Bouwbedrijf moet order bij groothandel door schijn van bevoegdheid alsnog betalen

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 april 2024

Een broer van een van de twee bestuurders van een bouwbedrijf doet tijdens hun vakantie een bestelling bij een groothandel in bouwmaterialen. De factuur daarvoor wordt niet betaald, want – zo zeggen de bestuurders – de broer mocht het bedrijf niet vertegenwoordigen. Volgens de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland is echter sprake van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid: het bouwbedrijf moet de factuur daarom alsnog betalen.

Aannemer moet opdrachtgever waarschuwen als klus tot problemen zal leiden

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 april 2024

Een aannemer wordt gevraagd een bad te plaatsen op een zolder. De houten balken daar zijn hiervoor echter te licht. De aannemer had de opdrachtgever hierop moeten wijzen, oordeelt de rechtbank.

Lekkende uitbouw komt voor rekening van kopers die geen onderzoek deden

Leestijd 3 min - Kennisbank - 16 april 2024

Een week nadat hun nieuwe huis is geleverd ontdekken de kopers lekkages in de uitbouw. Zij eisen dat de verkopers de herstelkosten vergoeden. De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland wijst hun vorderingen af, nu ze hebben nagelaten zelf nader onderzoek te doen naar de staat van de uitbouw.

Veiligheidsvoorschriften voor werken op hoog niveau

Leestijd 4 min - Kennisbank - 12 maart 2024

Een bouwbedrijf laat zijn werknemers risicovol werken, constateert de Arbeidsinspectie. Zij lopen grote kans om van de bouwwerken te vallen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet beoordelen of de veiligheidsmethodes van dit bedrijf adequaat zijn.

Verkoper had voldoende verteld over funderingsprobleem van woning

Leestijd 5 min - Kennisbank - 12 maart 2024

Nederland heeft er een groot maatschappelijk probleem bij: de verzakkingscrisis. Ook in deze zaak is sprake van een slechte fundering van een huis. De vraag is of de verkoper daarover voldoende heeft verteld aan de koper, die nu te maken heeft met veel schade.

Architect is niet aansprakelijk voor gebreken door onjuiste uitvoering bouw

Leestijd 3 min - Kennisbank - 14 februari 2024

Een architect krijgt de opdracht van twee woningeigenaren om een woning te ontwerpen. Later blijken er verschillende gebreken aan de woning. De eigenaren proberen de schade daarvan te verhalen op de architect.

Wooncomplex mag contributie in een klap fors verhogen

Leestijd 3 min - Kennisbank - 10 januari 2024

Een coöperatieve vereniging, die een wooncomplex beheert, verhoogt de contributie voor haar leden-huurders in een keer fors. Dat kan zuur zijn, maar is wel rechtmatig, oordeelt het gerechtshof.

Expres vakantie-uren niet registreren en wel laten uitbetalen is ernstig verwijtbaar 

Leestijd 6 min - Kennisbank - 26 juli 2023

Een controller wil worden gecompenseerd voor overuren die hij zou hebben gemaakt, maar zijn werkgever weigert dat te doen. Daarop verzint de man zelf iets: hij registreert zijn vakantie-uren niet maar laat ze wel uitbetalen. Daarmee heeft hij ernstig verwijtbaar gehandeld, oordeelt de kantonrechter, en dat heeft gevolgen.

Woningcorporatie mocht huurder vanwege strijd met rangorde niet passeren

Leestijd 5 min - Kennisbank - 28 juni 2023

Een man krijgt door een woningcorporatie een woning aangeboden, maar komt hiervoor op basis van zijn inkomen alsnog niet in aanmerking. De corporatie reageert niet op zijn bezwaren en gaat met anderen in zee. Door in strijd met de geldende rangorde de man te passeren en de woning aan derden aan te bieden, handelde de corporatie onzorgvuldig, oordeelt de voorzieningenrechter. En dat heeft gevolgen.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!