Bouwbedrijf moet order bij groothandel door schijn van bevoegdheid alsnog betalen

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 april 2024

Een broer van een van de twee bestuurders van een bouwbedrijf doet tijdens hun vakantie een bestelling bij een groothandel in bouwmaterialen. De factuur daarvoor wordt niet betaald, want – zo zeggen de bestuurders – de broer mocht het bedrijf niet vertegenwoordigen. Volgens de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland is echter sprake van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid: het bouwbedrijf moet de factuur daarom alsnog betalen.

Tekortschietende bindend adviseur hoeft geen schadevergoeding te betalen

Leestijd 4 min - Kennisbank - 23 april 2024

Een bindend adviseur moet de koopprijs van een supermarkt vaststellen. Het adviestraject duurt erg lang en de adviseur laat - anders dan afgesproken - na een transactiedatum vast te stellen. Voor een schadevergoeding voor de franchisenemer van deze winkel ziet de rechtbank Amsterdam echter geen reden.

Ook bedrijf dat niet meer bestaat kan failliet worden verklaard

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 april 2024

Een besloten vennootschap vraagt de rechtbank een bedrijf failliet te verklaren. Dat is enkele weken voor dit verzoek door een turboliquidatie opgehouden te bestaan. Maar dan kan evengoed het faillissement worden uitgesproken, oordeelt de rechtbank.

Gemeente moet tijdig laten weten als auto is weggesleept

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 april 2024

Een gemeente laat een foutgeparkeerde auto wegslepen, maar verzuimt de eigenaar daarover tijdig in te lichten. Als hij na drie weken de auto ophaalt, moet hij een flink bedrag neertellen. Daarover begint hij een procedure – met succes.

Zieke werknemer moet verplicht meewerken aan re-integratie

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 april 2024

Een werknemer die ziek is, moet meewerken aan zijn re-integratie. Bij tegenwerking of weigering kunnen de consequenties serieus zijn, zoals ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Aannemer moet opdrachtgever waarschuwen als klus tot problemen zal leiden

Leestijd 3 min - Kennisbank - 23 april 2024

Een aannemer wordt gevraagd een bad te plaatsen op een zolder. De houten balken daar zijn hiervoor echter te licht. De aannemer had de opdrachtgever hierop moeten wijzen, oordeelt de rechtbank.

Luchtvaartmaatschappij kan annulering vlucht niet onderbouwen: passagiers krijgen vergoeding

Leestijd 3 min - Kennisbank - 16 april 2024

Als hun vlucht naar Liverpool plotseling wordt geannuleerd, eisen twee passagiers compensatie. Volgens de vervoerder was sprake van ‘buitengewone omstandigheden’.

Lekkende uitbouw komt voor rekening van kopers die geen onderzoek deden

Leestijd 3 min - Kennisbank - 16 april 2024

Een week nadat hun nieuwe huis is geleverd ontdekken de kopers lekkages in de uitbouw. Zij eisen dat de verkopers de herstelkosten vergoeden. De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland wijst hun vorderingen af, nu ze hebben nagelaten zelf nader onderzoek te doen naar de staat van de uitbouw.

Invorderen dwangsom bij overtreden uitstalvergunning was terecht

Leestijd 4 min - Kennisbank - 16 april 2024

Een winkelier heeft een vergunning om op het trottoir uitstallingen te plaatsen voor zijn groente, fruit en zuivel, maar hij overtreedt de daarbij gestelde voorschriften. Zowel de rechtbank als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat het college van b&w de verbeurde dwangsommen van in totaal € 5.000 heeft mogen invorderen.

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!