Secretaris festival moet openstaande factuur uit eigen zak betalen

Leestijd 4 min - Kennisbank - 25 januari 2023

Dat ook het weer van invloed kan zijn op de uitkomst van een juridische procedure, blijkt wel uit deze zaak. Door de aanhoudende regen draaide een festival met verlies. Een bedrijf dat de beveiliging regelde, kan niet worden betaald. De secretaris

Ontslag voor werknemer die collega’s lastig viel over zijn liefdesleven

Leestijd 4 min - Kennisbank - 5 januari 2023

Collega’s moeten elkaar een veilige werkomgeving bieden. Wie een ander steeds lastigvalt over zijn liefdesleven, terwijl die ander daar niet van is gediend, heeft een probleem: de werkgever kan hem ontslaan. Dat merkte deze communicatiemanager. Een

Afval moet in de container, niet ernaast

Leestijd 3 min - Kennisbank - 5 januari 2023

Burgers moeten hun afval aanbieden bij de daarvoor bestemde container. Is die vol? Het afval op de grond dumpen is dan niet toegestaan en kan een boete opleveren. Bij het opruimen van zijn oud papier zet een man een doos naast de container. Hij

Geen schadevergoeding na onrechtmatige ontruiming

Leestijd 3 min - Kennisbank - 5 januari 2023

Wie moet de schade vergoeden als een pand wordt ontruimd, waarvan later blijkt dat die ontruiming onrechtmatig was? Onlangs moest de Hoge Raad zich over zo’n kwestie buiten. Duidelijk is: eerst moet worden aangetoond dat er überhaupt schade

Bestuurder beschonken achter het stuur: verzekeraar beroept zich terecht op dekkingsuitsluiting

Leestijd 6 min - Kennisbank - 2 januari 2023

De alcoholclausule in een allrisk autoverzekering geldt voor elke bestuurder. Ook als er iemand anders achter het stuur zat, heeft de verzekeringnemer geen recht op vergoeding van de schade wanneer er alcohol in het spel is. Een besloten

Verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt ook voor aan werkgever gelieerde onderneming

Leestijd 5 min - Kennisbank - 2 januari 2023

Ook ten aanzien van werknemers van aan hun werkgever gelieerde vennootschappen geldt de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel, waarbij bewezen moet worden dat de door hen veroorzaakte schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dat volgt

Update wet- en regelgeving arbeidsrecht januari 2023

Leestijd 3 min - Kennisbank - 27 december 2022

In dit overzicht stippen wij aan welke nieuwe wet- en regelgeving u te wachten staat. Wij kunnen u uiteraard voorzien van een verdere toelichting en met u bezien of u al aan de nieuwe regels voldoet resp. welke actie(s) daarvoor nog nodig is.

Schadevergoeding door gebrekkig bouwkundig rapport

Leestijd 4 min - Kennisbank - 21 december 2022

Een bouwkundig rapport, ook al is het ‘slechts’ een visuele inspectie, moet altijd zorgvuldig worden opgesteld. Als een woningeigenaar schade lijdt doordat de inspectie gebrekkig is, moet de rapporteur die schade vergoeden. Dit was aan de orde toen

Ondernemer behoort soms méér te doen dan in overeenkomst staat

Leestijd 3 min - Kennisbank - 21 december 2022

In een overeenkomst staat welke verplichtingen beide partijen over en weer hebben. Soms is dat niet voldoende en kan van een professioneel bedrijf méér worden verwacht. Dat blijkt uit deze casus. Een internationaal transportbedrijf

Gemeente hoeft niets te doen aan geluidsoverlast fontein

Leestijd 5 min - Kennisbank - 20 december 2022

Bewoners van een huis naast een vijver hebben last van het geluid van de fontein daarin en willen dat het college van burgemeester en wethouders die geluidsoverlast aanpakt. Als het college dit volgens de rechtbank terecht weigert, belandt de zaak in

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn