Echtscheidingsdesk Helianthus

Een scheiding is altijd complex. Naast de emotionele gevolgen voor de scheidende partners en de kinderen, zijn er tal van zaken die uw aandacht vragen. Denk aan de problematiek rondom de echtelijke woning, de waardering van de onderneming of aanpassing van het testament. Om u op alle fronten deskundig bij te kunnen staan bundelen wij de krachten van tal van specialisten in Helianthus.

Onze cliënten

Wij werken zowel voor particulieren als ondernemers.

Advies en ondersteuning

De familierechtadvocaat van De Kempenaer is uw eerste aanspreekpunt in echtscheidingszaken. Hij of zij begeleidt u gedurende het gehele traject en kan daarbij steeds een beroep doen op het netwerk van onze echtscheidingsdesk Helianthus. Daarin bundelen we de krachten van tal van interne en externe specialisten zoals accountants, notarissen, fiscaal adviseurs, pensioenadviseurs en therapeuten en (kinder)coaches. Wij bieden ook echtscheidingsarrangementen en iedere vrijdag houden wij gratis echtscheidingsspreekuur van 12.00 – 14.00 uur. U kunt zich zonder afspraak melden bij de receptie van ons kantoor.

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of mail naar helianthus@dekempenaer.nl

Kijk ook op onze Facebook pagina voor meer onderwerpen over echtscheiding.

Helianthus netwerk

Verder Online – een initiatief van de scheidingsadvocaten van de vFAS

  • Gratis (echt)scheidingsspreekuur

    "Wilt u zeker weten dat wij meteen tijd voor u hebben, bel dan voor een afspraak. Ook voor vragen, advies of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 026 3522 825 of familierecht@dekempenaer.nl. Wij zijn u graag van dienst. "

    iedere vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur (behalve op feestdagen)

Actueel


Kennis

Geschonken geld is besteed tijdens huwelijk: terugbetalen of niet?

De hoofdregel is weliswaar dat het geld vergoed moet worden vanuit de gemeenschap, maar uit een recente uitspraak blijkt ook dat er ruimte bestaat om te onderbouwen dat er andere afspraken zijn gemaakt of dat er redenen zijn om af te wijken van deze regel.

mei 2019

Partneralimentatie nu werkelijk naar 5 jaar!

Al enige tijd ligt de wet herziening partneralimentatie op de loer. Op 14 mei jl. heeft de plenaire behandeling in de Eerste Kamer plaatsgevonden en vandaag is het zover: het wetsvoorstel is aangenomen!

mei 2019

Scheiden in twee dagen

U kunt uw echtscheiding regelen op een goede en snelle manier onder leiding van één van onze advocaat-mediators.

januari 2019

Indexering alimentatie vanaf 2019 is 2%

De indexering hoeft niet te zijn afgesproken tussen partijen maar geldt automatisch. Alleen als partijen de indexering uitdrukkelijk hebben uitgesloten in een convenant, dan zal de indexering niet plaats kunnen vinden.

november 2018

Samengesteld gezin

Wanneer er sprake is van een samengesteld gezin speelt ook de vraag welke personen onderhoudsplichtig zijn jegens welke kinderen.

september 2018

Einde samenlevingsovereenkomst

U hebt een relatie en woont samen, maar gaat uit elkaar. Wat zijn uw rechten en plichten?

september 2018

Huwelijkse Voorwaarden

Voorkom dat al hetgeen u bezit (activa en/of passiva) bij het aangaan van het huwelijk, in de huwelijksgemeenschap valt!

september 2018

Gemeenschap van goederen

Door het huwelijk/geregistreerd partnerschap, is een gemeenschap ontstaan, waarin – kort gezegd - al hetgeen u voor het huwelijk had (bezittingen en schulden) samen is gekomen.

september 2018

Stappenplan echtscheiding

Iedere scheiding is anders. Een helder stappenplan helpt daarbij. Tussentijds evalueren wij met u of het plan nog aansluit bij uw situatie, bijvoorbeeld uw financiële situatie, de woning en (kinder- en/of partner-)alimentatie.

september 2018

Onderneming en scheiding

Jaarrekening en alimentatie, verdelen eigen onderneming, pensioen.

september 2018

Partneralimentatie

Bij het beëindigen van het huwelijk/geregistreerd partnerschap, verplicht de wet u om nog 12 jaar bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, mits er behoefte aan een bijdrage is en sprake van behoeftigheid.

september 2018

Verhuizen | Echtscheiding met kinderen

De hoofdregel is dat ouders van een kind dat 50-50 bij hen beide verblijft, zodanig dicht bij elkaar in de buurt blijven wonen dat het kind vanaf beide ouders met enig gemak naar school en vrienden/vriendinnen kan.

september 2018

Kinderalimentatie | Echtscheiding met kinderen

Na een scheiding bent u als ouder onderhoudsplichtig voor uw kinderen. Deze onderhoudsplicht bestaat voor iedere biologische ouder, maar ook aangetrouwde partners kunnen onderhoudsplichtig zijn!

september 2018

Reizen met minderjarige kinderen | Echtscheiding met kinderen

Wanneer u bent gescheiden en u wilt alleen met de kinderen op vakantie, dient u te beschikken over toestemming van de andere ouder.

september 2018

Omgangsregeling, zorgregeling | Echtscheiding met kinderen

De zorg voor en omgang met uw kinderen regelen tijdens en na de scheiding.

september 2018

Hoofdverblijfplaats | Echtscheiding met kinderen

Uw kinderen worden na de echtscheiding ingeschreven op het adres van één van de ouders. Daar houden zij hun hoofdverblijf. De regeling van het hoofdverblijf is één van de vereisten, die moet worden opgenomen in het ouderschapsplan.

september 2018

Gezag en erkenning | Echtscheiding met kinderen

Wanneer uw huwelijk/geregistreerd partnerschap eindigt, houdt u in principe samen met de andere ouder het gezamenlijk gezag over uw kinderen. Wanneer geen sprake is gezamenlijk gezag, dan spreken wij van eenhoofdig of éénoudergezag

september 2018

Ouderschapsplan | Echtscheiding met kinderen

Als u kinderen heeft en gaat scheiden, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Daarin worden de gegevens van ouders en kinderen, de hoofdverblijfplaats van de kinderen, of en op welke wijze zij betrokken zijn bij het tot stand komen van het ouderschapsplan, de zorgregeling en de verdeling van de kosten vastgelegd.

september 2018

Scheiden | huwelijk en geregistreerd partnerschap

Iedere scheiding is anders. We maken samen met u een helder plan wanneer u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wil ontbinden.

september 2018

Patiëntenrechten van kinderen – hoe zit het?

Net zoals volwassenen hebben kinderen rechten in de gezondheidszorg. Patiëntenrechten van kinderen zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelings-overeenkomst (WGBO).

februari 2018

Indexering alimentatie vanaf 2018 bedraagt 1,5%

Toelichting op (partner- en kinder)alimentatie en voorbeeldbrief aan uw ex-partner.

december 2017

Vakantie voorbij: aan de slag met zorgverdeling schoolvakanties 2017/2018

5 tips om overleg over zorgverdeling te laten slagen!

augustus 2017

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht komt er aan!

De nieuwe Wet Beperking Wettelijke Gemeenschap is er door. Reeds in juli 2014 werd het wetsvoorstel voor deze wet ingediend.

april 2017

Red uw onderneming met huwelijkse voorwaarden

Zijn uw huwelijkse voorwaarden waterdicht? Zorg ervoor dat uw onderneming is beschermd tegen persoonlijke omstandigheden en laat uw huwelijkse voorwaarden nakijken door één van onze specialisten.

februari 2017

Workshop Scheiden: de bomen en het bos | 12 januari 2017

Interactieve bijeenkomst voor professionele dienst- en hulpverleners gericht op samenwerking in echtscheidingssituaties.

december 2016

Afwikkeling letselschade in de praktijk

Een toelichting op het verloop van het schaderegelingsproces in letselschadezaken en op de gevolgen van een echtscheiding voor een letselschade-uitkering.

november 2015

Brochure Echtscheiding & Helianthus

Helianthus: een netwerk van deskundigen op hte gebied van echtscheiding.

maart 2015