Inhoudsopgave

Het arbeidsrecht opnieuw gewijzigd door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020

Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd door de Wet werk en zekerheid (WWZ). Het moest sneller, eenvoudiger en goedkoper. Bovendien moest de rechtspositie van de flexwerker beter worden. De praktijk liep echter al snel tegen tal van praktische en juridische problemen aan. De WWZ bleek ook onvoldoende in staat om de doelstelling ‘regulering van de arbeidsmarkt’ en dan vooral het verkleinen van de kloof tussen ‘vast’ en ‘regulier’ werk, te realiseren.

Werkgevers zijn arbeid meer en meer gaan organiseren door middel van het zgn. flexwerk om kosten te besparen en risico’s te verkleinen. Hierdoor zijn er in de afgelopen jaren veel banen bijgekomen. Voor de ‘flex’werknemers is er echter een keerzijde: het werk wordt vaker afgewisseld met periodes van werkloosheid en het loon voor tijdelijke arbeid is vaak lager.

De onzekerheid leidt niet alleen tot stress maar ook tot het niet kunnen opbouwen van een toekomst (denk aan pensioen, de aankoop van een huis, et cetera). Dit leidt tot een tweedeling op de arbeidsmarkt tussen werknemers met de zekerheid van een vast contract en de flexwerkers.

Om hierin verbetering te brengen wordt per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Doel van deze nieuwe wet is werkenden meer zekerheid te geven maar tegelijk flexwerk mogelijk te maken waar dat nodig is.

Om dit te realiseren komt er met de WAB een aantal samenhangende maatregelen:

  1. In het ontslagrecht wordt de zgn. cumulatiegrond (de ‘i-grond’) geïntroduceerd en vindt een aanpassing plaats van de transitievergoeding.
  2. Flexwerk wordt minder aantrekkelijk gemaakt door aanpassingen van de oproepovereenkomst en payrolling. Maar er vindt wel een verruiming van de ketenregeling plaats.
  3. WW-premiedifferentiatie wordt ingevoerd: de werkgever betaalt in beginsel de lage WW-premie voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst en een hoge premie voor flexwerkers.

Zie hieronder het schema met de wijzigingen op hoofdlijnen of klik hier . Een toelichting daarop vindt u op de volgende pagina’s:

WAB: wijzigingen ontslagrecht per 1 januari 2020

WAB: wijzigingen flexibele arbeid per 1 januari 2020

WAB: premiedifferentiatie ww naar de aard van het contract per 1 januari 2020

schema wijzigingen WAB

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn