Inhoudsopgave

Moet u verhuiskosten vergoeden bij renovatie van de huurwoning?

Wilt u een verhuurde woning renoveren, dan bent u mogelijk verplicht om aan de huurder een verhuiskostenvergoeding te betalen. De wet bepaalt in welke gevallen en voor welk (minimum)bedrag de verhuurder dat moet doen. In dit artikel praat ik u bij over dit onderwerp. Na het lezen van dit artikel weet u ook wanneer u de vergoeding niet verschuldigd bent.

Wat is de verhuiskostenvergoeding?

Indien de verhuurder schriftelijk een redelijk voorstel tot renovatie van de huurwoning doet, zal de huurder moeten toestaan dat renovatiewerkzaamheden plaatsvinden. Onderdeel van dat voorstel kan zijn dat de huurder tijdelijk moet verhuizen. Aan deze huurders biedt de wet een regeling voor vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten. In het kort: de verhuiskostenvergoeding.

Wat is de hoogte van de verhuiskostenvergoeding?

Voor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen geldt een minimumbijdrage waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld. Vanaf 28 februari 2022 bedraagt de minimumbijdrage € 6.505,00.
De minimumbijdrage is ook van toepassing als de huurder weinig of geen kosten maakt. Maakt een huurder méér verhuis- en inrichtingskosten, dan moeten die meerkosten soms ook worden vergoed.

De verhuis- en inrichtingskosten bij onzelfstandige woningen (kamerverhuur) zullen over het algemeen lager uitvallen. Voor kamerverhuur geldt de minimumbijdrage daarom niet. Ook heeft de wetgever geen andere – lagere – bijdrage willen vaststellen, omdat de kosten per individueel geval sterk uiteen kunnen lopen. Bij kamerverhuur moet daarom in principe worden gekeken naar de kosten die de huurder daadwerkelijk heeft gemaakt.

Is verhuizen noodzakelijk?

Een voorwaarde voor toepassing van de verhuiskostenvergoeding is dat er een noodzaak tot verhuizen is. Die noodzaak is er als de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd wanneer de huurder in de woning blijft wonen. Of dat het geval is, hangt onder andere af van de aard van de werkzaamheden, de planning en eventueel welke tijdelijke voorzieningen zijn getroffen. In bijzondere gevallen is er ook een noodzaak tot verhuizen als dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van de huurder nodig is. De huurder die tijdelijk naar een andere woning vertrekt terwijl dat niet noodzakelijk is, heeft geen recht op vergoeding van zijn verhuis- en inrichtingskosten.

Is verhuiskostenvergoeding bij verhuizing in verband met onderhoudswerkzaamheden verplicht?

Renovatieprojecten bestaan vaak uit een combinatie van renovatiewerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden. Er is pas sprake van renovatie als de werkzaamheden leiden tot een toename van het huurgenot. Een huurder moet daarnaast meewerken aan alle onderhoudswerkzaamheden die niet zonder nadeel kunnen worden uitgesteld. De wet spreekt dan van ‘dringende werkzaamheden’.

Juridisch gezien is het onderscheid van groot belang. De wet voorziet namelijk niet in een verhuiskostenvergoeding voor de huurder die in verband met dringende werkzaamheden moet verhuizen. Kwalificeren de renovatiewerkzaamheden ook als dringende werkzaamheden, zoals bij energiebesparende maatregelen die op basis van een wettelijke plicht worden getroffen of bij kostenbesparing vanwege projectmatig uitvoeren van de werkzaamheden? Ook dan is een verhuiskostenvergoeding mogelijk niet aan de orde.

Moet ik een verhuiskostenvergoeding betalen als ik een wisselwoning ter beschikking stel?

Nee, de verhuiskostenvergoeding is er niet voor huurders die verblijven in een volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning (logeerwoning). De Hoge Raad heeft op 1 april 2022 geoordeeld dat het ter beschikking stellen van een wisselwoning een redelijke en passende voorziening is die meebrengt dat de huurder zelf geen verhuis- en inrichtingskosten hoeft te maken. Een verblijf in een wisselwoning staat dus niet gelijk aan een verhuizing.

Mag ik afwijken van de minimumbijdrage?

Er zijn enkele situaties waarin u mag afwijken van de minimumbijdrage. U kunt de huurder een aanbod doen om de verhuizing te regelen en de nieuwe woning te schilderen en te stofferen. Spreekt u af dat dit in de plaats komt van de verhuiskostenvergoeding, dan bent u geen verhuiskostenvergoeding verschuldigd. Ook is het toegestaan om van de minimumbijdrage af te wijken als de huurder van de gemeente een vergoeding ontvangt voor verhuis- en inrichtingskosten. In dat geval mag u de vergoeding van de gemeente aftrekken van de door u te betalen vergoeding aan de huurder.

Verzoekt uw huurder om vergoeding van verhuiskosten?

Of wilt u voorafgaand aan de voorgenomen werkzaamheden weten waar u aan toe bent? Bel met een van onze advocaten van de sectie Huurrecht om vrijblijvend van gedachten te wisselen over de verhuiskostenvergoeding: 026 – 352 28 88 of mail: huurrecht@dekempenaer.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn