Inhoudsopgave

Overstappen van faillissement naar de schuldsanering is niet eenvoudig

De overstap van een persoonlijk faillissement naar de schuldsanering wordt getoetst aan meerdere factoren. Bij psychosociale problematiek geldt: die moet ‘beheersbaar’ zijn, anders komt iemand niet in de WSNP.

Ruim drie jaar nadat een hoteleigenaar failliet wordt verklaard, verzoekt hij de rechtbank om het faillissement om te zetten in een wettelijke schuldsaneringsregeling. De curator adviseert dit verzoek af te wijzen. Veel schulden zijn te kwader trouw aangegaan. Er was voor het hotel geen ondernemingsplan en geen deugdelijke boekhouding en de hoteleigenaar werkte niet altijd goed mee met de curator. De rechtbank vermoedt (ook) dat de man, gezien zijn psychosociale problematiek, de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling niet naar behoren zal nakomen. De man zelf ziet het positiever in en gaat in hoger beroep. Hij heeft nu een baan en is behandeld door een psycholoog. Dat traject is inmiddels beëindigd. De man heeft een vriendin, die hem op de rit houdt en hij sport weer.

Beheersbaar

Maar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch wil er niet aan. Uit een brief van een praktijkondersteuner GGZ van zijn huisartsenpraktijk blijkt dat het psychisch helemaal niet goed met de man gaat. Volgens de regels wordt iemand met psychosociale problemen alleen toegelaten tot de schuldsaneringsregeling als aannemelijk is dat deze problemen al enige tijd beheersbaar zijn. Oftewel: als de man zich maatschappelijk staande weet te houden en voldoende hulp of een voldoende sociaal vangnet heeft.

Zware periode

Volgens het hof staat de psychosociale problematiek aan correcte nakoming van de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling in de weg. De behandeling door de psycholoog is niet gestopt omdat de problematiek is aangepakt en dat de man was uitbehandeld, maar omdat de man te weinig gemotiveerd was om de therapie te volgen. Hij kan wel blij zijn door het vooruitzicht dat hij op korte termijn van het curatorschap af is en schuldenvrij, maar de toelating tot de WSNP betekent niet dat de schuldenproblematiek is opgelost. Toelating tot de WSNP betekent juist het begin van een zware en intensieve periode waarin de saniet behoorlijk wat verplichtingen heeft: hard werken en veel geld afdragen aan de schuldeisers.

Te vroeg

Daar komt bij dat de man pas sinds twee maanden een nieuwe baan heeft. Dat zijn psychosociale problemen beheersbaar zijn – zoals de man zelf stelt – moet worden bevestigd door een hulpverlenende instantie. Een verklaring van de GZ-psycholoog is niet voldoende. Het hof is dan ook niet overtuigd dat de situatie van de man op dit moment al voldoende bestendig is. Alles opgeteld vindt het hof dat het verzoek van de man om te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling moet worden afgewezen: daarvoor is het nog te vroeg. Het hof moedigt de man aan om aan zichzelf te blijven werken en om zijn leven op de rit te houden. Mogelijk kan hij daarna wel worden toegelaten tot de WSNP.

ECLI:NL:GHSHE:2023:4281

Bron:Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch | jurisprudentie | ECLI:NL:GHSHE:2023:4281 200.332.977_01 | 20-12-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn