Inhoudsopgave

De scheidende ondernemer met een eenmanszaak

U heeft een eenmanszaak en bent getrouwd in gemeenschap van goederen. Wat gebeurt er met  uw onderneming als u gaat scheiden?

Als u ondernemer bent en gaat scheiden, spelen er naast de zorgregeling voor eventuele kinderen, de verdeling van de huwelijksgemeenschap of verrekening op grond van de huwelijkse voorwaarden, veelal andere grote zakelijke belangen. Wat gebeurt er met uw onderneming, hoe wordt deze voortgezet, wat moet daarvoor geregeld worden en wat zijn de gevolgen?

In dit artikel ga ik in op de gevolgen van scheiding voor de ondernemer, die gehuwd is in gemeenschap van goederen en een eenmanszaak drijft.

Wel of niet voortzetten van de onderneming 

De onderneming wordt voortgezet

Meestal is degene die de onderneming runt, de eigenaar (en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel), maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn!

Als de onderneming wordt voortzet, zal moeten worden gekeken naar de waarde van de onderneming, de verdeling ervan en de financiering van de uitkering van de waarde, die aan de partner toekomt. Dit is niet eenvoudig en dikwijls ontstaan er meningsverschillen tussen echtgenoten over deze punten. Wij helpen u graag hierbij en kunnen, als dat wenselijk of nodig is, deskundigen uit ons netwerk inschakelen, zoals een accountant en fiscalist.

Als degene die de onderneming wil voortzetten niet de eigenaar is, zal naast het overleg over de waarde(verdeling) van de onderneming ook bij de Kamer van Koophandel een wijziging doorgevoerd moeten worden. Meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat, vindt u hier.

Wanneer u beiden in de onderneming werkt, zal overleg moeten plaatsvinden of deze samenwerking ook na de scheiding kan worden voortgezet en zo ja, in welke vorm. U kunt de bestaande rechtsvorm handhaven, maar ook kiezen voor een andere rechtsvorm. Samen met onze ondernemingsrechtadvocaten kunnen wij u hierover adviseren.

De onderneming wordt niet voortgezet

Als de onderneming vanwege de scheiding wordt gestaakt, zal goed moeten worden gekeken naar de (fiscaal) juridische en financiële gevolgen. Wij kunnen dit samen met u en uw eigen adviseurs doen of schakelen in overleg met u deskundigen uit ons netwerk in.

Wel of geen afspraken kunnen maken

Gemaakte afspraken leggen wij vast in een overeenkomst (het convenant), waarin ook zo veel mogelijk alle andere afspraken over de verdeling van de huwelijksgemeenschap worden vastgelegd.

Wanneer u het niet eens kunt worden over de voortzetting van de onderneming, biedt mediation mogelijk een oplossing. Een alternatief is het vragen van een oordeel aan de rechter door het opstarten van een procedure.

Neem gerust contact met ons op voor vragen en advies via 026 3522 825 of via familierecht@dekempenaer.nl 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn