Inhoudsopgave

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverleners – De rol van de regiebehandelaar

Sinds de uitspraken van het Centraal Tuchtcollege in 2021 over de rol van de regiebehandelaar is voor zorgverleners niet altijd even duidelijk hoe hun verantwoordelijkheidsverdeling eruitziet. Recent is er door de FMS een factsheet gepubliceerd over samenwerking in de zorg en in het bijzonder de rol van de regiebehandelaar.

Door de gestegen complexiteit in de zorg zijn steeds meer professionals bij de behandeling van een patiënt betrokken. Vóór 2021 had men het in het kader van de verantwoordelijkheidsverdeling nog over een hoofdbehandelaar, maar sinds 2021 is dit begrip komen te vervallen. Toen is door het Centraal Tuchtcollege de regiebehandelaar geïntroduceerd. 

De rol van de regiebehandelaar 

Op 29 januari 2021 heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in een uitspraak (ECLI:NL:TGZCTG:2021:36) vastgesteld dat er bij samenwerking in de zorg niet meer sprake is van een zogenoemde “hoofdbehandelaar”, maar van een “regiebehandelaar”. 
De regiebehandelaar heeft volgens het Tuchtcollege de volgende taken: 

  • Hij bewaakt de continuïteit en samenhang van de zorgverlening en zorgt dat waar nodig een aanpassing van de gezamenlijk behandeling in gang wordt gezet.
  • Hij zorgt voor voldoende overleg en afstemming tussen betrokken zorgverleners. 
  • Hij ziet erop toe dat er één vast aanspreekpunt is voor de cliënt.

Wanneer moet een regiebehandelaar worden aangewezen? 

Zoals de naam het al zegt, is de regiebehandelaar verantwoordelijk voor de regie van de zorg rondom de patiënt. Deze regie is vooral noodzakelijk als de casus complex is en als twee of meer zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt. Dan ontstaat immers de noodzaak voor een vast aanspreekpunt voor de patiënt. 

Is de regiebehandelaar inhoudelijk verantwoordelijk? 

De regiebehandelaar moet het overzicht houden, een doordacht beleid voeren en de patiënt monitoren. Deze verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar hebben echter niet tot gevolg dat de regiebehandelaar de inhoudelijke beslissingen van andere specialisten altijd moet onderzoeken en controleren. De regiebehandelaar is ook niet eindverantwoordelijk voor de behandeling in het geheel. Alle artsen hebben immers hun eigen professionele verantwoordelijkheid voor hun eigen inhoudelijke beslissingen. De mate van de eigen inhoudelijke verantwoordelijkheid van de betrokken artsen kan dan ook verschillen, o.a. vanwege hun verschillende deskundigheden. 

Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling en factsheet 

Na de introductie van de regiebehandelaar heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) de Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling herzien (zie pdf). In aanvulling daarop heeft de Federatie Medisch Specialisten recent een factsheet ontwikkeld waarin staat wat de wijziging betekent voor de dagelijkse praktijk van artsen (zie pdf). 

Advies: aanpassing protocollen 

Het is van groot belang om de protocollen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen aan te passen en de taken van de regiebehandelaar goed vast te leggen. Zo wordt onduidelijkheid over de taakverdeling voorkomen. De KNMG heeft een checklist ontwikkeld met 12 concrete aandachtspunten bij afspraken over verantwoordelijkheden in de zorg. Deze is te vinden op de website van de KNMG. (zie ook pdf

 

Bron:| 06-06-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neemt contact op met een van onze specialisten. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

mr. L.D. (Lotte) Braakhuis...

Advocaat

mr. L.D. (Lotte) Braakhuis...

Advocaat

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn