Inhoudsopgave

Ik heb een betaling gedaan aan iemand die achteraf failliet blijkt te zijn. Wat nu?

Stel je voor dat je de badkamer wil verbouwen. Je neemt contact op met een aannemer en spreekt met hem af dat de aanneemsom in vijf delen wordt voldaan. Nadat de aannemer de badkamer eruit heeft gesloopt, betaal je netjes de eerste termijn. De aannemer vraagt vervolgens of naast de tweede termijn ook alvast de derde termijn voldaan kan worden, zodat hij materiaal kan inkopen. De derde termijn hoeft volgens de overeenkomst eigenlijk pas op een later moment te worden voldaan, want de aannemer is nog niet eens begonnen met werken. Toch besluit je deze termijn vooruit te betalen. Je wil immers dat hij aan de slag gaat en in de tussentijd ligt de badkamer nog open.  Na de betaling gebeurt er echter niets. De aannemer krijg je ineens niet meer te pakken. Je typt de bedrijfsnaam in op Google en tot je grote schrik blijkt de aannemer failliet verklaard. Wat nu?

In deze blog beschrijf ik het juridische kader en leg ik uit wat er moet gebeuren als je in deze situatie zit.

Wat is de hoofdregel?

Als hoofdregel geldt dat een faillissement geen invloed heeft op gemaakte afspraken. Afspraak is afspraak, ook bij een faillissement. De curator moet de faillissementsboedel beheren en verdelen, oftewel: hij moet zorgen dat het vermogen van de failliet onder de schuldeisers wordt verdeeld. Een curator mag een overeenkomst alleen opzeggen, als dat is toegestaan op basis van de overeenkomst of de wet. Dat een overeenkomst formeel in stand blijft tijdens een faillissement wil nog niet zeggen dat de afspraken in de overeenkomst worden nagekomen. Meestal is daar geen geld voor. Er is dus onduidelijkheid: er bestaat een overeenkomst, alleen is het niet zeker of deze wordt nagekomen. Om deze onzekerheid enigszins weg te nemen is artikel 37 opgenomen in de Faillissementswet.

Wat kan de curator doen als wel is betaald, maar de overeenkomst niet is nagekomen?

Als een overeenkomst niet of niet volledig is nagekomen, kan de curator op basis van dat artikel 37een redelijke termijn stellen om te beslissen of hij de gemaakte afspraken nog gaat nakomen (of volgens de wet: of hij de overeenkomst gestand gaat doen). Welke termijn dit precies is, verschilt per geval. Bij een omvangrijke overeenkomst met grote bedragen zal een langere termijn gelden dan bij een eenvoudige overeenkomst. Of de curator de overeenkomst nakomt, zal hij laten afhangen van de opbrengst van de faillissementsboedel. Als het nakomen van de afspraken meer geld kost dan het oplevert, zal de curator normaal gesproken beslissen de overeenkomst niet na te komen..

Wat als besloten wordt dat de failliete aannemer de overeenkomst alsnog moet nakomen?

Als de curator besluit de overeenkomst wél na te komen, in dit geval: jouw badkamer af te bouwen, , moet hij ervoor zorgen dat dit ook echt gebeurt. Als hij aangeeft dat hij niet van plan is zijn verplichtingen in uit de overeenkomst na te komen, verliest hij daarmee ook het recht om nakoming van jouw verplichtingen te eisen. Terugkomend op jouw badkamer: als de curator van de aannemer besluit je badkamer niet af te bouwen, kan hij je niet vragen om betaling van de openstaande betaaltermijnen. Het staat jou dan vrij om schadevergoeding te vragen of de overeenkomst te ontbinden. Je hebt dan een vordering op de boedel, die je bij de curator indient. Deze zal de vordering controleren en uitbetalen als daar geld voor is. In de praktijk komt dat laatste weinig voor. Daarvoor bevat de faillissementsboedel meestal te weinig geld. In dat geval blijf je als schuldeiser dus achter met lege handen. Wees daarom altijd voorzichtig met hoge, onverplichte aanbetalingen.

Wat als de faillissementsboedel te weinig geld bevat om alle schuldeisers te kunnen betalen?

Als de curator aangeeft je vordering niet te kunnen betalen, kun je een beroep doen op een waarborgfonds. Of dat beroep succesvol is, hangt af van de situatie. Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze curatoren. Zij kunnen je adviseren in welke gevallen een waarborgfonds kan helpen en hoe je een beroep kan doen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Ben je schuldeiser in een faillissement met een (te) kleine boedel?

Neem gerust contact met ons op. Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht naar onze faillissementsrechtadvocaten.

mr. M. (Martijn) S. Bugter...

Advocaat

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn