Inhoudsopgave

Kan ik nog wel scheiden tijdens de Corona-crisis?

U bent er al een tijdje over uit: u wilt scheiden en alle afspraken zijn al gemaakt met uw partner. Kan de echtscheiding eigenlijk wel ingediend worden? Of: uw scheidingsprocedure loopt al, maar hoe gaat het nu verder?

Op dit moment is het dat de rechtbanken ‘op slot’ zijn en alleen urgente zaken worden behandeld. Voor familierecht betekent dit dat voornamelijk uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen urgent zijn en in sommige gevallen (door de rechtbank te bepalen) een voorlopige voorzieningenprocedure.

Lopende procedures

Als de familierechtprocedure al is ingediend dan worden nieuwe of aanvullende ‘papieren’ stukken gewoon ingenomen en kunnen dan ook worden ingediend bij de rechtbank. Ook gelden de huidige termijnen voor het indienen van processtukken nog gewoon, zodat bijvoorbeeld de processtukken op tijd bij de rechtbank ingediend moeten worden. Ook dient u tijdig een advocaat in te schakelen als uw partner al een verzoekschrift heeft ingediend bij de rechtbank en u al bericht hebt ontvangen van de rechtbank over het indienen van een verweerschrift.

Nieuwe procedures

De rechtspraak heeft aangegeven dat bij voorkeur nieuwe zaken niet ingediend moeten worden gedurende de tijd dat de rechtbanken ‘op slot’ zijn.

Mocht u echter wel een verzoekschrift tot echtscheiding willen indienen, dan is dat overigens wel mogelijk. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat die namens u een verzoek kan indienen bij de rechtbank. Soms kan dat van belang zijn voor het veiligstellen van bepaalde termijnen, waardoor er niet gewacht kan worden.

Hebt u samen met uw partner al afspraken gemaakt over de echtscheiding maar zijn deze nog niet vastgelegd, dan kan één van onze advocaten u daarbij helpen. Zodra de afspraken zijn vastgelegd in een convenant kan het verzoekschrift tot echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank. Een zitting is in dat geval niet nodig en de verwachting is dat de rechtbank wel een echtscheidingsbeschikking zal kunnen afgeven. Helaas kunnen wij geen termijnen geven en kan dat ook weer afhankelijk zijn per rechtbank.

Kort gezegd: neem contact op met één van onze familierechtspecialisten om uw situatie te bespreken.

Klik hier voor meer blogs die zijn geschreven over (de gevolgen van) het coronavirus.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn