Inhoudsopgave

Geschil tijdens de bouw? Nog vóór oplevering snel afgehandeld!

Een kort geding bij de civiele rechter of de Raad van Arbitrage voor de Bouw kan in sommige gevallen een minder geschikte procedure zijn voor het beslechten van geschillen. Reden hiervoor is dat er in deze procedures slechts beperkte mogelijkheid tot onderzoek en bewijslevering is.

Snellere procedure, sneller een uitspraak

De Raad van Arbitrage voor de Bouw introduceert daarom een nieuwe procedure: een Fast Track Bindend Advies procedure. Met deze snellere procedure kunnen geschillen tijdens de bouw binnen een veel kortere doorlooptijd worden afgehandeld waardoor partijen op korte termijn een bindende uitspraak hebben.

Voorwaardelijk bindend advies

Deze uitspraak is in ieder geval bindend totdat in een na oplevering aan te spannen procedure bij de bevoegde (scheids)rechter in eerste aanleg anders is beslist. Partijen hebben na het ontvangen van het Fast Track-advies 14 dagen de tijd om te laten weten of zij een dergelijke procedure zullen starten. Formeel is daarom sprake van een voorwaardelijk bindend advies. De Fast Track-procedure kan alleen worden ingezet als beide partijen daarmee akkoord zijn.

Direct na zitting mondeling uitspraak, partijen delen kosten

In het Fast Track-reglement is bepaald dat er bij voorkeur binnen twee werkdagen na de kennisgeving een eerste regiebijeenkomst zal plaatsvinden. Partijen kunnen in deze bijeenkomst hun voorkeur uitspreken voor het aantal bindend adviseurs (één of drie). Vervolgens dienen partijen binnen twee weken na het verzoek schriftelijk hun zienswijze in, waarna men nog eens twee weken heeft om een reactie te geven. Binnen drie weken na ontvangst van de laatste reactie vindt een bijeenkomst plaats met partijen. Indien mogelijk wordt op de dag van de bijeenkomst mondeling uitspraak gedaan, maar partijen ontvangen in ieder geval binnen twee weken na de bijeenkomst een schriftelijke uitspraak. Voor de Fast Track-procedure gelden vaste tarieven en de kosten worden gelijkelijk over partijen verdeeld.

Geschil tijdens bouw oplossen, niet pas na oplevering

Het voordeel van de Fast Track-procedure is dat er nog tijdens de bouw een uitspraak komt waar men mee verder kan. Vaak wordt er gewacht met het starten van een procedure tot ná de oplevering van het werk. In zo’n geval heeft één van de partijen al veel kosten moeten maken voor herstel van het werk of het meerwerk waarover discussie is ontstaan. Men kan, zoals gezegd, wel nog binnen twee weken na ontvangst van het Fast Track-advies besluiten alsnog een gewone procedure aan te spannen.

Heeft u vragen over de Fast Track Bindend Advies procedure? Neem dan contact met ons op: bel 026-3522824 of mail naar bouwrecht@dekempenaer.nl.

Bron: www.raadvanarbitrage.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn