Inhoudsopgave

Loonbetaling

Voor de door de werknemer te verrichten arbeid, dient de werkgever aan de werknemer loon te betalen.
De loonbetaling moet steeds na afloop van een betalingstijdvak plaatsvinden. Als betalingstijdvak geldt in beginsel ten minste een week en maximaal een maand. Bij CAO of in de arbeidsovereenkomst kan hiervan ten nadele van de werknemer worden afgeweken en kan het tijdvak worden verlengd.

Geen werk, geen loon?

De werkgever hoeft de werknemer geen loon te betalen, wanneer de werknemer de arbeid niet kan verrichten door eigen toedoen. Die lat ligt wel hoog. Zie ook: geen werk, geen loon.
Op deze regel is een aantal uitzonderingen, namelijk:

(a) gedurende de vakantie dient gewoon loon te worden betaald;
(b) als er bijvoorbeeld door brand of het ontbreken van grondstoffen niet gewerkt kan worden, en
(c) bij ziekte.

Loon en ziekte

De werkgever is verplicht loon door te betalen bij arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte, zwangerschap en bevalling van de werknemer. Bij arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer gedurende de eerste twee jaar recht op doorbetaling van ten minste 70% van het loon.
Dat recht kan vervallen indien de werknemer passende arbeid weigert, de genezing door toedoen van de werknemer wordt belemmerd of vertraagd, de werknemer weigert mee te werken aan medisch onderzoek of aan een plan van aanpak.
Zie ook zieke werknemer en Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers makkelijker en goedkoper.

Wat als de werkgever het loon onterecht niet of te laat uitbetaald?

Wanneer de werkgever het loon onterecht niet of te laat betaald, dan is de werkgever een ‘boete’ verschuldigd aan de werknemer.

De boete is verschuldigd vanaf de derde dag dat het loon niet volledig of tijdig is betaald. De boete bedraagt (a) een verhoging van 5% van het niet betaalde loon voor de vierde tot en met de achtste en (b) voor elke werkdag na de achtste werkdag komt daar 1% bij.

De ‘boete’ kan echter nooit meer zijn dan 50% van het loon bedragen. De rechter heeft de mogelijkheid te ‘boete’ te verlagen, wanneer de werkgever daarom vraagt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn