Inhoudsopgave

Overheidsmaatregelen Corona mei 2020: welke maatregelen gelden voor welke evenementen?

Wederom creëert de overheid onduidelijkheid over de versoepeling van de maatregelen en welke maatregelen van kracht blijven. De evenementenbranche schreeuwt om duidelijkheid, maar de overheid lijkt maar niet te willen luisteren.

De overheid heeft een aantal versoepelingen aangekondigd, maar het lijkt er ook op dat bestaande maatregelen zijn verlengd (zonder dat dit duidelijk is gecommuniceerd door de overheid). Onderstaand een overzicht van de maatregelen en versoepelingen, alsmede de gevolgen daarvan. Een en ander kan nog aan verandering onderhevig zijn, afhankelijk van een nadere uitleg of aanpassing door de overheid.

Vergunnings- en meldingsplichtige evenementen

Hieronder vallen kort gezegd evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn (eventueel door middel van kaartverkoop) die veelal in de openbare ruimte plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan velden, parken, openbare ruimten, op of aan de weg, etc.

Voorbeelden zijn festivals, braderieën, optochten, etc.

Deze evenementen zijn en blijven verboden tot 1 september 2020.

Vergunnings- en meldingsplichtige evenementen die voor 1 september 2020 plaatsvinden

Organisatoren van deze evenementen die plaatsvinden tussen 21 april 2020 en 1 september 2020, kunnen een beroep doen op juridische overmacht bij annulering wanneer er is geannuleerd na 21 april 2020. De organisator hoeft geen annuleringsvergoeding te betalen, maar is een eventuele aanbetaling wel kwijt.

Vergunnings- en meldingsplichtige evenementen die na 1 september 2020 plaatsvinden

Voor annulering door organisatoren van deze evenementen die plaatsvinden na 1 september 2020 geldt de normale annuleringsregeling. Het verschil tussen de annuleringsvergoeding en de eventuele aanbetaling kan bij de organisator in rekening worden gebracht.

Publieksevenementen

Hieronder vallen kort gezegd evenementen die vrij toegankelijk zijn voor publiek (ongeacht of door het publiek wel of geen kaartje dient te worden gekocht) die plaatsvinden in openbare ruimten of in een evenementenlocatie (gebouw). Een publieksevenement kan een vergunnings- of meldingsplichtige evenement zijn, maar dat hoeft niet.

Voorbeelden zijn beurzen, congressen, autoshows.

Er is nog geen nieuwe Noodverordening door de veiligheidsregio’s opgesteld. Dus voor nu geldt nog dat deze evenementen zijn verboden tot 1 juni 2020. Echter, de kans is zeer groot dat er een nieuwe Noodverordening wordt opgesteld, waarin zal zijn opgenomen dat vanaf 21 april 2020 alle publieksevenementen zijn verboden tot 1 september 2020.

Nieuwe Noodverordening per 29 april 2020

Op 29 april 2020 is door de veiligheidsregio’s een nieuwe Noodverordening van kracht verklaard. In die nieuwe Noodverordening zijn publieksevenementen tot 1 september 2020 verboden.

Publieksevenementen die voor 1 september 2020 plaatsvinden

Organisatoren van publieksevenementen die plaatsvinden tussen 29 april 2020 en 1 september 2020, kunnen een beroep doen op juridische overmacht bij annulering wanneer er is geannuleerd na 29 april 2020. De organisator hoeft geen annuleringsvergoeding te betalen, maar is de aanbetaling wel kwijt.

Publieksevenementen die na 1 september 2020 plaatsvinden

Voor annulering door organisatoren van publieksevenementen die plaatsvinden na 1 september 2020 geldt de normale annuleringsregeling. Het verschil tussen de annuleringsvergoeding en de aanbetaling kan bij de organisator in rekening worden gebracht.

Bij twijfel wordt geadviseerd om contact op te nemen met de betreffende veiligheidsregio, zie overzicht op de site van de Rijksoverheid.

Versoepeling overheidsmaatregelen per 1 juli 2020

Per 1 juli zijn volgens de routekaart samenkomsten tot maximaal 100 personen weer toegestaan. De verhoging geldt ook voor georganiseerde samenkomsten, congrescentra, bruiloften, uitvaarten, etc.

Het is nog niet duidelijk hoe zich dit zal gaan verhouden tot de Noodverordening, waarin is bepaald dat publieke evenementen – waaronder ook een congres kan vallen – tot 1 september 2020 zijn verboden. Wellicht zal de spoedwet, waaraan de overheid werkt, hierover duidelijkheid geven.

Besloten (b2b) evenementen

Dit zijn kort gezegd evenementen die niet vrij toegankelijk zijn voor publiek en die veelal plaatsvinden in een evenementenlocatie.

Gedacht kan worden aan bedrijfsfeesten, bijeenkomsten voor genodigden, congressen voor een specifieke groep personen.

Besloten (b2b) evenementen die tussen 6 mei 2020 en 1 juli 2020 plaatsvinden

De overheidsmaatregelen lijken tot 1 juli 2020 te gelden. Organisatoren van deze evenementen die plaatsvinden tussen 6 mei 2020 en 1 juli 2020, kunnen in dat geval een beroep doen op juridische overmacht bij annulering wanneer er is geannuleerd na 6 mei 2020. De organisator hoeft geen annuleringsvergoeding te betalen, maar is een eventuele aanbetaling wel kwijt.

Voor besloten evenementen gelden onder andere de volgende uitzonderingen:

  • Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn en er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
  • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen alleen plaatsvinden als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Werkgerelateerde bijeenkomsten kunnen doorgaan met maximaal 100 personen en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Het gaat daarbij om samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties.

Besloten (b2b) evenementen die vanaf 1 juli 2020 plaatsvinden

De overheidsmaatregelen lijken tot 1 juli 2020 te gelden, waardoor voor annulering door organisatoren van deze evenementen die plaatsvinden vanaf 1 juli 2020 de normale annuleringsregeling van toepassing lijkt te zijn. In dat geval kan het verschil tussen de annuleringsvergoeding en de eventuele aanbetaling bij de organisator in rekening worden gebracht.

Echter, de overheid is hier niet duidelijk in.

Indien en voor zover de situatie het toelaat, geeft de overheid vooralsnog de volgende versoepelingen weer die mogelijk worden doorgevoerd (waarbij het aantal personen voor uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen zijn verhoogd):

  • Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan als er maximaal 100 personen bij elkaar zijn en er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
  • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen alleen plaatsvinden als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

Laten we hopen dat de branche snel weer zoveel als mogelijk kan draaien, zodat de schade enigszins wordt ingedamd.

Meer Corona-artikelen 

Kijk op onze Corona Desk pagina voor meer artikelen die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn