Inhoudsopgave

Drieluik ‘Scheiden op leeftijd’? | Deel 2: Betaal/ontvang ik partneralimentatie?

Scheiden op leeftijd en partneralimentatie

Als u op latere leeftijd gaat scheiden en uw kinderen zijn volwassen, is de vraag veelal, hoe het financieel verder gaat, met name wanneer (één van) u tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan zit. De vraag of er partneralimentatie betaald moet worden en hoe lang, verdient in dit geval extra aandacht. Dit geldt des te meer nu vanaf 1 januari 2020 de wet op het gebied van partneralimentatie ingrijpend is gewijzigd.

Ook de verdeling/verevening van pensioenen is een aandachtspunt. In deel 3 van dit drielijk vindt u hierover meer informatie. Ook verwijzen wij u naar ons stappenplan echtscheiding.

Partneralimentatie

Voor u – zonder kinderen of met kinderen ouder dan 21 – zijn de volgende wettelijke regels vanaf 1 januari 2020 van belang:

  • Heeft uw huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt. Vanaf dat moment stopt de alimentatie en is de ontvanger aangewezen op AOW en eventueel aanvullend pensioen.
  • Bent u geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijgt u over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar. Er hoeft na die 10 jaar geen alimentatie meer betaald te worden en de ontvanger dient in zijn/haar eigen behoefte te voorzien. Wanneer u tot deze categorie behoort, kan de situatie ontstaan dat u een aantal jaren moet overbruggen. Ter illustratie: u ben 54 jaar als u gaat scheiden, u werkt niet omdat uw partner kostwinner was/is. In dit geval ontvangt u 10 jaar alimentatie derhalve tot uw 64e. U moet dan tot uw pensioen in uw eigen levensonderhoud gaan voorzien en dat kan in bepaalde gevallen erg lastig zijn. Het lukt immers niet altijd om tijdig een baan te vinden. Samen met u kunnen wij bezien of een beroep kan worden gedaan op de zgn. hardheidsclausule.

Let op:

  • Voor de duur van het huwelijk geldt in beide genoemde gevallen de periode vanaf het sluiten van het huwelijk tot het moment waarop het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend. De alimentatietermijn gaat vervolgens lopen vanaf het moment dat de echtscheiding is ingeschreven.
  • Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.
  • In alle gevallen waarbij er sprake is van ‘scheiden op leeftijd‘ dient het gevolg van de pensioenverdeling/verevening op de alimentatie beoordeeld te worden

Kortom, het is raadzaam dat u degelijk en betrouwbaar advies inwint in verband met uw rechten en plichten. Wij zijn u daar graag bij van dienst. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via 026 3522825 of mailen naar familierecht@dekempenaer.nl.

Drieluik ‘Scheiden op leeftijd’?

Deel 1: Waar moet u aan denken?

Deel 3: Hoe gaat het met mijn pensioen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn