Inhoudsopgave

Van gezelligheid tot schadeclaim: werkgeversaansprakelijkheid voor nieuwjaarsbijeenkomsten

Populair deze dagen: nieuwjaarsbijeenkomsten met collega’s. Wat heeft u gepland? Een gezellige borrel om het jaar goed te beginnen, een ‘après-ski’ met kaasfondue of een winterbarbecue bij open vuur? Heeft u er weleens bij stilgestaan dat de gezelligheid kan uitmonden in letsel bij een werknemer? Of dat een werknemer schade kan veroorzaken? En dat u als werkgever dan aansprakelijk kunt worden gesteld? Gelukkig kunt u dat risico op aansprakelijkheid beperken door een aantal maatregelen te nemen.

Letsel bij een werknemer

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het lijkt onlogisch dat u als werkgever kunt opdraaien voor letsel dat optreedt tijdens een borrel of personeelsfeestje. Toch loopt u dat risico wel degelijk.

Volgens de wet gaat uw zorgplicht namelijk verder dan zorgen voor veilige werkomstandigheden Bijvoorbeeld als de activiteiten samenhangen met het normale werk. Of als u als werkgever een belangrijke stem heeft in de activiteiten of aanwijzingen kunt geven. Verder is ook de positie van de werknemer binnen het bedrijf van belang.

Kunt u voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld door van tevoren te wijzen op het vrijblijvende of vrijwillige karakter van de bijeenkomst? Nee, dat biedt geen uitkomst. Ook als deelname niet verplicht is, kan er morele druk zijn om mee te doen.

Vooral bij bijzondere gevaren is waakzaamheid geboden. Organiseert u bijvoorbeeld een schaatsclinic of een wintersportcircuit dan zal een rechter, ook als hij vindt dat er onvoldoende samenhang is met de normale werkzaamheden, u als werkgever aansprakelijk kunnen houden. Als goed werkgever had u maatregelen moeten nemen om schade te voorkomen.

Als werkgever bent u níet aansprakelijk voor zogenaamde huis-, tuin en keukenongevallen die ook in de privésfeer hadden kunnen gebeuren. Een voorbeeld is een werknemer die zich verwondt bij het opensnijden van een broodje. Voor dit soort algemene gevaren hoeft u de werknemer niet te waarschuwen.

Schade door een werknemer

Tijdens een personeelsactiviteit als een nieuwjaarsbijeenkomst kan een werknemer ook schade veroorzaken. Een berucht voorbeeld uit de rechtspraak is de werknemer die tijdens een personeelsuitje lampolie op een barbecue gooit waardoor het partycentrum afbrandt.

Zelfs als uw werknemer tijdens een activiteit schade veroorzaakt buiten werktijd en buiten de eigenlijke werkplek kunt u als werkgever aansprakelijk zijn. Voorwaarde voor deze aansprakelijkheid is dat er een verband is tussen de dienstbetrekking en de gemaakte fout. In de ‘lampolie’-zaak was doorslaggevend dat de werkgever het feest had georganiseerd, gefaciliteerd en betaald. De morele plicht van de werknemers om aanwezig te zijn, speelde een belangrijke rol.

Een goede voorbereiding…..

Hoe voorkomt u dat een goed bedoelde start van het nieuwe jaar uitmondt in een slecht begin?

Gaat u een personeelsactiviteit, zoals een nieuwjaarsbijeenkomst, organiseren gebruik dan het volgende stappenplan:

  1. Voorkomen is beter dan genezen: dus kies voor een activiteit die past bij de aard en achtergrond van de werknemers (bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd, mate van sportiviteit e.d.).
  2. Inventariseer welke (bijzondere) risico’s op letsel en schade aan de orde zijn bij de gekozen activiteit.
  3. Waarschuw de deelnemers voor de risico’s.
  4. Tref zoveel als mogelijk maatregelen om letsel/schade te voorkomen. Denk daarbij aan beschermende kleding, duidelijke instructies, begeleiding door deskundigen e.d..
  5. Sluit een adequate verzekering af.

En verder geldt: no risk, no fun! Laat het bovenstaande u er vooral niet van weerhouden om het nieuwe jaar samen met uw personeel goed en gezellig in te luiden.

Twijfelt u erover of u voldoende maatregelen heeft getroffen? Of, erger nog, bent u aansprakelijk gesteld voor schade of letsel? Neem dan direct contact op met een van onze specialisten, Minouche Egbers , Claudine Hermesdorf of René Borghans.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

mr. M. (Minouche) Egbers...

Advocaat - Senior

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn