Inhoudsopgave

Bewindvoerder of curator zijn doe je er niet eventjes bij.

Een benoeming tot bewindvoerder of curator brengt een hoop verantwoordelijkheden en veel werk met zich mee. Onderschat niet wat de gevolgen kunnen zijn als er iets fout gaat!

Soms kunnen mensen niet voldoende voor zichzelf zorgen. Het kan zijn dat zij hulp nodig hebben bij hun financiën of dat zij hulp nodig hebben bij het regelen van hun persoonlijke zaken. In dat soort situaties hebben wij in Nederland de mogelijkheid om deze mensen onder bewind of onder curatele te laten stellen. Daarmee krijgt deze persoon hulp waar dat nodig is.

De bewindvoerder of curator (die ik hierna gemakshalve zal samenvatten als bewindvoerder) wordt door de kantonrechter aangesteld. In Nederland bestaan er professionele bewindvoerders en niet-professionele bewindvoerders. De professionele bewindvoerder voert de werkzaamheden beroepsmatig uit; de niet-professionele bewindvoerder is vaak een familielid of vriend.

Aansprakelijkheid

De meeste bewindvoerders weten wel dat een aanstelling tot bewindvoerder veel werk met zich meebrengt. Dat een bewindvoerder zich moet houden aan veel wet- en regelgeving is minder bekend, laat staan dat de bewindvoerder precies weet waar deze regels te vinden zijn. Als er iets mis gaat, kunnen die onbekende regels tot een aansprakelijkheidsstelling van de bewindvoerder leiden. Ook voor de niet-professionele bewindvoerder.

Veel van de regels voor bewindvoerders zijn te vinden op de site van de Rechtspraak. De regels zijn niet allemaal even duidelijk opgeschreven zodat de bewindvoerder het risico loopt dat achteraf discussie ontstaat of hij zijn werk wel goed heeft gedaan. De rechter controleert achteraf op basis van deze wet- en regelgeving of de bewindvoerder het werk op alle punten goed heeft uitgevoerd. Als vast komt te staan dat hij op sommige onderdelen tekort is geschoten, dan kan de bewindvoerder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dat betekent dat de bewindvoerder een schadevergoeding moet betalen. Het blijkt dat bewindvoerders zich dat niet altijd goed hebben beseft toen ze besloten de hulpbehoevende persoon te helpen.

Een paar voorbeelden van mogelijke discussiepunten:

  • Heb je na je aanstelling zo snel mogelijk een boedelbeschrijving en een plan van aanpak opgemaakt?
  • Heb je jaarlijks een ‘rekening en verantwoording’ opgemaakt? Heb je deze ook voor akkoord laten tekenen door de persoon die je helpt?
  • Ken je ook alle regels over de speciale bankrekening die je moet openen?
  • Hoe moet je handelen als je voor de rechter wordt gedaagd als bewindvoerder?
  • Hoe moet je omgaan met de situatie waarin de persoon die je helpt niet meer mee wil werken?

Juridische hulp

Bewindvoerders en curatoren beginnen hun werkzaamheden altijd met goede bedoelingen. Helaas kan er iets mis zijn gegaan, het kan zijn dat de persoon die je wilt helpen niet (meer) meewerkt of dat je als bewindvoerder zelfs aansprakelijk wordt gesteld. De gevolgen kunnen groot zijn. In dat soort gevallen kan het helpen dat wij meedenken. Omdat wij de regels goed kennen en ervaring hebben met het bijstaan van bewindvoerders of curatoren, kunnen wij adviseren over de ontstane situatie. Neem gerust contact met ons op via 026 – 352 2888 of stuur een e-mail naar faillissementsrecht@dekempenaer.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. G.W. (Guido) Roest...

Advocaat - Partner

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn