Cursus op maat

Gratis online (vervolg) training gezag en omgang voor niet-juristen | 10 december van 13.30 tot 15.00 uur

Eerder dit jaar gaven wij een online training ‘gezag en omgang voor niet-juristen’. Tijdens deze training zijn wij ingegaan op de basale wettelijke regels, enige praktijkproblemen en oplossingen omtrent omgang en gezag. Ook hebben wij kort de procedures geschetst. Velen waren bij deze training aanwezig en gaven aan graag een volgende training bij te wonen….

Europese Commissie: Woningcorporaties zijn aanbestedingsplichtig!

Volgens de Europese Commissie moeten woningcorporaties worden aangemerkt als aanbestedende diensten. Dat betekent dat zij volgens de Europese Commissie moeten voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. De Europese Commissie is daarom op 8 december jl. een inbreukprocedure tegen Nederland gestart. Aedes is het niet eens met dit standpunt. Volgens Aedes zijn woningcorporaties maatschappelijke ondernemingen op wiens…

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail