Inhoudsopgave

Huurder protesteert tevergeefs tegen uitbouwplan VvE

Een huurder kan geen beroep doen op de vernietigbaarheid van een besluit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. De VvE ziet alleen toe op het regelen van de eigendom van de leden en niet op de huurrechten ten aanzien van een woning, zo beslist de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam.

In een bijzondere vergadering van de VvE wordt besloten dat er een uitbouw komt op de begane grond van een appartementsgebouw. Als een van de huurders dat hoort, stapt ze naar de rechtbank Amsterdam. De vrouw is bang voor precedentwerking: straks wordt de hele binnentuin volgebouwd. Ook vreest ze voor haar veiligheid: de uitbouw vergroot de kans op inbraak omdat er makkelijker toegang zal zijn tot haar balkon en appartement. Ook maakt ze bezwaar tegen de verdere verstening van de binnentuin, die volgens haar voor meer geluidoverlast en hogere temperaturen in de tuin zal zorgen.

Belanghebbende

Volgens de VvE is de bewoonster niet-ontvankelijk in haar verzoek. Als huurder is zij namelijk geen belanghebbende en daarom kan ze geen beroep doen op vernietiging wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Ze is bovendien te laat met het indienen van haar verzoekschrift, aldus de VvE. De kantonrechter denkt hier anders over. Een huurder is wel degelijk belanghebbende bij een VvE-besluit zoals hier aan de orde is. Een huurder moet zich in het algemeen confirmeren aan de besluiten van de VvE. Het VvE-besluit heeft bovendien ook gevolgen voor de bewoonster. Het gaat immers om de uitbouw van het appartement schuin onder dat van haar, waardoor insluipgevaar dreigt en de verstening van de binnentuin kan leiden tot meer geluidsoverlast en temperatuurstijging. De huurder is dan ook ontvankelijk in haar verzoek.

Rol van VvE

Een huurder, en dus ook deze bewoonster, komt volgens de kantonrechter echter geen beroep toe op de eisen van redelijkheid en billijkheid volgens welke de VvE en 'functioneel betrokkenen' zich tegenover elkaar hebben te gedragen. Die beginselen spelen alleen binnen de interne verhoudingen. Een gebruiker of huurder kan daar dus geen beroep op doen. Dit is volgens de kantonrechter ook wenselijk omdat de VvE ziet op het regelen van de eigendom (het onroerend goed) van de leden en zakelijk gerechtigden zoals hypotheekhouders, maar niet op de (huur)rechten ten aanzien van een woning. Het beroep van de huurder wordt daarom afgewezen. Ook als zij wel een beroep had kunnen doen op deze vernietigingsgrond, was zij niet-ontvankelijk in haar verzoek, zo voegt de kantonrechter er nog aan toe, nu ze het verzoekschrift te laat heeft ingediend.

ECLI:NL:RBAMS:2023:326

Bron:Rechtbank Amsterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBAMS:2023:326 10073982| 26-01-2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn