Verkoper had voldoende verteld over funderingsprobleem van woning

Leestijd 5 min - Kennisbank - 12 maart 2024

Nederland heeft er een groot maatschappelijk probleem bij: de verzakkingscrisis. Ook in deze zaak is sprake van een slechte fundering van een huis. De vraag is of de verkoper daarover voldoende heeft verteld aan de koper, die nu te maken heeft met veel schade.

Veiligheidsvoorschriften voor werken op hoog niveau

Leestijd 4 min - Kennisbank - 12 maart 2024

Een bouwbedrijf laat zijn werknemers risicovol werken, constateert de Arbeidsinspectie. Zij lopen grote kans om van de bouwwerken te vallen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet beoordelen of de veiligheidsmethodes van dit bedrijf adequaat zijn.

Architect is niet aansprakelijk voor gebreken door onjuiste uitvoering bouw

Leestijd 3 min - Kennisbank - 14 februari 2024

Een architect krijgt de opdracht van twee woningeigenaren om een woning te ontwerpen. Later blijken er verschillende gebreken aan de woning. De eigenaren proberen de schade daarvan te verhalen op de architect.

Wooncomplex mag contributie in een klap fors verhogen

Leestijd 3 min - Kennisbank - 10 januari 2024

Een coöperatieve vereniging, die een wooncomplex beheert, verhoogt de contributie voor haar leden-huurders in een keer fors. Dat kan zuur zijn, maar is wel rechtmatig, oordeelt het gerechtshof.

Expres vakantie-uren niet registreren en wel laten uitbetalen is ernstig verwijtbaar 

Leestijd 6 min - Kennisbank - 26 juli 2023

Een controller wil worden gecompenseerd voor overuren die hij zou hebben gemaakt, maar zijn werkgever weigert dat te doen. Daarop verzint de man zelf iets: hij registreert zijn vakantie-uren niet maar laat ze wel uitbetalen. Daarmee heeft hij ernstig verwijtbaar gehandeld, oordeelt de kantonrechter, en dat heeft gevolgen.

Woningcorporatie mocht huurder vanwege strijd met rangorde niet passeren

Leestijd 5 min - Kennisbank - 28 juni 2023

Een man krijgt door een woningcorporatie een woning aangeboden, maar komt hiervoor op basis van zijn inkomen alsnog niet in aanmerking. De corporatie reageert niet op zijn bezwaren en gaat met anderen in zee. Door in strijd met de geldende rangorde de man te passeren en de woning aan derden aan te bieden, handelde de corporatie onzorgvuldig, oordeelt de voorzieningenrechter. En dat heeft gevolgen.

Vrouw huurt huis langer dan man en mag er na scheiding daarom blijven wonen

Leestijd 4 min - Kennisbank - 20 juni 2023

Als een stel uit elkaar gaat, komt de vraag op wie van beiden in de huurwoning mag blijven. Geen van hen heeft het financieel duidelijk beter dan de ander. Ook is er geen ander doorslaggevend belang waardoor in een bodemprocedure te verwachten is dat het huurrecht aan een van hen zal worden toegekend. Dan kijkt de kantonrechter wie het langst het huis huurt. 

Onderhandelingen mogen worden afgebroken bij onvoorziene omstandigheden

Leestijd 4 min - Kennisbank - 20 juni 2023

Een man wil een stuk grond van de gemeente kopen om er een bedrijfsgebouw op te zetten. Tijdens de onderhandelingen ontdekt de gemeente dat er onder dit perceel een breuklijn loopt. Mocht de gemeente de vergevorderde onderhandelingen stopzetten?

Geen huisrecht op onbebouwd terrein: ontruiming toegewezen

Leestijd 6 min - Kennisbank - 13 juni 2023

Een groep mensen kraakt een onbebouwd terrein, waarna de eigenaar in een kort geding ontruiming eist. De krakers betwisten echter dat zij er onrechtmatig verblijven en beroepen zich daarbij op het huisrecht. De voorzieningenrechter is het daar niet mee eens.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!