Inhoudsopgave

Tijdelijke maatregel noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) in plaats van de regeling werktijdverkorting (WTV)

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. De regeling blijkt niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Het kabinet heeft daarom gisteren besloten deze regeling in te trekken.

Met de nieuwe tegemoetkomingsregeling NOW wil kabinet werkgevers graag meer en sneller financieel tegemoetkomen. 

De gevolgen (voor zover nu bekend) in een notendop:

 • Werktijdverkorting aanvragen:
  is niet meer mogelijk.
 • Reeds toegekende vergunning voor werktijdverkorting:
  blijft van kracht.
 • Verlenging na afloop van de vergunning:
  is niet meer mogelijk. Maak gebruik van de nieuwe regeling.
 • Aanvraag werktijdverkorting is nog in behandeling:
  de aanvraag wordt ingetrokken en beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Aanvullende informatie wordt opgevraagd

Wat houdt de nieuwe regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

 • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft (oproepkrachten) en voor uitzendbedrijven.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Op de website van Rijksoverheid.nl staan de volgende voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Vanaf wanneer NOW aanvragen?

Op dit moment is nog niet mogelijk de tegemoetkoming bij UWV aan te vragen. Er wordt gewerkt aan de uitvoering van de regeling. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Niet coronagerelateerd omzetverlies

Omdat de werktijdverkortingsregeling is ingetrokken, is het niet langer mogelijk om een wtv-aanvraag te doen ingeval van omzetverlies wegens andere oorzaken dan het coronavirus. De nieuwe regeling geldt ook in die situatie.

Gevolgen voor werknemers:

 • het loon wordt volledig doorbetaald.
 • WW-rechten worden niet verbruikt. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.
 • De aanvraag loopt via de werkgever. Werknemers hoeven zelf niets te doen.
 • Stoppen met werken is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. Werknemers spreken met hun werkgever af of zij (thuis) werk verrichten voor hun werkgever.

Zodra bekend is over de nadere uitwerking van de tegemoetkomingsregeling en de exacte datum voor nieuwe aanvragen, zullen wij u hierover informeren.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog een vraag, neemt u dan gerust contact op met mr. M. Egbers via m.egbers@dekempenaer.nl / 026 352 2825 of een van onze andere arbeidsrechtsspecialisten.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn