Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling en  houdt in dat partijen onder leiding van een mediator zelf werken aan het oplossen van hun geschil, zonder rechterlijke tussenkomst. Het kan bijvoorbeeld gaan om een zakelijk geschil tussen ondernemingen of om een intern conflict in een onderneming of maatschap, maar ook conflicten in de relationele sfeer (familieverhoudingen, erfgenamen of buren) lenen zich goed voor mediation.

Onze cliënten

Wij werken zowel voor particulieren als ondernemers.

Advies en begeleiding

Bij mediation gaat het om het scheppen van voorwaarden om te onderhandelen, zodat partijen weer vat krijgen op hun eigen situatie. Het weer op gang brengen van de communicatie onderling is essentieel. Men moet na afloop verder kunnen, samen of apart. Dat geldt zowel voor privé als zakelijke kwesties. Onze mediators begeleiden u in dit proces en helpen u in het vinden van een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn.
Bij scheidings- en familie mediation is het belangrijk dat ook de kinderen voldoende aandacht krijgen. Onze advocaten zijn hiervoor opgeleid en werken als de situatie daar om vraagt samen met een kindercoach.

Voor scheidende partners waarbij de verhoudingen goed zijn bieden wij tegen een vaste prijs een medationtraject aan. Zie Mediationarrangement en Scheidingstweedaagse|Weekendscheiding. Onze advocaten kunnen u hierover nader informeren.

Onze advocaten zijn aangesloten bij MfN-registermediators en  vFAS-advocaat familiemediators.

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of mail naar mediation@dekempenaer.nl.

Mediationarrangement 

 

deel I

  • intake van max. 1,5 uur waarbij de mediationovereenkomst wordt besproken en getekend, alsmede een aanvang met de mediation wordt gemaakt
  • 2e mediationbijeenkomst op termijn van ca. 14 dagen, max. 2 uur
  • 3e mediationbijeenkomst op termijn van ca 14 dagen, max. 2 uur
  • Mediationverslagen door de mediator
  • Afsluiten mediation met of zonder vaststellingsovereenkomst. Wanneer afspraken zijn gemaakt, worden deze vastgelegd in een overeenkomst. De kosten van het vervolg vallen onder deel II

deel II

  • Vaststellingsovereenkomst, indien mogelijk
  • Bespreken vaststellingsovereenkomst
  • Ondertekenen vaststellingsovereenkomst en afsluiten mediation

deel III  (indien het een echtscheiding betreft)                                         

  • Verzoek tot echtscheiding opstellen en indienen bij de rechtbank
  • Inschrijving echtscheidingsbeschikking in het huwelijksregister

Bij alle modules geldt dat meer- of minderwerk in rekening worden gebracht, echter tegen een gereduceerd tarief. Uiteraard bespreken wij dit tijdig wanneer dit aan de orde zou zijn. Verschotten zijn niet inbegrepen.

Afspraken kunnen zowel op kantoor als online plaatsvinden.

 

Voor echtscheidingsmediation bieden wij tevens een uniek 2 – daags mediationarrangement

Het verschil met de hiervoor vermelde modules is dat in dit 2-daags arrangement vier mediationsessies gepland worden (in plaats van drie) en voorts binnen een tijdsbestek van twee dagen zodat de echtscheiding op korte termijn kan worden afgewikkeld.