Inhoudsopgave

Partneralimentatie

Actueel

Mei 2019: Partneralimentatie naar vijf jaar!

Partneralimentatie

Bij het beëindigen van het huwelijk/geregistreerd partnerschap, verplicht de wet u om nog 12 jaar bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, mits er behoefte aan een bijdrage is en sprake van behoeftigheid. Al jarenlang wordt op politiek niveau gesteggeld over deze 12-jaarstermijn. De afgelopen jaren zijn diverse wetsvoorstellen ingediend om de termijn te verkorten (tot 5 jaar), maar op dit moment geldt nog steeds de termijn van 12 jaar. De 12-jaarstermijn gaat lopen vanaf het moment van inschrijving van de echtscheiding (stappenplan). In de rechtspraak wordt niet op de wetsvoorstellen geanticipeerd. De wettelijke termijn blijft onverkort van kracht. In overleg en onder omstandigheden kan echter wel een korte(re) termijn worden afgesproken of opgelegd. Wij kennen de actuele rechtspraak en adviseren u over de mogelijkheden om een kortere alimentatietermijn te vragen.

De behoefte en behoeftigheid van de onderhoudsgerechtigde is een steeds groter wordend punt van aandacht. Van de onderhoudsgerechtigde wordt verwacht dat deze actief is en tracht zijn/haar financiële situatie te verbeteren om op die manier zo veel mogelijk in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien.

Naast behoefte en behoeftigheid speelt de draagkracht van u beiden een grote rol om te komen tot een bedrag aan partneralimentatie, dat aansluit bij uw specifieke situatie. Over de draagkracht van partijen worden in en buiten rechte veel discussie gevoerd. Wij zijn specialisten op het gebied van het maken van draagkrachtberekeningen en maken daarbij gebruik van onze specialistische kennis van de richtlijnen. Wij maken derhalve een berekening op maat voor u, passend binnen het juridisch kader maar met een voor u zo gunstig mogelijke uitkomst. Lukt het niet om in onderling overleg tot overeenstemming te komen, dan voeren wij de alimentatieprocedure voor u. Wij ontzorgen!

De partneralimentatie wordt, net als de kinderalimentatie, op grond van de wet, jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Het percentage van indexering vindt u hier . Wanneer de indexering niet automatisch door de ander wordt betaald, downloadt u hier een verzoek tot indexering. Wanneer dit niet helpt staan wij u graag bij om de achterstallige alimentatie te (laten) incasseren. 

Behoefte en behoeftigheid bij partneralimentatie

Behoefte is het bedrag dat nodig is om te voorzien in de kosten van opvoeding en verzorging (bij minderjarige kinderen), studie en levensonderhoud (bij jongmeerderjarigen) en/of levensonderhoud (bij partneralimentatie). Dit dient niet verward te worden met het bedrag dat vervolgens nodig is om in die behoefte te voorzien. Wij leggen u graag de verschillen uit en berekenen het bedrag dat nodig is om de voormelde kosten (zo veel mogelijk) te dekken.

Draagkracht

De draagkracht van ieder van partijen wordt berekend aan de hand van inkomsten en uitgaven. Wij vragen u om de benodigde stukken aan ons aan te leveren en berekenen uw draagkracht. Vervolgens berekenen wij uw bijdrage in de kosten van de kinderen en/of kosten van levensonderhoud van uw (ex)echtgenoot/echtgenote.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn