Inhoudsopgave

Omgangsregeling in tijden van Corona

We krijgen verschillende vragen van ouders over hoe je de zorgregeling (of omgangs- en contactregeling) uitvoert tijdens de Corona-crisis.

Het uitgangspunt is dat Corona geen reden is om een de zorgregeling of een ouderschapsplan niet na te komen. Kinderen hebben – misschien nog wel meer dan anders – behoefte aan continuïteit en aan contact met beide ouders. De afgesproken zorgregeling moet dan ook nagekomen worden en op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

Daarbij moeten de richtlijnen van het RIVM wel in acht worden genomen, zodat het uitgangspunt is dat het kind zoveel mogelijk binnen blijft als er sprake is van verkoudheidsklachten of als het kind grieperig is. Verder moeten de regels van “social distancing” aangehouden worden.

De andere ouder valt overigens niet onder de social distancing, omdat de andere ouder een belangrijke persoon in het leven van je kind is.

Dat betekent dus als het kind niet verkouden of grieperig is en de ouders ook niet, het kind gewoon ook naar de andere ouder kan gaan en de zorgregeling in beginsel door kan gaan. Belangrijk is natuurlijk dat er goed over gecommuniceerd gaat worden. Communiceren is over het algemeen niet een berichtje/mededeling per Whatsapp, maar een telefoongesprek tussen ouders waarbij over het onderwerp wordt gesproken.

Daarbij is het goed om naar elkaar te luisteren en te vragen hoe de andere ouder er over denkt.

Flexibiliteit is van essentieel belang. Als ouders dien je samen te beslissen of het kind blijft bij de verzorgende ouder of dat het kind wel naar de andere ouder gaat.

Bij de overdracht van het kind zal de richtlijn van 1,5 meter afstand tussen ouders wel in acht kunnen worden genomen. Dat zal de gebruikelijke overdracht niet in de weg hoeven staan.

Het beste is natuurlijk dat je als ouders samen beslissingen neemt in het belang van je kind en dat je je ook realiseert wat het betekent als je kind de andere ouder een langere periode niet zal zien. Wees je bewust dat de behoefte aan contact met zijn/haar kind voor ouders en het kind van groot belang is.

Mocht een ouder niet mee willen werken aan de gebruikelijke omgangsregeling, dan is het wel de vraag wat er dan nog aan mogelijkheden rest voor de andere ouder. Het advies is dan om bijvoorbeeld een mediator in te schakelen om te kijken of er tijdelijke afspraken gemaakt kunnen worden tussen ouders.

Probleem is wel dat op dit moment de rechtbank slechts spoedeisende zaken behandelt en daarom zal een advocaat niet zomaar een procedure kunnen starten.

Kortom: wees redelijk naar elkaar en probeer elkaar te vertrouwen als ouder. Alleen dan voorkom je vervelende discussies in deze onzekere en moeilijke tijd.

Meer weten?

Klik hier voor meer blogs die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn