Aanbestedingsgebied

Europese Commissie: Woningcorporaties zijn aanbestedingsplichtig!

Volgens de Europese Commissie moeten woningcorporaties worden aangemerkt als aanbestedende diensten. Dat betekent dat zij volgens de Europese Commissie moeten voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. De Europese Commissie is daarom op 8 december jl. een inbreukprocedure tegen Nederland gestart. Aedes is het niet eens met dit standpunt. Volgens Aedes zijn woningcorporaties maatschappelijke ondernemingen op wiens…

Geen aanbestedingsplicht voor zorginstellingen, maar hoedt u voor de eendentest

Zorginstellingen zijn niet aanbestedingsplichtig Dat zorginstellingen niet aanbestedingsplichtig zijn, is inmiddels door meerdere rechters beslist. Kort gezegd redeneert de rechter dat zorginstellingen niet worden gefinancierd door de overheid. Tegenover de gelden die zorginstellingen ontvangen staat een specifieke contractuele tegenprestatie: het verlenen van zorg. Een instelling kan een aanbestedende dienst zijn, als zij wordt gefinancierd door…

Zorgverzekeraars niet aanbestedingsplichtig – Vastgoedjournaal 18 mei 2015

Hof: zorgverzekeraars zijn geen aanbestedende diensten Eerst waren ze lange tijd niet aanbestedingsplichtig. Circa een jaar geleden kwam het verassende vonnis van een voorzieningenrechter dat ze wel aanbestedingsplichtig zijn. Vervolgens was het lang wachten totdat in deze zaak in hoger beroep uitspraak zou worden gedaan. Inmiddels is het zover. Volgens het Hof Den Bosch zijn…

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail