Inhoudsopgave

We mogen weer op vakantie! Wat moet je als gescheiden ouder allemaal regelen?

Als je gescheiden bent en met je kinderen op vakantie wil, vergt dat een goede voorbereiding. Regel onderstaande vier dingen op tijd!

We mogen weer op vakantie. Reden tot blijdschap, maar bij gescheiden ouders ook reden tot STRESS. Hoe zat het ook alweer, wat mag wel, wat mag niet, wat moet ik regelen en wat doe ik als mijn ex-partner niet meewerkt? In dit artikel leest u wat te regelen, wanneer en hoe: een stappenplan voor gescheiden ouders, die een onbezorgde vakantie met hun minderjarige kinderen willen hebben.

Het stappenplan

  1. Lees de afspraken over vakanties in het ouderschapsplan.
  2. Bekijk de informatie op de site van de Rijksoverheid over reizen in tijden van Corona
  3. Regel toestemming van de andere ouder
  4. Zorg tijdig voor een geldig identiteitsbewijs van iedereen die meegaat op vakantie

Ad 1. Lees de afspraken over vakanties in het ouderschapsplan.

Toen jullie uit elkaar gingen hebben jullie afspraken gemaakt over de zorgregeling voor de kinderen in een ouderschapsplan. Meestal staat hier ook een regeling in voor de vakantie. Begin dus met het doorlezen van het ouderschapsplan. Dit is de basis voor wat wel en niet kan tijdens vakanties.

Staat er niets over vakanties vermeld, neem dan contact op om te bezien hoe we dit alsnog kunnen oplossen.

Ad 2. Lees de informatie op de site van de Rijksoverheid over reizen in tijden van Corona

Als in jullie ouderschapsplan is geregeld dat ieder van jullie een periode met de kinderen op vakantie kan, is de eerste stap dat u bekijkt waar u naar toe wilt op vakantie en of deze plek “geel” is op de kaart. Hier vindt u welke kleur een land heeft, maar let op: tijdens uw verblijf kan de kleur van het land veranderen.

Wanneer een land oranje of rood is, zal het moeilijk worden om met de kinderen naar dat land op vakantie te gaan. In principe verleent de rechter geen toestemming voor een reis naar een land met code oranje of rood. Dit kan in specifieke omstandigheden anders zijn. Neem contact op zodat ik u kan vertellen wat uw mogelijkheden zijn.
Hier vindt u mijn eerdere artikel over reizen met minderjarigen in tijden van Corona, maar let op, het artikel dateert van september 2020. De rechtspraak heeft nadien niet stilgezeten. Daarnaast zijn er de ontwikkelingen op het gebied van Corona. Het kan dus zijn dat in uw situatie er nu wél mogelijkheden zijn om te reizen, daar waar dat in september 2020 (nog) niet kon.

Ad 3. Regel tijdig toestemming van de andere gezaghebbende ouder

Wanneer jullie als ouders samen het gezag hebben, is voor een vakantie altijd toestemming nodig van de andere ouder. Die toestemming moet schriftelijk worden gegeven. Ook is een kopie van het ID bewijs van de andere ouder noodzakelijk. In dit artikel leest u meer over hoe u moet handelen in verband met de toestemming. Het officiële toestemmingsformulier, vindt u hier.

Wanneer de andere ouder de toestemming weigert, lijkt een procedure onvermijdelijk. Bel of mail in dit geval om te bezien of wij alsnog de toestemming kunnen regelen zonder procedure. Lukt ook dat niet, dan zullen wij de procedure met spoed voor u opstarten. De procedure duurt tussen de drie en acht weken, afhankelijk van de spoedeisendheid en de capaciteit en snelheid bij de rechtbank. Wacht dan ook niet te lang met contact opnemen!

Ad 4. Zorg op tijd voor een geldig ID

Iedereen moet vanaf zijn geboorte een identiteitsbewijs te hebben, ook een kind. Voor het verkrijgen van een ID voor een kind moeten beide ouders toestemming geven. Meestal gaat de ene ouder met het kind mee en geeft de ander de toestemming schriftelijk. Het formulier vindt u op de site van uw gemeente. Zorg er wel voor dat u ook van de andere ouder een kopie van het ID heeft. Zonder die kopie kunt u de aanvraag niet doen. 

Wanneer de andere ouder weigert, is de vervolgstap afhankelijk van uw situatie. Zo kan voor een kind vanaf 12 jaar een ID worden aangevraagd zonder instemming van ouders. Voor jongere kinderen of het aanvragen van een paspoort is altijd toestemming van beide ouders (mits gezamenlijk gezag) nodig.
Wanneer de andere ouder de toestemming weigert, lijkt een procedure onvermijdelijk. Bel of mail in dit geval om te bezien of wij alsnog de toestemming kunnen regelen zonder procedure. Lukt dat niet, dan zullen wij met spoed een procedure voor u opstarten. De procedure duurt tussen de drie en acht weken, afhankelijk van de spoedeisendheid en de mogelijkheden bij de rechtbank. Wacht dan ook niet te lang met het opnemen van contact!

Conclusie

Boek uw vakantie pas nadat u dit stappenplan hebt gecheckt en aan alle eisen is voldaan.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn