Inhoudsopgave

Werktijdverkorting? Loondoorbetaling is niet verplicht!

Werktijdverkorting is momenteel een hot topic. Vaak blijft daarbij onderbelicht dat werkgevers die vanwege het Coronavirus een vergunning voor werktijdverkorting hebben verkregen niet verplicht zijn om het loon door te betalen. Ik licht graag toe hoe het zit.

Informatie over werktijdverkorting en de aanvraagprocedure is te vinden op overheidswebsites als rijksoverheid.nl en uwv.nl.

Op Rijksoverheid.nl staat informatie die sinds 1 januari 2020 niet langer van toepassing is. Er staat dat de loonkosten voor de werkgever lager worden, maar dat de werknemer ‘ongeveer hetzelfde ontvangt’.

Sinds 1 januari 2020 is er op basis van (het vernieuwde) artikel 7:628 BW een besluit met de verwarrende titel “Regeling onwerkbaar weer”. Hoewel de naam van deze ministeriële regeling anders doet vermoeden, ziet de regeling niet alleen op de situatie dat sprake is van onwerkbaar weer (denk aanhoudende vorst). In artikel 5 is namelijk bepaald:

 “De werkgever is vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht indien het niet verrichten van de overeengekomen arbeid het gevolg is van andere buitengewone omstandigheden dan buitengewone natuurlijke omstandigheden, voor zover ten gevolge daarvan een ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.”

Hier staat dus dat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever vervalt als sprake is van buitengewone omstandigheden en toestemming tot werktijdverkorting is verkregen. Dit is aan de orde indien de werkgever een vergunning heeft voor werktijdverkorting vanwege het coranavirus.

Werknemers op wie deze werktijdverkorting van toepassing is, vallen voor hun inkomen volledig terug op de WW-uitkering voor het deel dat de werktijd is verkort. Er geldt geen uitzondering voor werknemers die onvoldoende WW-rechten hebben opgebouwd. Er is evenmin een compensatie voor werknemers die vanwege hun hoge salaris in de WW met een aanzienlijke inkomensterugval te maken krijgen.

Werkgevers die daarvoor de financiële ruimte hebben mogen het loon, onder aftrek van de WW-uitkering doorbetalen, maar zijn daartoe dus niet verplicht.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog een vraag, neemt u dan gerust contact op met mr. M. Egbers of een van onze andere arbeidsrechtsspecialisten per mail  arbeidsrecht@dekempenaer.nl of telefonisch via 026 352 2825.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn