Wooncomplex mag contributie in een klap fors verhogen

Leestijd 3 min - Kennisbank - 10 januari 2024

Een coöperatieve vereniging, die een wooncomplex beheert, verhoogt de contributie voor haar leden-huurders in een keer fors. Dat kan zuur zijn, maar is wel rechtmatig, oordeelt het gerechtshof.

Expres vakantie-uren niet registreren en wel laten uitbetalen is ernstig verwijtbaar 

Leestijd 6 min - Kennisbank - 26 juli 2023

Een controller wil worden gecompenseerd voor overuren die hij zou hebben gemaakt, maar zijn werkgever weigert dat te doen. Daarop verzint de man zelf iets: hij registreert zijn vakantie-uren niet maar laat ze wel uitbetalen. Daarmee heeft hij ernstig verwijtbaar gehandeld, oordeelt de kantonrechter, en dat heeft gevolgen.

Woningcorporatie mocht huurder vanwege strijd met rangorde niet passeren

Leestijd 5 min - Kennisbank - 28 juni 2023

Een man krijgt door een woningcorporatie een woning aangeboden, maar komt hiervoor op basis van zijn inkomen alsnog niet in aanmerking. De corporatie reageert niet op zijn bezwaren en gaat met anderen in zee. Door in strijd met de geldende rangorde de man te passeren en de woning aan derden aan te bieden, handelde de corporatie onzorgvuldig, oordeelt de voorzieningenrechter. En dat heeft gevolgen.

Vrouw huurt huis langer dan man en mag er na scheiding daarom blijven wonen

Leestijd 4 min - Kennisbank - 20 juni 2023

Als een stel uit elkaar gaat, komt de vraag op wie van beiden in de huurwoning mag blijven. Geen van hen heeft het financieel duidelijk beter dan de ander. Ook is er geen ander doorslaggevend belang waardoor in een bodemprocedure te verwachten is dat het huurrecht aan een van hen zal worden toegekend. Dan kijkt de kantonrechter wie het langst het huis huurt. 

Onderhandelingen mogen worden afgebroken bij onvoorziene omstandigheden

Leestijd 4 min - Kennisbank - 20 juni 2023

Een man wil een stuk grond van de gemeente kopen om er een bedrijfsgebouw op te zetten. Tijdens de onderhandelingen ontdekt de gemeente dat er onder dit perceel een breuklijn loopt. Mocht de gemeente de vergevorderde onderhandelingen stopzetten?

Geen huisrecht op onbebouwd terrein: ontruiming toegewezen

Leestijd 6 min - Kennisbank - 13 juni 2023

Een groep mensen kraakt een onbebouwd terrein, waarna de eigenaar in een kort geding ontruiming eist. De krakers betwisten echter dat zij er onrechtmatig verblijven en beroepen zich daarbij op het huisrecht. De voorzieningenrechter is het daar niet mee eens.

Wet goed verhuurderschap heeft gevolgen voor huurders, verhuurders en gemeenten

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 mei 2023

De Wet goed verhuurderschap komt eraan. Daarmee worden huurders beter beschermd, worden aan verhuurders strengere eisen gesteld en krijgen gemeenten meer bevoegdheden om in te grijpen bij ongewenste verhuurpraktijken. De wet treedt op 1 juli 2023 in werking.

Gemeentelijk beleid bindt: afwijken kan incidenteel en gemotiveerd, niet structureel

Leestijd 6 min - Kennisbank - 22 mei 2023

Op diverse vlakken hanteren gemeenten beleid over de wijze waarop haar bestuursorganen bevoegdheden uitoefenen. Bijvoorbeeld bij de vraag of een nieuwe woningbouwontwikkeling aanvaardbaar is. Procedureel kunnen beleidsregels zijn opgesteld of al dan niet medewerking kan worden verleend om af te wijken van het bestemmingsplan. Of inhoudelijk kunnen beleidsregels zijn opgesteld over de vraag welke parkeerbehoefte of mate van welstand voor de nieuwe ontwikkeling wordt vereist. Ook kan er sprake zijn van zogenoemd Damoclesbeleid, waarin wordt aangegeven hoe in een gemeente met sluiting van drugspanden wordt omgegaan.

Vergunning voor kamerverhuur is vaak persoonsgebonden

Leestijd 3 min - Kennisbank - 10 mei 2023

Een pand mag worden gebruikt voor kamerverhuur. Maar die vergunning kan niet worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Die gaat daar wel vanuit, maar wordt geconfronteerd met illegale verhuur. Hij eist een schadevergoeding van de verkoper.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!