RAin mr. M.M. (Marlene) Plaß

Advocaat en Rechtsanwältin (D)

Certified Information Privacy Professional/Europe CIPP/E 

Duitse cliënten vinden het fijn om in Marlene Plaß een van origine Duitstalige advocaat te treffen. Nederlandse cliënten geeft ze comfort door ze voor te bereiden op zaken waar ze in Duitsland tegenaan kunnen lopen en waar ze zich wellicht nauwelijks van bewust zijn. Zij voelt de nuances aan die subtiel zijn, maar tot grote misverstanden kunnen leiden als ze veronachtzaamd worden.

Wil je meer weten over Marlene? Lees dan het hele interview van Berry Kessels.

Rechtsgebieden

Specialistenverenigingen

  • Nederlands-Duitse Advocatenvereniging DNRV
  • Europäische Anwaltsvereinigung DACH DACH
  • International Association of Privacy Professionals IAPP

Contact

Artikelen Nieuws

Samenwerken in de zorg

samenwerking en samenwerkingsvormen samenwerking met private partij sectoroverschrijdende samenwerking ZBC’s oprichting ZBC’s fusies/overnames en andere samenwerkingsvormen governance (Bestuur, Raad van Toezicht, OR, CR, medisch eindverantwoordelijke) concernvorming overnames

Overeenkomsten in de zorg

(zorg) overeenkomsten Overeenkomsten kunnen worden opgezegd als dit is afgesproken. Dit geldt ook voor zorgovereenkomsten. Aan de opzegging van zorgovereenkomsten kunnen zware eisen worden gesteld. De gedachte hierachter is dat de zorgvrager afhankelijk is van de zorghulpverlener en het onwenselijk is als de zorgvrager plotseling zonder zorg komt te zitten.  In een reeks van artikelen...

Privacy en gegevensbescherming in de zorg

privacy (AVG) compliance medische dossiers

Internationale datatransfer: denk aan de deadline van 27 december 2022

De EU-Commissie heeft nieuwe standaardcontractbepalingen (Standard Contractual Clauses, SCC´s) voor internationale datatransfer goedgekeurd en gepubliceerd. Uiterlijk op 27 december 2022 moeten alle bestaande contracten voor datatransfer naar derde landen zijn omgezet naar de nieuwe SCC´s. Let op: sinds het arrest Schrems II van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 16 juli 2020...

De Kempenaer Advocaten and B-solutions 2.0

AEBR, in cooperation with DG REGIO, just opened a new call for proposals on 12 April 2022 under the b-solutions 2.0 initiative to tackle legal and administrative obstacles hindering cross-border cooperation along EU borders. De Kempenaer Advocaten is pleased to share that Anton Bouwmeister and Marlene Plaß, who are acknowledged as experts in the areas...

Verraderlijke nuances tussen Duits en Nederlands • Marlene Plaß

Duitse cliënten vinden het fijn om in Marlene Plaß een van origine Duitstalige advocaat te treffen. Nederlandse cliënten geeft ze comfort door ze voor te bereiden op zaken waar ze in Duitsland tegenaan kunnen lopen en waar ze zich wellicht nauwelijks van bewust zijn. Zij voelt de nuances aan die subtiel zijn, maar tot grote...

De Kempenaer Advocaten prepared Expert Reports on solving cross-border obstacles in the EU

On December 10, 2020, the Association of Border Regions (AEBR) and the European Commission launched an initiative to publish Expert Reports in the framework of the b-solutions project. De Kempenaer Advocaten is pleased to share that four of the Expert Reports were prepared by Anton Bouwmeister and Marlene Plaß, as acknowledged experts in the areas...

Het elektronisch uitwisselsysteem voor cliëntendossiers op orde? Doe hier de check!

Zorgaanbieders moeten onderling vaak cliëntgegevens kunnen uitwisselen – vanzelfsprekend ook elektronisch. De afzonderlijke plichten t.b.v. het cliëntendossier nader besproken + checklist!

Grootschalig onderzoek naar websites door Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Veel websites overtreden mogelijk de wet. Het AP start daarom zelf een onderzoek naar de naleving van privacyregels.

Klaar voor gegevensverwerking ingevolge de AVG ?

Werkt u met persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de gegevens van uw klanten? En zo ja, voldoet uw bedrijfsvoering al aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Seminar AVG Compliance

De AVG treedt op 25 mei 2018 in werking en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij bieden u daarom ondersteuning bij het implementatieproces.

Transportsector opgelet: Nederlandse arbeidsvoorwaarden kunnen geldig zijn voor buitenlandse chauffeurs.

Doe de check aan de hand van drie vragen.

Subsidie voor inhuur internationaal advocaat met SIB kennisvoucher

Wist u dat de meeste MKB-ers geen juridisch advies inwinnen voor zij internationaal zaken gaan doen? Vaak zie je dat ze daardoor in de problemen komen of zelfs moeten stoppen. Gelukkig springt de overheid nu bij door maar liefst de helft van de kosten van een advocaat of fiscalist te vergoeden.

Algemene voorwaarden opnemen: weet wat u doet!

’t Zal u maar overkomen. Een van uw zakenpartners is in staat van faillissement verklaard. Gelukkig heeft u in uw algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud voor uw geleverde zaken opgenomen. Dan blijkt echter dat uw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en derhalve de zaken tot de failliete boedel horen. En nu?

Interview met Marlene Plaß, Alumni European Law School

Over de studie Rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn