Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling en  houdt in dat partijen onder leiding van een mediator zelf werken aan het oplossen van hun geschil, zonder rechterlijke tussenkomst. Het kan bijvoorbeeld gaan om een zakelijk geschil tussen ondernemingen of om een intern conflict in een onderneming of maatschap, maar ook conflicten in de relationele sfeer (familieverhoudingen, erfgenamen of buren) lenen zich goed voor mediation.

Onze cliënten

Wij werken zowel voor particulieren als ondernemers.

Advies en begeleiding

Bij mediation gaat het om het scheppen van voorwaarden om te onderhandelen, zodat partijen weer vat krijgen op hun eigen situatie. Het weer op gang brengen van de communicatie onderling is essentieel. Men moet na afloop verder kunnen, samen of apart. Dat geldt zowel voor privé als zakelijke kwesties. Onze mediators begeleiden u in dit proces en helpen u in het vinden van een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn.
Bij scheidings- en familie mediation is het belangrijk dat ook de kinderen voldoende aandacht krijgen. Onze advocaten zijn hiervoor opgeleid en werken als de situatie daar om vraagt samen met een kindercoach.

Specifiek is de forensische mediation, waarbij de rechter een mediator opdraagt om te bemiddelen. In dat geval helpt de mediator de rechter bij het deskundigenonderzoek, zodat de rechter een beslissing kan nemen, of dat partijen alsnog samen tot een oplossing te komen.

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of mail naar mediation@dekempenaer.nl