen?

Scheiden op latere leeftijd? Wat met het pensioen?

Als u op latere leeftijd gaat scheiden en uw kinderen zijn volwassen, is de vraag veelal, hoe het financieel verder gaat, met name wanneer (één van) u tegen de pensioengerechtige leeftijd aan zit.

Wanneer u allebei nog geen AOW/pensioen ontvangt 

In dit geval dienen de pensioenen bij scheiding te worden verevend. De gedurende het huwelijk opgebouwde pensioenen worden als het ware over en weer verdeeld. Vanaf het moment dat het pensioen ingaat, ontvangt u van de pensioenverzekeraars een deel van het door de ander gedurende het huwelijk opgebouwde pensioen. U kunt er voor kiezen om van deze wettelijke regeling af te zien. Wij adviseren u graag en zetten zo nodig onze pensioenadviseurs uit ons netwerk in.

Wanneer één van u AOW/pensioen ontvangt

In deze situatie dienen de pensioenen nog steeds te worden verevend/verdeeld, echter de opbouw van het pensioen is getopt en de pensioenuitkering gestart. In deze situatie dient goed bezien te worden wat het gevolg is van de verevening/verdeling op de financiële situatie van een ieder en/of deze verevening/verdeling leidt tot partneralimentatie of juist het recht op partneralimentatie hierdoor komt te vervallen. Wij helpen u hierbij graag.

Wanneer u allebei reeds AOW ontvangt

In deze situatie geldt ook dat verevening/verdeling dient plaats te vinden. Ook hier is van belang dat we goed kijken naar de gevolgen hiervan en de mogelijke alimentatieclaim die hierdoor kan ontstaan of juist wegvallen.

Wij zijn ter zake kundig en voorzien u graag van een advies op maat.

In alle gevallen dient het mededelingsformulier te worden ingediend

Bij iedere echtscheiding dienen afspraken te worden gemaakt over de pensioenen. Om jegens de pensioenuitvoerder rechten te verkrijgen is het noodzakelijk om binnen 2 jaar na de scheiding dit mededelingsformulier in te vullen en in te sturen.
Komt u niet tot afspraken dan geldt de standaard regeling. Ook dan dient het formulier tijdig te worden ingestuurd.

Ten slotte

Voor het huwelijk opgebouwd pensioen komt toe aan degene, die het heeft opgebouwd. Dit pensioen gaat niet mee in de verevening/verdeling. Middels een alimentatie kunnen de mogelijke financiële gevolgen eventueel recht getrokken worden, uiteraard mits er sprake is van behoefte aan de zijde van de ander. Op zich niet ingewikkeld, maar de ervaring leert dat dit niet altijd wordt begrepen of gewaardeerd. Een goede begeleiding en advisering hierbij is het halve werk en kan veel onduidelijkheid voorkomen.

Deskundig en betrouwbaar advies op maat

Overweegt u een scheiding? Maak een afspraak om te bezien wat de gevolgen zijn. Uw verhaal kunt in vertrouwen kwijt. Samen bepalen we de beste aanpak. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via 026 3522825 of mailen naar familierecht@dekempenaer.nl.

Drieluik ‘Scheiden op leeftijd’?

Deel 1: Waar moet u aan denken?

Deel 2: Betaal/ontvang ik partneralimentatie?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn