Inhoudsopgave

Vanaf dinsdag 7 april neemt de rechtbank weer familierechtzaken in behandeling!

Dinsdag 16 maart jl. sloten de gerechten. De meeste familierechtzaken kwamen hiermee tot stilstand. Nieuwe zaken konden niet of nauwelijks worden aangebracht. Zelfs spoedeisende familierechtzaken konden niet aan de rechter worden voorgelegd en/of niet worden behandeld. Vanaf 7 april 2020 is de regeling echter aangepast: ‘als de omstandigheden het toelaten’ kunnen zeer urgente en urgente familierechtzaken weer aan de rechter worden voorgelegd. De rechtbank heeft lijsten opgesteld welke familierechtzaken onder welke categorie vallen.

Zeer urgente familierechtzaken

Onder de zeer urgente zaken vallen o.a. de wijziging van de verblijfplaats van uw kind(eren), vervangende toestemming voor medische zaken betreffende uw kind(eren) wanneer de andere ouder geen toestemming geeft, schorsing van het gezag/de voogdij, voorlopige voorzieningen in het kader van echtscheiding (daar waar de veiligheid van kinderen in het geding is), andere zaken waar de veiligheid van kinderen in het geding is en noodzakelijke familierechtelijke kort gedingen.

Urgente familierechtzaken

Onder de urgente zaken vallen o.a. overige zaken die betrekking hebben op het gezag over en de omgang met kinderen, echtscheiding, alimentatie, adoptie en voorlopige voorzieningen.

Niet urgente familierechtzaken

Overige zaken, zoals bijv. een verzoek tot echtscheiding, kunnen worden ingediend op de gebruikelijke (schriftelijke) wijze. Vooralsnog wordt hier de normale (schriftelijke) procedure gehanteerd nu de termijn waarop in dit soort zaken een mondelinge behandeling plaatsvindt op langere termijn ligt.

Wijze en termijn van behandeling

De wijze van behandeling verschilt per soort zaak. Sommige zaken worden al binnen 14 dagen behandeld, sommige zaken worden schriftelijk afgedaan, in andere zaken volgt een mondelinge behandeling via een telefonische (beeld) verbinding.

Conclusie

Onze familierechtadvocaten kunnen u weer van dienst zijn bij uw familierechtzaken en daar zijn we blij mee. U kunt altijd contact opnemen via 026 3522 825. Samen met u bepalen we de mogelijkheden.

Kijk op onze familierechtpagina voor meer informatie en klik hier voor meer artikelen die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn