Inhoudsopgave

Partneralimentatie nu werkelijk naar 5 jaar!

Al enige tijd ligt de wet herziening partneralimentatie op de loer. Recent is de Memorie van Antwoord gepubliceerd en zijn in de Eerste Kamer vragen gesteld. Op 14 mei jl. heeft de plenaire behandeling in de Eerste Kamer plaatsgevonden en vandaag is het zover: het wetsvoorstel is aangenomen! Nadere details volgen zo snel mogelijk.

Het idee achter het wetsvoorstel is het volgende:

De initiatiefnemers zijn van mening dat de duur van de partneralimentatie thans te lang is. Een maximale termijn van twaalf jaar wordt als onrechtvaardig ervaren en weerhoudt ex-partners ervan om na een scheiding het eigen leven op te pakken. Bovendien is de lange alimentatieduur niet bevorderlijk voor de economische zelfstandigheid van de alimentatiegerechtigde. Tot slot kan de huidige maximale duur zorgen voor strijd en onvrede tussen de ex-partners, wat de kans op procedures en vechtscheidingen vergroot.

Maar wat nu als u reeds in uw scheiding bent verwikkeld? Helpt dit wetsvoorstel u nu al verder? Nee, de rechter anticipeert niet op het wetsvoorstel. De huidige wetgeving is van toepassing op uw scheiding en daarmee de alimentatietermijn van 12 jaar, maar….wat kunt u op dit moment wél doen om de alimentatietermijn te beperken?

Afnemende lotsverbondenheid

De afname van lotsverbondenheid lag oorspronkelijk ten grondslag aan het huidige wetsvoorstel. In procedures wordt dan ook regelmatig de afnemende lotsverbondenheid als argument aangevoerd om te verzoeken om een beperkte alimentatieduur: hoe meer jaren na de echtscheiding verstrijken des te minder zijn ex-echtgenoten lotsverbonden. Met enige regelmaat levert dit argument succes op.

Gederfde verdiencapaciteit

Inmiddels is de grondslag van het wetsvoorstel gewijzigd en gaat het om de gederfde verdiencapaciteit: de alimentatiegerechtigde moet naarmate de echtscheiding langer geleden is, meer moeite doen om financieel op eigen benen te staan.

Verbleekte behoefte

Recent heeft de rechtbank Limburg (19-03-2019) een verzoek om het verkorten van de alimentatieduur toegewezen, niet op afname van lotsverbondenheid, maar wel op het verbleken van de behoefte (gelet op alle omstandigheden van dit geval). De vrouw had zich daarnaast onvoldoende ingespannen om in haar eigen levensonderhoud te voorzien. De alimentatie werd per direct op nihil gesteld en gelimiteerd tot 2 jaar.

Kortom, er zijn ook nu wel degelijk mogelijkheden om de rechtbank te verzoeken om de termijn van partneralimentatie te verkorten. Relevante omstandigheden kunnen o.a. zijn:

  • Gemaakte afspraken over het verstrekken van financiële informatie aan elkaar.
  • De leeftijd van de kinderen.
  • Duur van het huwelijk.
  • Verstreken tijd vanaf de echtscheiding.
  • Opleidingsniveau alimentatiegerechtigde en werkervaring.
  • Inspanningen van de alimentatiegerechtigde om in eigen levensonderhoud te voorzien.

 

Wij helpen u daar graag bij. Voor meer informatie kunt u altijd binnenlopen op ons inloopspreekuur op vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur of contacten opnemen met onze familierechtspecialisten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn