Inhoudsopgave

Mijn kind wordt 18; hoe lang betaal ik nog alimentatie?

Wanneer u gaat scheiden, blijft u bijdragen in de kosten van uw kinderen. Stopt dit bij 18? Hier vindt u het antwoord.

Gescheiden ouders vragen zich vaak af wanneer hun alimentatieverplichting stopt. Het antwoord hierop lijkt steevast: als je kind 18 wordt. Maar klopt dat antwoord wel? Het ligt niet zo eenvoudig. Bepalend zijn de persoonlijke omstandigheden van het kind. In dit artikel ga ik in op de diverse omstandigheden en krijgt uw antwoord op uw vragen.

Tot wanneer betaal ik alimentatie aan mijn (jong)meerderjarige kind?

Ik val maar meteen met de deur in huis. Het is een fabel dat de verplichting om alimentatie te betalen stopt op het moment dat een kind 18 jaar wordt. Ook na het 18e levensjaar blijven ouders verplicht om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kind. Die verplichting loopt door totdat het kind 21 jaar wordt; sterker nog, er zijn situaties waarin de verplichting ook daarna nog doorloopt.

Behoefte van een jongmeerderjarig kind (18-21 jaar)

Kinderen van 18 tot 21 jaar worden jongmeerderjarigen genoemd. De wet bepaalt dat een jongmeerderjarige behoefte heeft aan alimentatie totdat hij 21 wordt. De omvang van de behoefte van de jongmeerderjarige is afhankelijk van vele factoren. Hieronder leest u welke factoren dat zijn en wat de gevolgen daarvan zijn op de alimentatie.

Wat als het kind studeert?

Een jongmeerderjarig kind dat studeert, heeft recht op een bijdrage in zijn kosten van levensonderhoud en studie ofwel recht op alimentatie. Als ouders dient u deze kosten samen te dragen totdat uw kind 21 wordt. Deze kosten noemen we de behoefte van het jongmeerderjarige kind. De behoefte van het studerend (jong)meerderjarig kind wordt veelal bepaald door de WSF-norm mogelijk met één of meerdere correcties daarop bijvoorbeeld omdat het kind thuis woont of recht heeft op een beurs/lening.

Wanneer de behoefte van het kind is bepaald, kan aan de hand van het inkomen van ieder van de ouders worden berekend welke bijdrage iedere ouder aan het kind kan leveren. Dit noemen we draagkracht. De draagkracht van ouders wordt met elkaar vergeleken. Zo komt een verdeling van de kosten van het kind en een alimentatiebedrag tot stand.

Wat als het kind studeert en werkt?

Veel studenten hebben een (bij)baan en verdienen daarmee eigen inkomsten. Als hoofdregel geldt dat dit inkomen niet wordt meegeteld bij het bepalen van de behoefte van kind. De alimentatie verandert dus niet als het kind naast zijn studie gaat werken.

Wanneer het kind met zijn werk een structureel en behoorlijk inkomen heeft, kan dit de situatie veranderen. Een deel van het inkomen kan in mindering worden gebracht op de behoefte van het kind. Ouders kunnen volstaan met een lagere bijdrage. De alimentatie voor het kind wordt lager. Een herberekening zal moeten laten zien, hoeveel lager.

Wat als het kind niet studeert?

Ook voor een niet studerende jongmeerderjarige bent u als ouder dus onderhoudsplichtig, in principe tot 21. Vanaf dat moment kan van een kind verwacht worden dat hij zelf inkomen genereert om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Wat als het jongmeerderjarig kind niet studeert maar wel werkt?

Het niet studerende jongmeerderjarig kind heeft recht op een onderhoudsbijdrage van zijn ouders, in principe tot 21. Vanaf dat moment kan van het kind verwacht worden dat hij zelf inkomen genereert om in zijn levensonderhoud te voorzien.
Werkt een kind al voor zijn 21e en geniet hij een structureel inkomen dan kan dit (geheel of gedeeltelijk) in mindering worden gebracht op zijn behoefte.

Wat als er geen contact meer is tussen het jongmeerderjarige kind en de onderhoudsplichtige ouder(s)?

Wanneer er geen contact (meer) is met het jongmeerderjarige kind, blijft u verplicht om alimentatie te betalen. Wel moet duidelijk worden wat de financiële situatie van het kind is. Mocht dit onduidelijk zijn dan moet uw kind hierover opheldering verstrekken.

Aan wie wordt de alimentatie voor de jongmeerderjarige betaald?

Het antwoord is eenvoudig: vanaf het moment dat uw kind 18 wordt, betaalt u aan het kind zelf, tenzij u daarover met het kind andere afspraken maakt.

Hoe wordt de bijdrage evt. aangepast?

Wanneer de situatie van het kind verandert, kan dit aanleiding geven tot een herberekening van de alimentatie. Laat uw persoonlijke situatie op tijd door ons scannen. Misschien kunt u stoppen met betalen of kan de alimentatie omlaag. Wij bieden een (her)berekening voor een vaste prijs aan. Neem contact met mij op om uw situatie en mogelijkheden te bespreken.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Gratis online familierechtspreekuur

U kunt geheel vrijblijvend al uw vragen over scheiden, omgang, alimentatie, huwelijkse voorwaarden en erfrecht aan ons voorleggen. Ons inloopspreekuur is komen te vervallen, maar het is wel mogelijk om telefonisch of videobellen, bijv. via WhatsApp, vragen te stellen. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn