Echtscheidingsarrangementen

Bepaalde diensten kunnen wij tegen een vaste scherpe prijs als arrangementen aanbieden. Wanneer er werkzaamheden nodig zijn die niet binnen het arrangement vallen, zullen met u nadere afspraken worden gemaakt op basis van de te verwachten tijdsbesteding. De arrangementen hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

A. Snel en eenvoudig scheiden (eenzijdig of gezamenlijk verzoek)

B. Snel en eenvoudig scheiden met convenant (eenzijdig of gezamenlijk verzoek)

C. Volledige (echt)scheiding (eenzijdig of gezamenlijk verzoek)

D. Kinderalimentatie berekenen

Extra modules bij arrangement A. en B.

Scheidingstweedaagse|Weekendscheiding

Algemeen

Voor vragen over de arrangementen en kosten kunt u contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten: mrs. Marina Farkas-Tromp en/of Nynke de Jager via e-mail of 026 352 2825.

Klik op de button ‘Lees meer’ voor meer informatie over de arrangementen.

A. Snelle en eenvoudige echtscheiding (eenzijdig of gezamenlijk verzoek)

Dit arrangement is er voor diegene die alleen de echtscheiding wil laten regelen. In dit arrangement voeren wij voor u de volgende werkzaamheden uit:

 • intake
 • verzoek tot echtscheiding
 • inschrijving echtscheidingsbeschikking

Dit arrangement kunt u aanvullen met (één of meerdere onderstaande) modules.

B. Snelle en eenvoudige scheiding met convenant (eenzijdig of gezamenlijk verzoek)

Dit arrangement is uitermate geschikt voor de situatie waarin er geen minderjarige kinderen zijn,  geen sprake is van partneralimentatie en geen eigen woning.
U bent verzekerd van een goede vastlegging van de afspraken die gemaakt zijn of worden in het kader van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of verrekening op grond van huwelijkse voorwaarden. Wij voeren voor u de volgende werkzaamheden uit:

 • intake
 • verzoek tot echtscheiding
 • convenant
 • inschrijving echtscheidingsbeschikking

Dit arrangement kunt u aanvullen met (één of meerdere onderstaande) modules.  

C. Volledige (echt)scheiding (eenzijdig of gezamenlijk verzoek)

Dit arrangement houdt rekening met de meest voorkomende zaken bij echtscheiding: kinderen, kinderalimentatie, partneralimentatie, de echtelijke woning en verdeling of verrekening. Wij voeren de volgende werkzaamheden voor u uit:

 • intake
 • ouderschapsplan basis
 • berekening kosten kind(eren), netto besteedbaar inkomen, draagkrachtvergelijking en kinderalimentatie
 • onderzoek naar behoefte aan – en berekening van partneralimentatie inclusief draagkrachtvergelijking
 • overleg en advies met betrekking tot de eigen woning en de hypotheek
 • verzoek tot echtscheiding
 • convenant
 • inschrijving echtscheidingsbeschikking

 D. Kinderalimentatie berekenen

Wij bieden tegen een vaste prijs een alimentatiecheck aan. Wij berekenen voor u de kinderalimentatie op basis van de thans geldende regelgeving. U(w cliënt) ontvangt van ons een berekening van:

 • het NBI van beide ouders ten tijde van uiteengaan (het netto gezinsinkomen)
 • de kosten van het kind/de kinderen op basis van het hiervoor genoemde netto gezinsinkomen (de behoefte)
 • het huidige/toekomstige Netto Besteedbaar Inkomen (NBI) van beide ouders
 • een draagkrachtvergelijking
 • een berekening van de verdeling van de kosten van het kind/de kinderen

Binnen 2 werkdagen na ontvangst van alle relevante stukken ontvangt u(w cliënt) van ons een advies dat is toegesneden op uw specifieke situatie. Met name dat laatste maakt het verschil met andere aanbieders. Wij leveren maatwerk.

Extra modules bij arrangement A. en B.

I. Kinderen

Deze module is noodzakelijk wanneer er minderjarige kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken. Wij adviseren u tijdens de intake op vakkundige wijze over uw kinderen en leggen afspraken omtrent de zorg vast in een basis ouderschapsplan. In het convenant verwijzen wij naar het ouderschapsplan. Tevens berekenen wij de kosten van de kinderen en het netto besteedbaar inkomen van beide ouders, waarna wij een alimentatieberekening maken.

II. Koopwoning

Deze module is aan te bevelen wanneer u een koopwoning heeft. Wij spreken tijdens de intake met u over de mogelijkheden van overname en/of verkoop en adviseren u daarbij. De getroffen regeling leggen wij gedetailleerd vast in het convenant.

III. Partneralimentatie

Bij deze module geven wij u tijdens de intake deskundige informatie over de (on)mogelijkheden van partneralimentatie. Wij onderzoeken de behoefte aan partneralimentatie en maken een alimentatieberekening. 

Scheidingstweedaagse | weekendscheiding

De Kempenaer Advocaten biedt een ‘kant en klare’ scheiding aan in twee dagen. De kosten bedragen € 4.495,- inclusief BTW, griffierecht en verschotten. Als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partner, dan hoeft er geen verzoekschrift te worden ingediend en bieden wij het arrangement aan voor € 4.195,- inclusief BTW en verschotten.

Het arrangement omhelst een mediationtraject van maximaal twee dagen. De afspraken worden in een echtscheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan opgenomen, waarna het echtscheidingsverzoek door ons bij de rechtbank wordt ingediend.

Het staat partijen vrij om zelf een hotelovernachting bij te boeken. Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden van een hotel in de buurt.

Hoe zien de dagen eruit en wat kunt u van de mediator verwachten?

De dagen bestaan uit twee dagdelen met gesprekken van 1,5 tot 2 uur. De gesprekken vinden plaats onder leiding van de advocaat-mediator. De mediator maakt een kort verslag van het gesprek. De lunch wordt verzorgd.

De volgende afspraken worden op papier gezet door de mediator:

 • alimentatieberekeningen
 • ouderschapsplan
 • convenant met vermogensafwikkeling en – eenvoudig – fiscaal advies

Deze afspraken worden voor ondertekening aan partijen meegegeven, zodat zij de afspraken nog eens rustig kunnen nalezen en eventueel een second opinie kunnen vragen van een deskundige. Als beide partijen akkoord zijn, dan ondertekenen zij het convenant.

Nadat partijen het convenant hebben getekend, zal – indien nodig – het echtscheidingsverzoek worden ingediend bij de rechtbank en zal de echtscheidingsbeschikking worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Welke stukken moeten worden aangeleverd?

Voorafgaand aan de mediation worden een aantal stukken aangeleverd, waaronder:

 • de huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst
 • aangifte IB over de afgelopen drie jaren
 • loon- of inkomensspecificaties van de afgelopen drie maanden
 • stukken betreffende de woning (hypotheek, WOZ, kosten samenhangend met de woning)
 • alle overige relevante financiële informatie zoals banksaldi, levensverzekeringen, schulden

Wat mag u van ons als advocaat-mediator verwachten?

Wij maken een inschatting of de mediation in twee dagen in uw zaak haalbaar is. De mediator bereidt de besprekingen voor, waarbij de financiële stukken van belang zijn. Als de mediation sneller wordt afgewikkeld en er minder dagdelen nodig zijn, dan wordt de prijs verminderd met € 500,- per dagdeel.

Extra werkzaamheden

Als blijkt na twee dagen dat er toch meer gesprekken en/of werkzaamheden wenselijk zijn, dan geldt er een uurtarief van € 275,- inclusief BTW en kantoorkosten. Wanneer u een eigen onderneming hebt, zal het wellicht noodzakelijk zijn dat nader fiscaal advies nodig is. Een fiscaal advies kan worden uitgebracht door een fiscalist of accountant uit ons netwerk. De extra kosten hiervoor zijn niet inbegrepen bij de prijs.

Voor wie is de scheiding in twee dagen geschikt?

Zijn de verhoudingen tussen u beiden nog goed en hebt u behoefte aan het maken van afspraken, waarbij de zaken snel en juridisch duidelijk op papier komen, dan is dit arrangement geschikt voor u. Hebt u kinderen, dan wordt er een ouderschapsplan gemaakt en een kinderalimentatieberekening. Zijn er geen kinderen, dan is het mogelijk dat de afspraken in minder dan vier gesprekken worden gemaakt.

De twee dagen hoeven overigens niet achter elkaar plaats te vinden. We bezien samen met u wat het beste bij u past.

Afspraak maken

Voor meer informatie of om direct een afspraak te maken, kunt u contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten: mrs. Marina Farkas-Tromp en/of Nynke de Jager via e-mail of 026 352 2825.