Inhoudsopgave

Faillissementscurator is geen bestuursorgaan

Een faillissementscurator krijgt van een gefailleerde een verzoek om inzage op basis van de Wet open overheid (Woo). De curator weigert daarop een besluit te nemen, omdat de Woo volgens hem niet van toepassing is. Daarin krijgt hij gelijk van de rechtbank Noord-Nederland die oordeelt dat een curator geen bestuursorgaan is, waardoor de Woo niet geldt.

Een bestuurder van een failliete vennootschap vraagt de faillissementscurator om inzage in niet-openbare documenten uit het faillissementsdossier. Hij baseert zich daarbij op de Woo, de opvolger van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). De faillissementscurator vindt dat de gefailleerde zich niet op de Woo kan baseren, omdat de curator volgens hem geen bestuursorgaan is. De rechtbank Noord-Nederland bevestigt dit. Wel zijn er volgens de rechtbank andere manieren om aan niet-openbare informatie uit het faillissementsdossier te komen.

Publieke taak

In deze zaak staat de vraag centraal of een faillissementscurator een bestuursorgaan is. Alleen dan is de weigering van de curator een besluit in de zin van de wet, en alleen dan is de rechtbank bevoegd inhoudelijk over de weigering te oordelen. Volgens de bestuurder is de curator een bestuursorgaan. De curator is met openbaar gezag bekleed, zo stelt hij, en heeft een publieke taak. De curator is het daar niet mee eens, en de rechtbank volgt hem daarin. Een curator heeft niet de bevoegdheid om eenzijdig de rechtspositie te bepalen van een ander rechtssubject. Zijn bevoegdheden dienen niet op de eerste plaats het algemeen belang en kunnen niet worden gezien als een overheidstaak. De taak van een curator is het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Volgens vaste rechtspraak moet hij daarbij rekening houden met de belangen van de schuldeisers en maatschappelijke belangen, maar dat maakt zijn taak niet tot een publieke taak, zo oordeelt de rechtbank.

Toch inzage

De rechtbank voegt daar nog aan toe dat als de Woo wél van toepassing zou zijn, iedereen toegang zou kunnen krijgen tot niet-publieke informatie uit een faillissementsdossier. Dat is niet de bedoeling. Gefailleerden staan echter niet helemaal met lege handen. De rechtbank benadrukt dat een gefailleerde met een verzoek aan de rechter-commissaris inzage kan vragen in niet-openbare documenten uit het faillissementsdossier.

ECLI:NL:RBNNE:2024:1906

Bron:Rechtbank Noord-Nederland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBNNE:2024:1906 | 13-05-2024
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Mail

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn