Echtscheidingsarrangementen

Bepaalde diensten kunnen wij tegen een vaste scherpe prijs als arrangementen aanbieden. Wanneer er werkzaamheden nodig zijn die niet binnen het arrangement vallen, zullen met u nadere afspraken worden gemaakt op basis van de te verwachten tijdsbesteding. De arrangementen hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

 • A. Basisarrangement echtscheiding (eenzijdig of gezamenlijk verzoek)
 • B.  Basisarrangement echtscheiding met convenant (eenzijdig of gezamenlijk verzoek)
 • C. All-In arrangement (echt)scheiding (eenzijdig of gezamenlijk verzoek)
 • D. Kinderalimentatie berekenen
 • Mediationarrangement
 • Scheidingstweedaagse|Weekendscheiding

Klik op de button ‘Lees meer’ voor meer informatie over de arrangementen.

Meer weten over onze arrangementen?

Voor vragen over de arrangementen en/of de prijzen, kunt u contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten: mrs. Marina Farkas-Tromp en/of Nynke de Jager via e-mail of 026 352 2825.

U kunt ook binnen de arrangementen gebruik maken van onze echtscheidingsdesk Helianthus. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten.

A. Basisarrangement echtscheiding (eenzijdig of gezamenlijk verzoek)

Dit arrangement is er voor degene die alleen de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank door ons wil laten regelen. In dit arrangement voeren wij voor u de volgende werkzaamheden uit:

 • Intake van ca. een half uur
 • Verzoek tot echtscheiding opstellen en indienen bij de rechtbank
 • Inschrijving echtscheidingsbeschikking in het huwelijksregister

Dit arrangement kunt u aanvullen met (één of meerdere onderstaande) modules I – III.

B. Basisarrangement echtscheiding met convenant (eenzijdig of gezamenlijk verzoek)

Dit arrangement is uitermate geschikt wanneer u geen minderjarige kinderen heeft, er geen sprake is van partneralimentatie en geen eigen woning. U bent verzekerd van goede vastlegging van de afspraken, die gemaakt zijn of worden in het kader van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of verrekening op grond van huwelijkse voorwaarden. Wij voeren voor u de volgende werkzaamheden uit:

 • intake van ca. een half uur
 • verzoek tot echtscheiding opstellen en indienen bij de rechtbank
 • Inschrijving echtscheidingsbeschikking in het huwelijksregister

Dit arrangement kunt u aanvullen met (één of meerdere onderstaande) modules I – III.

Extra modules bij arrangement A en B

I. Kinderen

Deze module is noodzakelijk wanneer er minderjarige kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken. Wij adviseren u tijdens de intake op vakkundige wijze over uw kinderen en leggen afspraken omtrent de zorg vast in een basis ouderschapsplan. In het convenant verwijzen wij naar het ouderschapsplan. Tevens berekenen wij de kosten van de kinderen en het netto besteedbaar inkomen van beide ouders, waarna wij een alimentatieberekening maken.

II. Koopwoning

Deze module is aan te bevelen wanneer u een koopwoning heeft. Wij spreken tijdens de intake met u over de mogelijkheden van overname en/of verkoop en adviseren u daarbij. De getroffen regeling leggen wij gedetailleerd vast in het convenant.

III. Partneralimentatie

Bij deze module geven wij u tijdens de intake deskundige informatie over de (on)mogelijkheden van partneralimentatie. Wij onderzoeken de behoefte aan partneralimentatie en maken een alimentatieberekening. 

C. All-In arrangement (echt)scheiding (eenzijdig of gezamenlijk verzoek)

Dit arrangement houdt rekening met de meest voorkomende zaken bij echtscheiding: kinderen, kinderalimentatie, partneralimentatie, de echtelijke woning en verdeling of verrekening. Wij voeren de volgende werkzaamheden voor u uit:

 • Intake (max 2 uur)
 • Ouderschapsplan (basismodel) op basis van door u onderling gemaakte afspraken
 • Berekening kosten kind(eren), netto besteedbaar inkomen, draagkrachtvergelijking en kinderalimentatie
 • Onderzoek naar behoefte aan – en berekening van partneralimentatie inclusief draagkrachtvergelijking
 • Overleg en kort advies met betrekking tot de eigen woning en de hypotheek
 • Verzoek tot echtscheiding opstellen en indienen bij de rechtbank
 • Convenant opstellen op basis van door u onderling gemaakte afspraken en indienen bij de rechtbank
 • Inschrijving echtscheidingsbeschikking in het huwelijksregister

 D. Kinderalimentatie berekenen

Wij bieden tegen een vaste prijs een alimentatiecheck aan. Wij berekenen voor u de kinderalimentatie op basis van de thans geldende regelgeving. U(w cliënt) ontvangt van ons een berekening van:

 • het NBI van beide ouders ten tijde van uiteengaan (het netto gezinsinkomen)
 • de kosten van het kind/de kinderen op basis van het hiervoor genoemde netto gezinsinkomen (de behoefte)
 • het huidige/toekomstige Netto Besteedbaar Inkomen (NBI) van beide ouders
 • een draagkrachtvergelijking
 • een berekening van de verdeling van de kosten van het kind/de kinderen

Binnen 2 werkdagen na ontvangst van alle relevante stukken ontvangt u(w cliënt) van ons een advies dat is toegesneden op uw specifieke situatie. Met name dat laatste maakt het verschil met andere aanbieders. Wij leveren maatwerk.

Mediationarrangement

Wanneer u uw geschil middels mediation wilt oplossen, kunt u in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van ons mediationarrangement tegen een vaste prijs. Voor nadere informatie over de prijzen kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 026-3522825

Scheidingstweedaagse | weekendscheiding

Het arrangement omhelst een mediationtraject van maximaal twee dagen. De afspraken worden in een echtscheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan opgenomen, waarna het echtscheidingsverzoek door ons bij de rechtbank wordt ingediend.